Банер
10599179_10203574076624485_4834538729582980488_n.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Условия
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
Написано от Администратор   
Понеделник, 28 Юли 2008 07:56
Уважаеми клиенти и партньори, чрез осъществяването на достъп до сайта на ОКУЛТЕН ЦЕНТЪР "СЕЛЕНА” и прилежащите форуми и публикации, наричани за краткост по-надолу сайт, във виртуалната световна мрежа "Интернет” с адрес www.selenabg.com, Вие изразявате своето безспорно и категорично съгласие със следните условия за ползване на този сайт.

В случай, че не сте съгласни с условията за ползването на сайта на Центъра, то Вие нямате право и ние не Ви препоръчваме да ползвате сайта на ОКУЛТЕН ЦЕНТЪР "СЕЛЕНА”.

Когато ползвате сайта на ОКУЛТЕН ЦЕНТЪР "СЕЛЕНА” на адрес www.selenabg.com, както и когато се запознавате или разглеждате съдържанието на страниците на ОКУЛТЕН ЦЕНТЪР "СЕЛЕНА” в глобалната мрежа "Интернет”, е добре да знаете, че информацията в тях е със защитено авторско право © "Селена Рикампенс” ЕООД, а в този смисъл всякакви права, които не са били изрично предоставени, са запазени.

Уважаеми клиенти и партньори, всяко прехвърляне или възпроизвеждане, запаметяване или разпространяване на част от съдържанието или на цялото съдържание на сайта в каквато и да било форма, без предварително писмено разрешение или изрично писмено съгласие от ОКУЛТЕН ЦЕНТЪР "СЕЛЕНА” е забранено с изключение на случаите, когато то се осъществява в съответствие с настоящите Условия за ползването на сайта на ОКУЛТЕН ЦЕНТЪР "СЕЛЕНА”.

ОКУЛТЕН ЦЕНТЪР "СЕЛЕНА”, в качеството си на собственик на правата по сайта, Ви дава позволение да преглеждате страниците на сайта на ОКУЛТЕН ЦЕНТЪР "СЕЛЕНА” в глобалната мрежа на адрес www.selenabg.com, като използвате собствения си персонален компютър, само за Ваше лично използване, но не за разпространяване на съдържанието му или част от него с цел компрометиране и опорчаване на дейността на ОКУЛТЕН ЦЕНТЪР "СЕЛЕНА” или членовете на екипа му, или с комерсиална цел, и с цел пряко или косвено извличане на търговска печалба, освен ако това не ви е било изрично позволено в писмена форма от ОКУЛТЕН ЦЕНТЪР "СЕЛЕНА”.

Използването на този сайт, с адрес www.selenabg.com и неговото съдържание или част от него се разрешава само за лични, некомерсиални цели. Използването на информацията в сайта за пресата, в други интернет сайтове или форуми, или за електронни медии, както и на останалите документи, или публикации, които са класифицирани като предназначени за разгласяване, е разрешено след изрично позволение в писмена форма от ОКУЛТЕН ЦЕНТЪР "СЕЛЕНА”, и само в случай че се посочва източника на информация.

Този сайт и неговото съдържание се предоставят за Ваше удобство, като целта му е да улесни клиентите и договорните партньори на ОКУЛТЕН ЦЕНТЪР "СЕЛЕНА” по отношение на ползването на окултни услуги, които са част от съдържанието на тази страница. Съдържанието на сайта на ОКУЛТЕН ЦЕНТЪР "СЕЛЕНА” в глобалната мрежа на адрес www.selenabg.com, се предоставя за ползване на клиентите и договорните партньори на ОКУЛТЕН ЦЕНТЪР "СЕЛЕНА”, по начина по който са изложени и публикувани в сайта.

ОКУЛТЕН ЦЕНТЪР "СЕЛЕНА” не може и не гарантира, че страницата в глобалната мрежа ще бъде непрекъснато на разположение на клиенти и партньори или че в страницата не е възможно появяване на грешки.

Гаранции от каквото и да било естество, които гаранции да са изразени или наложени, включително и гарантирането на юридически титул или липса на нарушения или каквито и за било наложени гаранции в отношение на пригодността за определената цел, не се дават и не могат да бъдат дадени от ОКУЛТЕН ЦЕНТЪР "СЕЛЕНА” по отношение на надеждност, точност или наличие в съдържанието на тази страница.

ОКУЛТЕН ЦЕНТЪР "СЕЛЕНА” няма да носят каквато и да било отговорност във връзка с каквито и да било косвени, директни, специални, случайни или последващи щети, както и загубена печалба или прекъсване на бизнес, които произтичат като следствие от използването на сайта или във връзка с невъзможност да бъде използван сайта на ОКУЛТЕН ЦЕНТЪР "СЕЛЕНА”, дори и когато ОКУЛТЕН ЦЕНТЪР "СЕЛЕНА” са били уведомени писмено или устно относно вероятността от възникването на подобни щети.

ОКУЛТЕН ЦЕНТЪР "СЕЛЕНА” е регистрирана търговска марка на "Селена Рикампенс” ЕООД. Други имена на продукти и имена на компании, които се споменават тук в този сайт, представляват търговски названия или запазени търговски марки на съответните им собственици.

ОКУЛТЕН ЦЕНТЪР "СЕЛЕНА” си запазва правото да преразглежда и коригира страницата си в глобалната мрежа или да спре достъпа до нея по всяко време.
 
Сходни статии
    За сайта
    © 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .