Банер
ПЕСЕНТА НА БОЯН.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Велесови дни
Написано от Маг Селена   
Сряда, 25 Декември 2013 19:48

От 25 декември до 6 януари народът на Русите, по древен Славянски обичай отбелязва Големитe Велесови Коледни празници - дванадесетте светодни, символизиращи сами по себе си дванадесеттe месеца в годината (6 светли - светлия кръг на годината, и другите 6 тъмни - тъмния полукръг), започвайки в навечерието на Коляда (Коледа), като самият Коляда не влиза в числото на светодните - чак до Водокръщението, Йорданов ден по български.

Вълшебното време, когато светлината на новото Слънце е още твърде слаба, за да разгони тъмнината (както е било по времето, когато Сварог тепърва е сътворявал Земната Твърд), а Вратата съединяваща Яв и Нав е широко разтворена. Това е времето на възпоменание на Предците-Прадеди - настоящото дедуване, коледуването, обрядните ритуали, разнообразните гадания, широко народните гуляи и младежки седенки.

На този ден се извършва "храненето" на Мраза (Дядо Мраз - Зимния Облик на Велес, Стопанина на Нав, (Владиката на Мъртвите) чрез помен от храна - ядене на каша, приготвена от накиснати във вода пшеничени зърна с добавени към тях сухи плодове и мед) - то също така е свързано с почитането на Предците.

Маскирани под различни образи на гости от Нав - света на мъртвите (в образите на Нави Предците), и животински маски обхождали къщите, домовете, като пеели пожелания за блага на предстоящата година и получавали за това подаръци във вид на всевъзможни угощения от празничната маса, и гуляели (това се считало като храна за размисъл, тъй като под маските на коледуващите и живеещи в Яв (настоящето) хора, идват душите на техните Предци).

С настъпването на най-кратките дни и най-дългите нощи в годината, според представите на нашите Предци, се считало, че Зимата е победила Слънцето, че то се е състарило и се кани да угасне.

Така е било в крайна сметка, защото се е раждало новото Слънце-Дете Хорс. Извършвали са се различни магически обряди и церемонии, които били предназначени да помогнат на Слънцето да се прероди. Освен това се считало, че тези обряди ще повлияят на могъщите природни сили и ще донесат в следващата година нова обилна реколта. По този начин по мнението на нашите Предци същността на зимни обряди и песни се състояла в това да обезпечи бъдещата добра реколта, разплод на животните и щастлив семеен живот.

По времето на Коледните празници живота на народа е бил наситен с коледуване, маскиране, езда на коне и спускане със шейни, предсказания, знамения, гадания, песни и танци. Коледуването е ходене по домовете с песни-коледарки прославящи Коляда (Коледа), хазаите на дома, с поздравления за Новолетието (Новата Година), с пожелания за щастие, богатство, съгласие и добро. Всяка коледарка е длъжна да се състои от няколко части:

1. Съобщение за това, че идват коледари;
2. Прослава на домакините на къщата/дома;
3. Молба да одарят коледарите;
4. Поздравления за Коледата и Новолетието.

Коледуващите бивали одарявани специално с изпечени "сърнички", "кравички", пирог, плодове  и пари. За събирането на подаръците коледарите имали дисаги - дълбоки торби, които хората са носели за събирането на подаръците.

Понякога алчните домакини прогонвали неканените гости. Тогава за тях коледарите пеели специални подигравателни или коледарски проклятия, чрез които на домакините са се случвали разни беди: "да изведем кравата за рогата", "в дома дявола, а в градината червеите". Коледарите винаги носели със себе си един важен атрибут - "Слънце" с осем лъча на един прът като символ на раждането на новото Слънце.

Коледарите също така са използвали сцени - специални двуетажни сандъчета, вътре в които с помощта на дървени и парцалени кукли разигравали сценки, посветени на празнуването на Коледа.

През Коледните дни било прието да надяват върху себе си необикновени, необичайни костюми и маски (гримаси). Преди всичко това били костюми и маски на животни: мечки, бикове, коне, гъски,  кози, жерави, лисици, а също така и на приказни, и митологични същества: кикимори, лешеи, домашни и водни духове.

Освен това хората са се преобличали в старци и старици (в старец се преобличала девойка, а в старица - момък), войник, лекар, господар и слуга. Всеки костюм и всяка маска били традиционни и техният смисъл и значение са се предавали от поколение на поколение. Със всяка маска били свързвани определени действия и текстове-поговорки. Считало се, че нашите Предци са използвали маскирането затова, защото от него са се бояли нечистите сили, които с увеличаването на тъмното време през денонощието са се активизирали. Ако се облечат и скрият под маскировката, то нечистата сила няма да ги познае и да им причин зло.

Пързалянето в планината с шейни също е имало магическо значение, считало се, че който най-далеч се спусне от планината - през Новата Година ще има дълговлакнести стъбла лен и реколтата му ще бъде добра.

Коледните гадания са възникнали още в най-дълбока древност, когато човека е считал, че е възможно да се узнае бъдещето, поглеждайки в миналото, или да узнае своята съдба по разни признаци. Въпреки, че за повечето хора гадаенето станало шега, игра, едно празнично забавления, и въпреки всичко, много от тях са се отнасяли към него много сериозно.

Съществуват различни способи на гадаене: гадаене по обувките, гадаене по снега, гадаене под прозореца, гадаене чрез кокошка, на восък, гадаене по храната и по вещите. Към гадаенето прибягвали основно младите девойки, които искали да узнаят по-нататъшната си съдба, а домакините на семействата си гадаели за реколтата и разплода на животните.

Считало се, че най-верните предсказания са ставали на Коляда (Коледа - Рождество) или Йорданов ден (Кръщението)

Забележка: В България на Велесовите дни съотвестват така наречените "мръсни дни" или "Мратинци" (Вълчи празници). Те са изопачени в изключително голяма степен, в което можете да се уверите ето тук: Вълчи дни.

Що се отнася до коледуването в България, то не се свързва изобщо според календарните дни с Велесовите дни, и също е доста изопачено, но...подробно за самото коледуване можете да научите ето тук и да сравните в общи лини до колко съотвества на коледуването според самите Велесови дни: Коледуване и Коледни песни


Превод от руски:: © Н.Т.Н.Селена (Вещая Ярослава)
Източник: artsgtu.narod.ru

 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .