Банер
post-1361681-1292427983.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Духовното наследство на Славяните и Ариите - 3 част
Написано от Маг Селена   
Сряда, 07 Май 2014 15:32

Заледяването не е било забележителен клон в живота на Родовете на Расата Велика и Рода Небесен на Земята. Нашите Предци даже започнали да водят летоизчислението си от Великото Захлаждане.

Изминали няколко столетия, докато атмосферата на Земята се изчистила от пепелта и станала отново прозрачна. Това довело до затопляне и отстъпване на ледовете към полюсите. Под въздействието на природните условия Рода на Расата Велика и Потомците на Рода Небесен се разселили по цялото лице на Мидгард-Земята.

Част от Рода на Великата Раса преминала Химаватските планини (Хималайските планини) и се разселила на Индостанския полуостров до Централна Индия.


Мнозина от Рода на Великата Раса са се разпрострели по всички краища на Мидгард-Земята на юг и запад зад Рипейските планини и създали нови Градове и Храмове. Другите Родове на Великата раса и Рода Небесен са пасли несметни стада от животни в степите и преминавали от единия им край до другия.

В резултат от разселването на Евразийския континент на нашите Предци е била създадена огромна Славяно-Арийска Държава. Нейните основни съставни части били Велика Тартария (на изток от Уралските планини до Тихия океан) и Велика Расения (на запад от Уралските планини до Западния океан). На свой ред Велика Расения имала няколко части: Велика Скития (от Каспийско море до Дон), Венея или съвременна Европа (на запад от Дон до Атлантическия океан), Скандинавия  (на север от Балтийско море).

По този начин, първоначално Мидгард-Земята преди милиони години била заселена и обживяна от хора с бял цвят на кожата.

След това, с позволението на Белите Хора, са се заселили други представители на земното човечество с жълт, червен и черен цвят на кожата, за които Белите Хора били Богове, защото именно Белите Хора са притежавали Мъдростта на Светлите Богове.

Всеки вид от хората е живеел на определената и подходяща за него територия. С течението на времето Духовната деградация на Бялото население на Земята все повече се разраствала. С нарастването на количеството хора, а също така природни и други причини са заставяли хората да се разселват, преместват по Земята.

В резултат на това са започнали войни между не-белите, а после между Белите и не-белите хора, което довело до неизбежното смесване на Родовете, племената и народите, и към появата на много страни с различни култури, в които живеели хора с различни черти на лицата и оттенък на кожата, говорещи на различни езици.

Всички Земи на Светлите Светове биват посещавани от Светлите Богове. И така хората от Древната Раса в различните Звездни Светове в нашата и други Галактики, и на различни Земи живеели съгласно с единните Заповеди, Древни Мъдрости и Родови Устои, които са им давали Светлите Богове и Предци. Още от зората на вековете Заповедите на Боговете и Мъдростта на Предците са се предавали от поколение на поколение, от Рода в Рода на Древната Раса.

На Мидгард-Земята също така нееднократно са пребивавали Светлите Богове от Световете на Прав и са общували с потомците на Рода на Расата Велика и Рода Небесен, предавайки им своята Мъдрост: Мъдростта на Познанията за Световете, Мъдростта на Света сияен, Мъдростта на Живота.

Например, изминали са 165 040 години от времето на пребиваването на Богинята Тара на  Мидгард-Земята. В чест на Богинята Полярната Звезда по-рано се е наричала Тара.

След Великият потоп Бог Тарх Перунович заедно със своите синове три години живял на Мидгард-Земята и бил наричан от хората на Великата Раса и потомци на рода Небесен Даждбог (даващ на Боговете) защото през това време е дал Девет Сантии (книги) от Славяно-Арийските Веди.

След посещението на Мидгард-Земята Бог Тарх Перунович, нашите Предци започнали да наричат себе си Даждбожи внуци.

40 009 хиляди години назад за трети път на Мидгард-Земята е долетял Бог Перун, Бога-Покровител на много Родове от Расата Велика, Бог-Гръмовержец, Управител на Небесното електричество, син на Бог Сварог и Лада-Богородица.

Бог Перун дал на народите на Великата Раса и Потомците на Рода Небесен своите Заповеди и предупредил за настъпването на тъмните времена - за Нощта на Сварог. Нашите Предци записали с х'Арийски Руни Свещената Мъдрост в Деветте Кръга на "Перуновите Ведически Сантии" (в Девет Книги "Мъдростта на Бог Перун").

Понастоящем Сантиите Перунови Веди (Кръг първи) са преиздадени от Древноруската Църква на православните староверци-инглинги и са достъпни за широката читателска аудитория.

Записаните в Сантиите предсказания на Бог Перун се сбъднаха. През 1996 година по съвременното светско летоброене приключи нощта на Сварог и започна Развиделяването.

За Славяните и Ариите настъпва краят на епохата на мрака. А за тъмните сили, които понастоящем властват над земята, след 2012 година, според предсказанията на Бог Перун, ще настъпи Краят на Света.

И Бог Коляда е посещавал Земята, и е дарил много от Родовете, преселили се в Западните земи (във Венея) със системата за изчисление на сезонното време, за воденето на полския труд – Календар (от Коледа Дар), а също и своите Мъдри Веди и Заповеди.

Бог Коляда ги научил да разорават пригодните земи, да сеят жито, да жънат сламата, като заповядал на нашите Предци да поставят житен сноп в дома си и свято да Го почитат, като Отец свой. Със своя труд – отглеждане на жито и скотовъдство, Славяните си осигурявали добър поминък за щастлив живот на Мидгард-Земята.

Наблюдателният читател не би се учудил от думите, че предците ни са притежавали грамотност преди десетки и стотици хиляди години, водили са Летописи и са записвали Заповедите на Боговете, посетили Земята.

Колко коренна е разликата между това и онова, на което ни учат и до ден днешен в училище, и което ни натрапват в книги и от телевизионния екран.

За общоприета начална дата на възникването на писменост при Славяните официално се смята 863 година от така наречената "нова ера“, когато гръцките монаси Кирил и Методи уж били дали на "неграмотните“ Славяни азбука - "кирилицата“, и ги научили да четата и пишат.

По този случай бил учреден нарочен християнски празник – Ден на Славянската писменост и култура.

А кой е казал (и доказал!), че Славяните и Ариите преди идването на двамата гърци: Кирил и Методи в Русия, са били неграмотни и не са имали своя писменост и култура? Няма такива доказателства!

Освен това, самият Кирил е написал на времето, че преди създаването на неговата азбука, е виждал при Славяните и Ариите евангелия и псалтири с "роуски писмена писани“. Тогава какво са създали Кирил и Методи?

Всъщност тези монаси са създали не Славянската писменост като такава, а църковно-славянска азбука за християнската църква в Славянските земи.

Монасите са взели за основа съществуващата при славяните "Буквица“, състояща се от 49 букви, премахнали 5 букви, на четири от буквите дали гръцки имена и започнали да превеждат християнски богослужебни книги от гръцки и на изобретен от тях мъртъв език, който така си и останал чужд на хората.

Какви други доказателства за грамотността на Славяните и Ариите, съществувала дълго преди идването на Кирил и Методи, можем да предоставим в допълнение към изказванията на "просветителя“ Кирил?

Ето ви един исторически факт: Петър I, въвежда с указ от 1 януари 1700 година ново летоброене – от Рождество Христово в цифрово обозначение, като отменя съществуващия по това време в Русия Славяно-Арийски календар, според който, към момента на указа е Лето 7208 от Сътворението на Света в Звездния Храм.

При това русите са изписвали количеството години с букви, което доказва наличието при Славяните и Ариите на писменост, която по онова време е била на 7208 години.

Друго доказателство могат да бъдат думите на Екатерина II, написала книгата "Записки относно руската история“, в която се казва, че "Славяните преди Рождество Христово много писмена са имали.“

А ето и съвременни доказателства. С помощта на древно-руския език е изследван езика на Ариите, прочетени са древно-египетските йероглифи от папируси, глина и камък, разшифровани е етруската писменост и надписите на Фестския диск, разгадани са прото-индийските надписи на глинените печати от Харапа и Мохенджо-Даро.

"Знаците са различни, езикът е единен“ - така е написал съвременника ни П.П. Орешкин в своя труд "Вавилонския феномен“, посветен на разшифроването на древните писмени паметници. Друг руски учен-лингвист Г.С. Гриневич, в своята книга "Праславянската писменост“ привежда доказателства за това.

Именно това се опитва да докаже на цял свят на времето ученият-историк, италианецът Мавро Орбини, който през 1601 година написва изследване, под заглавие "Книга историо-графия източник на името, славата и разгръщането на народа славянски и на техните царе и владетели и провинции, събрана от много книги исторически, чрез господин Мавроурбина Архимандрид Рагузки“.

Ученият-славянист от 18 век Фадей Воланский, автор на книгата "Паметници на писмеността на славяните преди рождество Христово“, бил осъден от католическата църква на смърт за "крайно еретичното“ съчинение. Тиражът на книгата хвърлили на кладата, на която изгорили и автора.

Докторът по философия, съвременникът на А.С. Пушкин, руският учен от германски произход Е.И. Класен, страстен последовател на М.В. Ломоносов в прегледа си на Древната руска история, неопровержимо доказва изначалността на Руската Култура, станала фундамент за културата на Западна Европа и страните от Изтока.

Е.И. Класен бил непримирим борeц с агентите на Ватикана в руската историческа "наука“: Байер, Милер, Шльоцер, които съчинили «история», унижаваща националното достойнство на руснаците.

Главното доказателство за изначалността на Славяно-Арийската култура на Мидгард Земята ни дава съхраненото под формата на Ведически текстове и книги наследство на Предците ни. Защото от самото населяване на Земята, Белите народи са записвали, съхранявали и предавали от поколение на поколение Заповедите на Боговете, Мъдростта на Първо-Предците, Ведическото знание.

Единният Славяно-Арийски език е съществувал на базата на 4 основни и 2 спомогателни вида писменост:

1) Да'Арийските Тьраги. Това са Образни Символи, които обединяват в себе си сложни обемни знаци, предаващи многомерни величини и многообразни Руни. Част от тези крипто-йероглифични символи е залегнала в основата на криптограмите от критомикенската култура, йероглифната писменост на Древен Египет и Междуречието, китайските, корейските, японските и други видове йероглифно писмо.

2) Х'Арийска Каруна (Съюз от 256 Руни). На простонароден език се нарича жреческо писмо. Каруна е залегнала в основата на древния санскрит, деванагари и се е използвала от жреците на Индия и Тибет. В опростен вид и намалено количество Руни, Каруна се е използвала от западните Славяни и Арии, населяващи в древността Скандинавия, Исландия (48 Руни), територията на  днешна Германия (19 Руни), Франция, Шотландия (33 Руни), Дания, Ирландия (38 Руни) и други Славяно-Арийски страни.

3) Расенски Молвици (Образно-огледално писмо). Тази писменост са нарекли Етруско писмо, тъй като на нея са писали Расените или Етруските — Славяни и Арии, населяващи в древни времена Италия. Тази писменост е залегнала и в основата на древната финикийска азбука. Впоследствие, древните гърци взели финикийската писменост за основа, поокастрили я и я представили за своя, на чиято основа, впоследствие, възникнала "латиницата“.

4) Святоруски Образи (Буквица). Тази писменост е била най-разпространена сред всички Славяно-Арийски Родове в древността. Писмeността се използвала за междуродови и междудържавни договори. Известни са различни варианти на съкратена Буквица: византийския унициал, черковно-славянската азбука, древлесловенска (древноруска) азбука.

Тук можем да отнесем и Велесовицата или шрифта от Велесовата книга, и шрифта на Святорусските Волхвари — текстове, написани на дъсчици от свещени дървета: дъб, брезя, кедър, ясен. Древлесловенският или древнеруският език е залегнал в основата на множество европейски езици, включително и на английския, чиито думи се изписвали на "латиница“, а по звучене и смисъл били Славяно-Арийски.

5) Глаголицата или Търговската писменост се използвала за водене на регистри, сметки, за оформяне на сделки и търговски договори. В последствиe Глаголицата започва да се използва наравно с другите езици за записване на предания, приказки, исторически събития, за написване на Свeщените Книги.

6) Словенската народна писменост била най-проста Използвала за предаване на кратки съобщения. Впоследствие започнало да се нарича "брезово писмо“ или "Черти и Резки“. Тази писменост е била за ежедневна употреба. Всеки Русич е владеел тази писменост и с нейна помощ е можел да напише върху къс брезова кора, съобщение или лично писмо на свой роднина.

Най-сложни за изучаване и писане са да'Арийските Тьраги, които Жреците-Пазители на Древната Мъдрост са използвали за написването на Харатите. Харатите — са пергаментови свитъци с текстове, написани на Тьраги.

Русичите са записвали Древната Мъдрост и върху по-трайни материали, например, върху камък и на листове от различни метали (сребро, злато, платина).

Най-удобни били Сантиите — пластини от платина, злато, и сребро, на които се вдълбавали Руни, запълвани после с неотмиваема боя (подобна на цинобър). Пластините се "подшивали“ с пръстени от гореизброените метали в дъбова подвързия, която се обвивала в червен плат.

Първоисточниците на Ведическите Знания понастоящем се пазят в Общините на Православните Староверци-Инглинги.

Но някои Първоизточници: "Сантиите на Огнемар“, "Агни-Веданда“, "Мечът на Стрибог“, "Колохорт“, "Омнасва“, 4-та и 8-та "Сантии на Тарх Даждбог“ са били унищожени от съветската власт през 1929-та година — били претопени в златни кюлчета. Останали са само ръкописни копия от оригиналите.

Сантии върху книжен носител

Русия и нейният Народ се явявят преки наследници и продължители на Културата на Древно Славяно-Арийските Държави. Затова е необходимо да преместим датирането на празника Ден на Славянската Писменост и Култура  с няколкостотин хиляди години назад във времето.

И така, изяснихме си, че Родовете на Великата Раса и Потомци на Рода Небесен след потъването на своята прародина Да'ария (Арктида, Хиперборея), се разселили в Свещената Земя на Славяните и Ариите — Беловодието.

След Голямото Захлаждане, Русичите се разселили по целия Евразийски материк. От Тихия до Атлантическия океан и от Северния Ледовит до Индийския океан се простирала огромна Славяно-Арийска Държава.

Културата и писмеността на Русичите станала основа за развитието на културите на всички съвременни народи от Западна Европа и Азия. Затова ние имаме с какво да се гордеем!

 

Слава на Рода Небесен, на Боговете и Предците наши! Ура!
Източник: darislav.com

Духовното наследство на Славяните и Ариите - 1 част

Духовното наследство на Славяните и Ариите - 2 част

Превод от руски:: © Н.Т.Н.Селена (Вещая Ярослава)

 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .