Банер
10369601_723667421039571_6902133006729156366_n.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Подивяването на човечеството
Написано от Маг Селена   
Сряда, 15 Януари 2014 17:09

Мнозина от вас са чували да споделям наблюденията си от игрите на децата в нашата квартална градинка - деца от 1 до 16-17 годишна възраст, които не разговарят помежду си на роден български език, а говорят чрез ревове на различни животни и нечленоразделна реч, наподобаваща животински звуци. А поне 99% от хората, които са попадали на тези мои споделяния са се възмущавали от начина ми на мислене и схващане за този род поведение при подрастващите поколения, но...който търси намира. И аз намерих логичното обяснение и разработка от вещи лица защо съществува това явление?! То се нарича: ПОДИВЯВАНЕ. Масово подивяване на цялото човечество!!!

Децата в България поне от 5 години назад във времето спряха да разговарят окончателно помежду си звуков език, особено в игрите си навън от дома им, на нормален човешки език. А, като казах звуков...да си дойда направо на думата.

Въвеждането на звуковия език е настъпило най-напред в Европа, а после е било наложено насилствено от самозванеца Петър I в Русия, които е бил двойник на истинския, и е бил подменен в Германия. Така стигаме до Образованието на звуковия език.

Какво означава всъщност ОБРАЗОВАНИЕ?! "Образно ваене/извайване", създаване и извайване чрез мозъчната дейност на съответни образи, което доказва, че в древността нашите Предци са разговаряли телепатично, чрез дистанционно подаване на изваяни образи. Да, но когато се въвежда звуковата реч в образовятелната система, човечеството започва да губи своята Божествена даденост да общува по телепатичен път.

Тук ще се спра и на значението на думата Просвещение - тя означава Познание за самия себе си и своите минали животи чрез "с вещи" ("вещ" означава знаещ), т.е. чрез знание, чрез По-знание, а може да се преведе и като "свише" - чрез Божественото Проявление. Трябва да отбележа, че езика на Боговете е телепатичния.

Т.е. Просвещението означава сдобиване с Познание чрез Висшата Божественост по телепатичен път.

Нашите социопатични кукловоди под ръководството на влечугоподобните (рептилите), са се заели да превърнат човека в...животно, т.е. да го доведат до състоянието, в което той да снизходи във 2-ро измерение, там, където е Царството на Животните, и където може да бъде управлявано и контролирано най-безпрепятствено като стадо от животни.

Как може да се случи това ли?! Много лесно - чрез образователната система. На първо място в нея се въвежда оценъчната система, къде петобална, къде шестобална, а не оценъчната дейност на хората около съответния човек. Именно така се поражда и съвършенното оръжие на Егоизма и завистта, което напълно блокира творчеството в човека и спомага за неговото подивяване. Самолюбието не позволява да се постига високата колективизация до толкова, доколкото индивидуализма в разделението си на човек от човека тласка същия към животинско поведение.

Затова въвеждането на звуковия език (т.е. възцаряването на езичеството) в постоянна употреба, било необходимо за да се разкъса връзката на човека с Бога, а както вече споменах Боговете говорят на телепатичен език с хората. Точно това способства за превръщането на човека в животно.

Първите, които внедряват звука като разговорна реч са НАГИТЕ (печенегите), които са живяли в Дравидия, днешна Индия. Нагите са внедрили сред някои разумни видове звуковия език и те са се превърнали в животни, като в днешно време съществуват под формата например на...делфините, които и до ден днешен говорят на развален санскрит. Това е научно доказано чрез специално изследване от Джон Лили.

Делфините говорят и общуват помежду си в диапазона на звука от 16КГх до 70 КГх, които човека може да приеме като свистене или въобще не може да ги чуе.

Много пъти съм говорила, а и според съвременните древни археологични разкопки е доказано, че в древността са съществували:

- хората-птици;
- хората-маймуни;
- хората-мечки;
- кинокефалите (песоглавците);
- паскатите (хората-котки);
- кентаврите (хората-коне)
- минотаврите (хората-бикове/говеда) и т.н. много други.

Всичките те са се породили и са съществували благодарение на езичеството - най-мощното и страшно оръжие против човечеството, водещо го към пълно и тотално подивяване и даващо на нашите врагове големия коз и възможност да ни управляват, контролират и манипулират, както си пожелаят самите те.

Не напразно нашите древни Предци Славяно-Ариите са притежавали и владеели ЯРГА-ЙОГА, основата на всички йоги по Земята. Именно тя е учела хората на медитация, т.е. мълчаливото самовглъбяване в себе си и потапяне в тишината на Божествеността, там където се чува най-добре какво говорят самите Богове.

В течение на 200-300 години човешкия вид може напълно да бъде лишен от разума и ума си, и еврейските ционисти, слугите на рептилите (драконианските племена от Съзвездие Дракон и сивите от Съзвездие Орион) да изпълнят поставената пред тях задача - да превърнат Човешкото Царство в Животинско. И трябва да отбележа, че имат изключително голям успех в това си начинание, много меко казано.

Така например, ако се върнем назад към дълбоката древност ще се установи, че:

- котките са представители на готите или гутарилите;
- хората-мечки на иберите или берберите;
- хората маймуни на авите и ле-ховите;
- кинокефалите (песоглавците) на хортите и т.н.

Езиковото, речевото или звуковото общуване между хората е спомогнало за намаляването на обема на човешкия мозък, както и пълното използване на същия - затова човека борави само с 5-6% от своя обем на мозъка. Така се е стигнало до тоталната промяна в структурите на човешката ДНК, като мозъчната дейност е сведена до максимум действие - само 5-6% от нея да е в активна фаза.

А по принцип мозъкът е система, която според целия Божествен замисъл действа с пълния си капацитет на своя цял обем, т.е. няма, не съществува излишна свободна маса, която да не е активна. Но...това може да се реализира само и единствено, ако говорим на телепатичен език помежду си, така, както е било в дълбоката древност - преди да ни бъде насилствено и подло насадено чрез хитри похвати звуковото общуване, или така нареченото езичество.

То е на първо място измежду всички останали мощни оръжия срещу човечеството. Езичеството и индивидуализацията (разделението на човек от човека) са главния фактор за пълното подивяване на човечеството.

На втора позиция идват:
- разрушението и разбиването на строежа на самостоятелни къщи;
- химическото и честотното въздействие;
- и десинхронизиращата дейност на организма като цяло.

Всичкото това се постига чрез съответното законодателство, чрез масовите телевизионни и кино изяви, чрез ГМО храните, чрез ХААРП системите, чрез кемтрейлите, чрез водата която пием, чрез комуникациите ни по модерните технологии като GSM-ите и интернет...и какво ли не още.

Повечето от вас, които ще прочетат тази редове написани от мен, ще ме сметнат за луда, няма да ми е за първи път, свикнала съм, но...истината за тези Познания под формата на каквато и да било писменост, и манускрипти е била зверски унищожена и унищожавана. Само и единствено се е запазила като информация навътре, в дълбоките географски ширини на Русия, при Староверците, съхранили Познанията на древната Ведическа Култура.

Така например са били унищожени следните древни науки:
- сварургия;
- теургия;
- демиургия;
- тавматургия и мн. др. още от този род.

Така например думата МАГ (санскритска дума, която води началото си от ВОЛХВ/Жрец) означава голям, висок, висш и се свързва с Висшето Божествено Познание.

Но това Познание е потънало и скрито с изчезването на "Изумрудените скрижали", които съвсем целенасочено са извадени от библията, която е септогент, т.е. преминала е поне 7 огромни по мащаба си редакции. "Изумрудените скрижали" са творение на Енох и Хермест Трисмегист, създадени са тогава, когато тези две личности са живяли във физически тела на Земята, а днес това е Архангел Метатрон. И "Изумрудените скрижали" вече са отново действащи, но...ще минат няколко века, докато човечеството си възвърне спомена от къде е дошло, докато си спомни кои са неговите изначални Предци, докато започне отново да разговаря на родния си Божествен език - телепатичния.

За да може да се случи това обаче, са в състояние да помогнат само и единствено онези Познавачи, онези вещи МАГове и ВОХВИ, онези ЖРЕЦИ, на които не се успели да им промият мозъците чрез всички възможни за целта средства. Дали има такива - несъмнено да, защото...липсата на подсъзнание при някои хора не дава възможността за проява на въздействие чрез хипноза, НЛП или каквито и да било там други ловки похвати за целта, включително химическо и честотно въздействие. Такива хора запазват своята мозъчна функция в нейната пълна обемна цялост, и тъй като те са носители на големи мозъци с големи жлези в него, могат да разговарят телепатично с нашите изначални Предци и Богове поради факта, че поддържат директна и непрекъсната връзка със своето съзнание, т.е. те винаги пребивават в пълна ОСЪЗНАТОСТ.

Но...тези хора поне тук, в България, са твърде малко, за сметка на онези в Русия, където и които вече създадоха големи Славянски Общини, в които се възвръщат древните обичаи и начин на живот, събуждайки личните спомени за миналите животи и Познания.

В България, напротив...тук се наблюдава най-печалната пълна и цялостна картина на тоталното човешко подивяване. Децата, без изключение от 1 до 17 год. възраст, че и в по-голямата си възрастова граница, когато общуват помежду си навън, говорят с нечленоразделни звуци и ревове наподобаващи тези на животните като: кучета, вълци, котки, мечки, маймуни, свине, крави, бикове, всякакви птици като гларуси, врани, патици, и не на последно място, че дори и преобладаващи, на драконите и динозаврите.

Дори ми се струва, че е съвсем излишно да коментирам нечовешкото отношение към масовото и най-садистично изтребване на всякакъв вид беззащитни животни, включително и ю-родливи издевателства върху домашни питомци...Даже още по-зле - това вече се прави със старите, самотни и безпомощни хора, с малките и беззащитни дечица, дори с пеленачетата...да не говоря и за човекоядството, което се появи през последната 2013 година, доста активно при това. А изобщо няма да се спирам да коментирам дивашките и садистични издевателства на така наречените придошли на талази в страната ни "бежанци", те, както и циганското племе са под всякаква критика и коментар - при тях подивяването вече е буквално в невъзвратим процес.

Така, че нека да не ви изненадва, уважаеми читатели, масовото налудното поведение на болшинството от овче- и зверо-людието, слагам го под един общ и много мек знаменател...но то е изключително по-свирепо в проявлението си, защото отдавна е снизходило под формата на Животинското Царство, отдавна е в адовите структури между 1-во и 2-ро измерение. Това е истината...която вече е и очеваден факт.

Ще кажете: "Има ли изход от това патово положение?!" Да, има и той тече много яко - изчистване на планетата ни от зверо-людците. Те самите ще се изпотрепят помежду си, отделно някои ще се разболеят и ще си отидат най-безславно от тази Земя, един път и завинаги, и никога повече няма да се преродят на нея. Други от тях ще се самоубият, трети ще загинат чрез катастрофи, четвърти ще бъдат избити от ислямистите-терористи, като те на свой ред ще бъдат покосени от жестоки болести и след смъртта им техните души ще бъдат анихилирани.

Четвърти ще загинат при така нарочно предизвиканите природни бедствия чрез ХААРП...И ние ще бъдем свидетели на всичкото това, дори вече сме свидетели, за да си научим кармичните уроци как да живеем, как да не губим Родовата си Памет, как да се отнасяме един към друг, как да издирим и как да зачитаме нашите истински Предци, и да си възвърнем предишния свят начин на живот.

На всичкото това ще ни научат онези Просветени с пробудена древна Родова Памет Ведически Учители, които вече са в действаща фаза! Който избере да ги следва ще се спаси, а който продължи да вегетира в ню ейджа, в различните фанатизирани религиозни течения и в низшите вибрации на адовите структури, ще си отиде по един или друг начин завинаги от тази прекрасна Земя, която беше превърната в клоака с нашето най-активно участие.

Искам да ви представя и друго мнение, освен моето, защото 99 % от хората, както споменах още в самото начало на статията си, не вярват в съществуването на този процес, че не желаят да приемат факта как човечеството е подивявало през последните 10-на години:

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.



Автор: © Н.Т.Н.Селена (Вещая Ярослава)
Използвана книга "Възвръщането Рая на Земята", Владимир Шемшук

 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .