Банер
f81740c2d06a9738bd923e87b5ecaba5.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Расовата култура
Написано от Маг Селена   
Понеделник, 21 Март 2016 09:34

Расовата култура

Съвременната медийна помия, която се излива предимно върху психиката на подрастващите, има една цел – да откъсне българските деца от корените им и да ги превърне в объркани индивиди без самоуважение и уважение към предците си. Хората, които подкрепят абсурдното мнение, че расовият произход няма значение, са или заблудени и подведени, или пък самите те имат задача да подведат дадена общност(най-вече оформящите светогледа си деца и юноши), преследвайки пропагандна цел, във всички случаи против здравия разум. В съвременния свят е модерно "злото“ да се идентифицира основно с расизма, но се натяква лъжовното мислене, че само белите са расисти.

Лъжа е, защото расизъм от злонамерен тип е явление с особена сила при не-арийските народи. За пример посочваме законодателствата на циганската и юдейската общности - и в двата случая посегателства, грабежи и дори убийства срещу представители на други етноси не се разглеждат като престъпления. По тези закони посочените общности се ръководят и до днес, но често прикриват този факт, за да избегнат проблеми със законите на държавата, в която паразитират, заблуждавайки хората, че са "съвестни граждани”.

В същото време сме длъжни да заявим съществуването на расизъм от добронамерен тип - това е доброто познаване на расите и техните особености и осъзнаване на природния закон за запазване чистотата на кръвта, което в никакъв случай не означава посегателство срещу другите раси. Този добронамерен тип расизъм е присъщ за просветения човек; подчертаваме отново, че той не е свързан с вредителство и омраза срещу другите раси, а просвещава обществото за жизненоважното значение на запазването на генетичния код и чистотата на кръвта.

Тук е мястото и за едно важно пояснение - колонизаторската политика и култура на западно-европейците по никакъв начин не се вписва в представата за добронамерен расизъм. Западняците винаги са били водени единствено от стремежа за експлоатация на природните и човешки ресурси, без оглед на средствата. Съвременният свръхтолерантен либерализъм, отново измислица на Запада, има ролята на нещо като "обезщетение“ спрямо азиатци и африканци за експлоатацията им в миналото.

Така неевропейци от бившите колонии безпрепятствено заливат цяла Европа. Ясно, че това е огромна глупост, но защо арийски народи като нашия, трябва да са замесени с тази "компенсаторска“ политика на колониалния Запад?! България никога не е била въвлечена в процеса на колонизиране, така че е абсурдно тук да се ръководим от подобни законови и обществени порядки, като свръхбезумието "позитивна дискриминация“. Западният расизъм е подчинен само на печалбата, която може да донесе евтиния или безплатен робски труд и няма нищо общо с истинската расова култура, на която са носители истинските арийци в лицето на древните българи, и която днес трябва да развием отново.

По тези расови закони, писани и неписани, е живял българският народ хилядолетия наред. Неслучайно най-важния принцип на народа ни, особено по време на турското робство, е бил българите да не се смесват с други народи. Този велик изначален расов принцип и вярата ни запазиха да не изчезнем като народ! Каквото и да говорят "доброжелателите” на българската нация, ако народа ни се бе смесил с турския или някой друг, от идеята за България и нашата свобода, и независимост нямаше и спомен да остане. Време е безумците-космополити да осъзнаят този факт и да разберат, че срещу българите в момента се води асимилаторска политика, целяща ликвидирането на българската нация, и заменянето й с ориенталско-циганска акултурна сбирщина. Дори в черните за българите дни на турско робство, народа ни е следвал древния арийски закон за запазване чистотата на кръвта.

Човешкото същество се състои от тяло и душа, тези две съставни части са в неразривна връзка помежду си - тялото влияе на душата и душата на тялото. Затова не може да се пренебрегне факта, че различните раси имат различен "тип“ душевност. Не е случайно, че именно българския народ и останалите европеидни народи възприеха най-човеколюбивото учение - християнството за своя вяра, макар първоначално да е проповядвано сред юдеите.

(Християнството е било проповядвано в началото между юдеите, защото е създадено именно от тях със съвсем користна, и силно идеологическо-политическа цел, меко казано !!!) - бележката е моя, Н.Т.Н-Селена (Вещата Ярослава)

Сред останалите раси просто не можа да си пробие път. Това го казваме със забележката, че католицизмът, протестанството и останалите западни форми на християнството се извратиха напълно и нямат нищо общо с действителното християнство. Лоши хора има и черни, и бели, но при истинските българи и арийци аморалните се заклеймяват и отхвърлят като болни индивиди, докато при раси като семитската и циганската, пороците и душевната мерзост се възприемат като качества. С това не отричаме ролята на индивида и че е възможно отделен представител на друга раса да притежава морални и човешки качества; просто посочваме, че въпросните раси исторически са приели учения на омраза и нечовеколюбие, което особено важи за юдаизма.

Що се отнася до външните белези, изключителната красота на арийците не може да се постави под съмнение. Дори най-добре сложената и симетрична негърка например, не може да се доближи до красотата на една прилична арийка. Сегашните конкурси за красота, "доказващи”, че уж най-красиви са мулатките, имат единствената цел да пропагандират смесени бракове; несъстоятелността в презумцията за красотата на мулатките в сравнение с арийките е просто очевадна.

При животинските видове в природата расите също са ясно разграничени. Например вълците и койотите са близки по външен вид и структура бозайници, които могат да се кръстосват и да дават поколение помежду си, но в естествени условия в природата това не се случва. Защо? Защото всеки индивид се ражда с вроден инстинкт за расово съхранение, но при хората, особено в днешно време, този инстинкт е притъпен най-вече с помощта на кино-индустрията и медийната пропаганда, втълпяваща на белите още от деца, че расовото смесване е нещо добро и полезно, и че то дори е приоритет.

Мелезът между койот и вълк никога не може да постигне физическите, както и интелектуалните като поведение възможности, които един чистокръвен вълк има потенциално по рождение. Във вълчата глутница поколение дават само най-расово чистите и здрави индивиди, защото по този начин се увеличават шансовете за оцеляване на популацията - т.е., това е инстинкт за самосъхранение и запазване на биологичния вид. При хората този инстинкт е изкуствено притъпен, най-вече чрез медийната космополитна машина.

Съвременните родители под влияние на интернационалната пропагандаторска отрова, не дават никакво расово възпитание на потомците си, което е една катастрофална тенденция. Здрав и единен народ може да се изгради само върху базата на добро расово възпитание, което да развие у поколенията чувство на любов и грижа към собствения род, и раса. Наличието на расова култура е и гарант за запазване на общността, една истинска имунна система срещу посегателствата на враждебните за народа сили. Расовата култура, разбира, се включва и уважение към другите раси, но предпазва от смесването, което вреди на цялата популация, съответно на целия народ.

Срещу българите коварно се използва една подла лъжа, целяща занижаване и ликвидиране на националното самочувствие – това е лъжата за смесения характер на българския народ, който едва ли не бил претопен по време на турското робство. Само че подчовеците, натякващи тази лъжа, подминават факта, че ако българите бяха изгубили расовата си чистота, българското самосъзнание щеше безвъзвратно да се е изпарило, в действителност няма нищо такова.

Факт е, че например нито един циганин не е взел участие в национално-освободителните борби на българите, дори да има такива отделни случаи, те биха били изключения, но и такива няма. Тъкмо обратното - циганите винаги са били част от антибългарската паразитираща сган, която е тровела живота на изнемогващите българи, което продължава и до ден днешен. Затова е напълно абсурдно да се говори, че расата и етноса нямат значение при формирането на един народ - само и единствено етническите расови българи са способни да дават мило и драго за свободата и просперитета на България, и ако трябва да дадат и живота си за свята България. Това да се помни и знае.

Както по-горе споменахме, сред българския народ, дори и в най-малкото селце, определящ битието е бил неписаният арийски закон за запазване чистотата на кръвта – българки не са давани за жени на представители на други етноси, това ни е запазило. Нека само си спомним стихотворението на Славейков "Изворът на белоногата” – турският бей предлага на красивата българка несметни богатства, лукс и безбройни слуги, само да му стане жена, но девойката е непреклонна - за нищо на света не би предала народа и расата си, дори ако трябва да увисне на бесилото. Това е истинският морал, такива българи и българки ни трябват днес.

Любовта към собствения род и раса е вроден инстинкт, но ако не се възпитава и развива от родителите, избледнява и закърнява, а индивидът се превръща в блуждаещо същество с изкривена ценностна система. За огромно наше съжаление, голяма част от днешните български младежи са точно такива - без изградена ценностна система и морал, голяма заслуга за което имат разрушителни явления като чалгата, превръщащи подрастващите в безродници, а безродникът е роб. Болшинството български родители напълно нехаят за възпитанието на децата си и това дава своите катастрофални резултати. Родителите пък от своя страна, са възпитавани с не по-малко безродническите идеи на комунизма, т.е. голямото зло, наречено нихилизъм, е подготвяно старателно, преди върху ни да се изсипе съвременната космополитна помия.

Просперитетът на България е възможен, само ако подрастващото поколение се възпита с чувство за национална цялост и сплотеност, любов към нацията и готовност за взаимопомощ. Неизменна част от това възпитание е добрата расова култура, която е в основата на българското семейство от хилядолетия насам.

Противоборства и противопоставяния не само между индивидите, но между народи и раси ще има докато познатият ни свят съществува, това е ясно. За съжаление световният мир и приятелството между всички народи е абсолютна утопия, която е напълно непостижима. За сметка на това именно утопията за световен мир може да се използва като оръжие от един враждебен народ или раса срещу друг, като се пропагандира сред неговото общество. Резултатът от такава пропаганда е, че бдителността на народа-гостоприемник, приел идейния паразит, наречен космополитизъм, се намалява до ниво под критичния минимум и обществото проявява толерантност към явни безобразия, вършени от конкретни етноси (у нас цигани, в Зап. Европа араби, негри и т.н.).

Автори на тези тровителски идеи са представители на расова и религиозна група, която обикновено е в сянка – евреите. Например идеолозите на комунизма – Маркс и Енгелс, и двамата евреи. Космополитизмът по същество не се различава от комунизма, задача и на двете идейни явления е размиване на националните граници и ликвидиране на народните особености, и култури. В същото време юдеите не предоставят равни права в собствената си страна – в съвременен Израел хора от нееврейски произход категорично не се допускат до висшите рангове в йерархията на обществото, те могат да са само служители. Получава се така, че евреите разпространяват идеята за равноправие и смесване на народите, но в собствената си страна прилагат ксенофобско законодателство.

Множеството народи, всеки със своята уникална култура, са непреодолимо препятствие за желаещите световна власт юдо-масони. Затова те са стигнали до идеята за претопяване в едно расово смесено псевдообщество, обединяващо индивидите в него само с липсата им на различия, обусловена от претопяването на всеки народ поотделно. Това псевдообщество безпроблемно и без съпротива ще приеме властта над себе си на юдейството, и културата (по-точно антикултурата), която господарите им решат, че трябва да възприемат. Именно това е крайната цел на интернационалната пропаганда, която в съвремието ни залива безпощадно.

Затова всеки индивид, който осъзнава пагубните последствия от смесените бракове, е пречка за налагането на световната ционистка власт.

Унищожението на българското етническо и расово самосъзнание се извършва с лицемерни лозунги за толерантност и премахване на етническата дискриминация, но всъщност дискриминирани са именно обвиняваните в дискриминация. Ярък пример в това отношение са криминалните хроники - ако бял е извършил престъпление срещу черен, това веднага се разтръбява като расизъм, ксенофобия, фашизъм и т.н., но ако черен извърши престъпление срещу бял, случаят се представя като битов инцидент, а медиите се опитват всячески да придадат маловажност на престъплението. С други думи – прилага се двоен стандарт, който във всички случаи е в ущърб на белите хора. Етническото самочувствие на малцинствата се поощрява всячески, но ако българин заяви, че е горд с произхода си, се обвинява като нацист, екстремист и подобни безумия.

Т.нар. правозащитни организации са авангардни сили в процеса на расова сегрегация срещу българите. В България примери колкото щеш за правозащитни организации, които защитават преобладаващо и изключително правата на цигани, турци, както и на гейове. Тези самозвани правозащитници обаче никога не са защитавали правата на етническия българин в собствената му страна, т.е. те са изява на злонамерения антибял, антибългарски расизъм, но капитулиралата ни държава не може и не иска да ги санкционира и обяви за нелегални. По-известните от тях са проциганския Хелзински комитет, защитаващ криминогенната мургава утайка, и фондация "Отворено общество”, известна с противобългарските си отродителни и псевдоинтелектуални инициативи, създадена и финансирана от евреинът-милиардер Джордж Сорос, натрупал капитала си с мошеничество, спекула на финансовата борса и разорение на хиляди измамени данъкоплатци.

Ако трябва да обобщим демографската и етнополитическа ситуация в световен мащаб, изводът е, че срещу българите, както и арийците като цяло, се води безпощадна расова война, но необявена и подмолна, прикрита зад лозунгите за толерантност и интеграция. Силата, която движи тези убийствени за арийците етнически процеси, е международното юдейство, което е разпростряло отровните си пипала във всички сфери на живота – политика, икономика, телвизия, изкуство и т.н.

Резултатите от антибялата политика в световен мащаб са налице – бялата раса е единствената, която постоянно намалява популацията си за сметка на всички останали. В началото на ХХ век белите хора са представлявали 27% от световната популация, днес са едва около 8%, а при сегашните тенденции, след 3-4 десетилетия ще са около 2%. При това арийците са единствените, обвинявани в расизъм, и то в собствените си страни.

Но никъде по света тези тенденции не са така изразени, както в България – демографският колапс (и то в "мирно време“) няма аналог по света. Само за петнайсетина години след 1990г. Българската нация е намаляла с около 2 милиона, което особено за един народ с малка популация, е равносилно на геноцид.

(Тук авторът буквално е спестил факта, че не с 2 милиона българи e намялял българския народ, а с цели...вече 5 милиона, според тайната и неофициална статистика !!!) Бележката е моя - Н.Т.Н-Селена (Вещата Ярослава)

Населението става все по-възрастно, процентът на младите хора и децата намалява с всеки изминал месец. За сметка на това броят на циганите непркъснато се увеличава. Известно е, че при "народа чандала“ средната възраст на раждане е 14-15 години, но има множество примери и за недорасли циганки, родили на 11-12 годишна възраст. Държавата води расова политика, насочена изцяло срещу етническите българи, като намалява помощите за български майки, а в същото време увеличава тези за циганките-родилки. Това е сигурен белег, че държавата е под контрола на антибългарски елементи, работещи за нашето унищожение. При тези условия на нас, българите, ни се налага да оцелеем въпреки държавата, въпреки расовата война, целяща унищожението ни.

Единствената надежда за българите е хората да се събудят, да се обърнат отново към корените си и да издигнат родолюбието като единствената идеология, способна да спаси загиващата ни нация. Всеки родител на българче трябва да го възпитава с добра расова култура, която да бъде неговата духовна имунна система и да го предпази от космополитната разрушителна чалга-антикултура.

Добрата расова култура е гарант, че подрастващият индивид осъзнава изключителното значение на произхода и кръвта си и своя човешки дълг да я съхрани чиста. Наш дълг е да пазим българската кръв и да осигурим благоприятна жизнена среда за носителите на българските арийски гени. Който се подиграва с кръвта си, няма място в подготвяното наше Общество на правдата.

Автор: Марто Болг
anonybulgaria.wordpress.com

 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .