Банер
643414d05daa1ae5ae5b089f4bcbfbfa.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Изобразяване на звук с помощта на тишината
Написано от Маг Селена   
Сряда, 18 Юли 2007 00:00
Легандата е много стара, но сега хората отново се връщат към феномена за беззвучност. Учени създадоха принципно нов математически метод за анализ на звук.

Съществува източна притча за ученика, който се замислил над въпроса: “Какъв е звукът от пляскане с една ръка? ”. Той дълги години мислил над тази загадка и накрая разбрал отговора – това е звукът на тишината. Легандата е много стара, но сега хората отново се връщат към феномена за беззвучност. Този път от научна гледна точка.

При човека съществуват около 200 милиона рецептора за възприемане на светлина, 10-20 милиона отговарят за улавяне на миризма и само 8 хиляди помагат за слуховите възприятия. Независимо от това обаче слуха не е по-слабо развит от другите възприятия, понеже възприемането на звука става най-бързо.

Тази странна разлика е свързана с това, че звуковата информация се обработва моментално от мозъка и тази обработка е много по-точна от съвременните компютърни програми за анализ на звук.

Как да разбираме това? Нали съвременните технологии са на много високо ниво! Нима методите за анализ не са достатъчно точни?

В търсенето на нови методи за изучаване на звука изследователи от Рокфелерския университет (Rockefeller University) използват различен подход. Отправната им точка е твърдението: при определянето на силата на който и да е тон, човекът го сравнява мислено с тишината. С други думи учените разбират, че е необходимо да се създаде математически алгоритъм, който да работи не само със звуци, но и при липсата на такива. Създадения от тях алгоритъм представя данните в графична форма, много различна от общоприетата - амплитудна.

Според професор Марчело Магнаско (Marcelo Magnasco), участник в проекта и ръководител на Mathematical Physics Laboratory към Рокфелерския университет, създаденият от екипа метод превъзхожда всички съществуващи начини за анализ. Магнаско смята, че е възможно именно по този начин да работи и мозъка на човека. Принципно новото в този алгоритъм е, че регистрира и областите, в които няма звук.


За изследванията е използван т. нар. бял шум. Особенността на белия шум е това, че той включва звуци практически от всички честоти. В един от експериментите, използвайки новаторския метод, изследователите записат бял шум. След това построяват графика, на която тоновете, съответстващи на шум се означават със светъл цвят, местата където честотите са слаби с тъмен цвят, а там, където липсва звук – със сини точки. Получава се “петниста” картина, в която има зони с много слаб звук, а в техния център е пълна тишина. Шумът изобразен по тази схема е достатъчно “празен”.

Когато с помощта на специална апаратура започват да увеличават силата на звука на една от честотите, специалистите забелязват, че отначало диаграмата не се променя. С увеличаване на силата на звука на графиката се образува линия, която ставала все по-права. Тази линия съответства на увеличената честота. По този начин се получава изображение на силата на звука с помощта на тишината. Интересно е, че не се налага да се разлага спектъра на сложния звук на съставящите го, а “основната” честота сама се “показва”.

Магнаско смята, че потенциалните области за приложение на резултатите от работата са неограничени. Алгоритъмът може да се прилага при отделяне на необходимата честота в сложни звукови спектри при радарите, сонарите, в програмното осигуряване за разпознаване на говор и даже при анализ на данните от електроенцефалограми, в които също се измерват и стойностите на отделни честоти.

Идеята за това, че тишината съдържа по-дълбок смисъл получи рационално потвърждение. Може би даоиските мъдреци ще се зарадват на научното потвръждение на тяхната философия.


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .