Банер
10599179_10203574076624485_4834538729582980488_n.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

ТОРСИОННИТЕ ПОЛЕТА И НЕВРОННИТЕ МРЕЖИ
Написано от Маг Селена   
Вторник, 11 Декември 2007 00:00
Влияние на торсионните полета (ТП) върху невронните мрежи

Малки възбуждания вследствие външни торсионни полета водят до големи изменения на вътрешните параметри. ТП влияят на спиновите структури, а те на биохимичните реакции. Сложната спинова структура притежава свойството памет поради нестабилност на спиновите степени на свобода.

Тя се явява приемник на ТП при достатъчна лабилност на спиновете, а също и предавател на ТП. Затова при осъществяване на взаимодействие на 2 сложни спинови системи е трудно да се определи едната система като приемник, а другата като предавател на информация.

Вследствие на взаимодействието изменения стават и в двете системи едновременно. Режимите обезпечаващи спинов резонанс на някои ядра имат голямо влияние върху биологичните обекти. Измененията в състоянието на ядрените спинове се предава на нивото на биологичните клетки.

ТП чрез състоянието на спиновата подсистема (някои от съставляващите на неврона) могат да влияят на цялостното състояние на неврона и по този начин да оказват влияние на процеса на асоциативна памет, образно мислене при човека или рефлекторна деятелност при животните.

Биологичното състояние на неврона обратно влияе на състоянието на спиновите подсистеми на неврона и поражда съответно ТП. От някакво начално състояние невронната мрежа еволюира в устойчиво крайно състояние, определено от величината и разпределението на връзките между елементите на невроните.

Тези връзки могат да се организират в процес на "обучение на невронната мрежа"  или запомняне, така че крайното състояние на невронната мрежа да съвпадне с предварително зададено състояние. Някакъв образ във вид на зададено състояние на невронната мрежа се запомня като се записват връзките между елементите и след това може да бъде възпроизведен този образ във вид на крайното състояние на еволюиране на невронната мрежа.

При това е достатъчно да имаме незначителна част от информацията за образа за да може той да се възстанови. За възникване на връзки между две отделни невронни мрежи (на отделни хора) чрез торсионно поле е необходимо да бъдат близки състоянията на невронните мрежи или казано другояче точките представляващи състоянията на невронните мрежи в конфигурационното пространство трябва да бъдат близки.

Например на екстрасенса е достатъчно да приеме състояние само напомнящо с нещо състоянието на обекта и след такова непълно задание невронната мрежа на екстрасенса ще бъде приведена в необходимото състояние по механизма на асоциативната памет - изменения стават и в двете взаимодействуващи системи - невронните мрежи.

Силно и дълго емоционално напрежение например ще се предаде на близките и обкръжаващите хора.

Телепатична връзка особено добре се удава между роднини с генетично сходство на техните мозъчни структури. Действията в психофизическата област - например психо-кинеза, телепатия, материализация на обекти и др. - това е способността да се формират с усилията на волята особено ефективни торсионни полета, които осъществяват съобразно мисъл-формата деформация на структурата на пространство-времето в желаното място.

Колкото по ярък е образа в съзнанието на човека толкова по-силно торсионно поле се излъчва и се образува по устойчив фантом-идея, който реализира идеята. Особена роля в процеса на обработка на информацията има предната област на лявото полукълбо и задната тилова част на дясното. При медитация става включване на допълнителни невронни вериги.

Измененията в предната част на лявото полукълбо в Тета-1 диапазона (4-6 херца) е свързано с положителни емоции и активиране на подкоровите лимбични структури.


БИОРЕЗОНАНСНА ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ
У всички живи и неживи същности има свой диапазон на излъчване. У всеки орган на човека има собствена честота. Човешкото тяло има мрежа от меридиани - канали по които тече загадъчна енергия - потока на живота съединяващ  човека с Космоса.

Когато каналите за получаване на информация се нарушат, някои  клетки започват да работят сами за себе си. Те загубват връзка с външния свят и не получават команди от мозъка. Собствената им честота на колебание се измества и се наслагва на колебанията на клетките на друг орган предизвиквайки "повреди" и там.

Всички тези невидими канали за връзка с външния свят работят с електромагнитно излъчване и следователно електромагнитната вълна може да възстанови нарушената връзка. На меридианите както е известно има множество биологично активни точки.

Всяка точка носи отговорност за органа на когото съответствува и "вижда" в пределите на своя диапазон. Електромагнитната вълна със зададена честота на колебание съответствуваща на колебанието на органа преди увреждането му му помага да се възвърне в нормално състояние.

По-силната вълна подтиска патологическата и тя постепенно угасва отстъпвайки място на зададената. Болният орган постепенно се нормализира привеждайки в съответствие и увредените клетки.

По биологично активните точки с помощта на приемник и компютър се намира така наречената "увредена тъкан" като предполагаемите диапазони се изобразяват на монитора.

Достатъчно е информацията за излъчванията на органа да се пренесат на подходящ материал-вода, късче захар, вазелин, глицерин, магнитна лента и др. Например водата преструктурира своята кристална структура и я прави подобна на това което е "снел" компютъра от биологично активните точки. Сега водата излъчва тези честоти и се осъществява точен резонанс към органите и системите.

Доколкото ние се състоим от 90% вода, болните клетки възприемат тази честота и оздравяват. Това е метода на лечение на немския учен и изобретател А. Фол.

 
Апарата на Фол позволява да се изяви алергена, да се тестуват зъболекарски материали за съвместимост с организма. Човек може да се лекува като слуша музика - например алкохолиците.

При лечението по този метод процеса на оздравяване е свързан с "развъртането" на болестта по обратна временна ос - тя отстъпва преминавайки пред всички стадии на заболяването в обратен ред, давайки възможност да се узнаят и другите слаби места.

Та нали когато се е развивала болестта в процеса на информационните сривове са били включени и други органи. При биологически нормално енергетическо състояние на акупунктурната точка възниква равновесие между диагностическия ток (на прибора) и противостоящия му собствен потенциал на меридиана и свързаната с него тъкан на органа.

Ускорение на химическите реакции се наблюдава при възпалителни процеси, което се отразява в повишаване на показанията на прибора. При развитие на дегенеративни изменения в органа, разрастване на съединителна тъкан - скоростта на химическите реакции се забавя което снижава показанията на прибора.

По реакцията на организма в група активни точки може да се определи наличие на патологичен процес, алергична реакция на определени медицински препарати и хомеопатични препарати назначавани от лекарите.

Увеличаване на показанията над нормата 50-60 свидетелствува за ускорени химически процеси дължащи се на инфекция, токсини (от ендогенен или екзогенен характер), алергени, в резултат от претоварване на централната и вегетативни нервни системи.

Вследствие усилена компенсаторна функция необходима за нормална жизнедеятелност на даден орган вследствие заболяване на друг става претоварване и това се отразява в снижаване показанията на прибора.

Бавното падане на стрелката (увеличено съпротивление в точката) е признак на хронично заболяване и на хроническа стресова реакция на органа (образува се доминантно състояние на скрита възбуда в кората на главния мозък,което нарушава вегетативната инервация на органа).

Бавното повишаване на стрелката - свидетелствува за "умора" на органа и за функционални нарушения.Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .