Банер
БАБА ЯГА.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Феноменът Царичина 18
Написано от Ивайло Иванов-IYI   
Вторник, 20 Ноември 2007 00:00

 ПРОТОКОЛ

Днес,16.10.1992 г. в Министерството на отбраната се състоя среща на представители на експертната група,работила по поставени от МО,в лицето на зам.-министъра Даскалов,задачи,а именно:

1.Да се запознае цялостно с извършената работа по обект "Цари-чина" и със самия обект и даде заключение за научната стойност на обекта и на извършената работа.

2.Да даде препоръки за бъдещето на обекта.На срещата присъстваха:

1.Никола Даскалов-зам.-министър на отбраната;

2.ст.н.с. Божидар Димитров-зам.-директор на НИМ,историк-палеограф,представител на културно-историческата работна група;

3.доц. Живко Иванов-декан на геолого-географския факултет към СУ,представител на геолого-географската работна група;

4.подп. д-р Емил Калудиев-зам.-началник на клиниката по психиатрия към ИМА,представител на работната група от психолози и психиатри;

5.доц. Атанас Стригачев-президент на асоциация  "Феномени",представител на психотронната работна група;

6. к.физ.н. Кубрат Томов-един от най-изявените специалисти в областта на психотрониката и приложната психология у нас,поканен да присъствува като консултант.

7.ген. Любомир Динев-н-к на УХВ (Управление Химически войски-IYI) към МО,ръководител на работата по обект "Царичина";

8.полк. Цветко Кънев-помощник на ген. Динев;

9.Валентин Костов-съветник на министъра на отбраната.Предварително бяха представени протоколи,отразяващи мненията,заключенията и експертните оценки на отделните работни групи.

Според ст.н.с. Б.Димитров археолозите са на мнение,че "обектът" не представлява културно-исторически интерес.Прокопаната галерия е "резултат на съвременна човешка намеса в девствена природна даденост".Що се отнася до писмеността,криптографите смятат,че е налице смесване на различни писмени знаци от различни епохи и култури.

Г-н Д.:"Т.е.,криптографите са на мнение,че няма система на подреждане в тези знаци."

Доц. Иванов представи изводите на геолозите,отразени в протокола на работната група,а именно:

-няма материални данни за неестествения произход;

-няма радиоактивен фон,излъчване на скалите;

-няма газ;

-няма опасност за населението и региона;

-"водещият" притежава известна геоложка култура,чрез която се стреми да внуши на околните наличието на неестествен "проход" или "отвор",да усложни хода на проникване в дълбочина и затрудни търсенето на "обекта",за съществуването на който липсват конкретни данни.

Препоръките на геолозите са:

-да се прекрати работата на обекта;

-МО да намери форма и да уведоми населението,че никаква опасност няма;

-специалисти да погледнат информацията в дневника за водене на работата,тъй като там има интересни данни,напр.: в целия експеримент текстовете целят да обработят един екип от неспециалисти в търсене на нещо,което не се знае какво е.

Г-н Д.:"Конкретизира ли се какво се търси?"

Доц. Иванов:"Не.Първоначално се търси едно,след това се уточнява друго,Т.е. променя се обектът.Информацията е винаги следваща,т.е. след като се свърши определена работа,следват бележки одобряващи или не извършеното.Използват се понятия и термини,които са добре познати и създадени от нас-земните геолози,геофизици и астрономи,но със съществени пропуски в същността на този понятийно-терминологичен апарат от страна на "водещия".

Г-н Д.:"С една дума-налице е опит за използване на геоложка терминология,но неуспешен."

Доц. Иванов:"Да.Работи се със съвременен апарат,но некомпетентно,със съвременни понятия,поднесени некомпетентно."

Ст.н.с. Димитров:"Същото явление се наблюдава и при боравене с археоложки понятия."

Доц. Иванов:"Основания за това,че районът е бил подложен на катаклизми,няма.Няма нищо непознато."

Д-р Калудиев:"Нашата група е на мнение,че "контактьорката" категорично няма психично заболяване вкл. някакъв вид психопатия,невроза;има съвсем лек намек за невротична интерпретация на някои елементи,но аз съм сигурен,че повечето от тук присъствуващите имат същия признак,а може би и в по-висока степен).Заключенията ни са (разбира се,не можем да бъдем 100% сигурни):

-около 70-75 % сигурност-в близко (обозримо) бъдеще тя не би се разболяла психично;

- 50-75 %,като клони към 75 % сигурност-няма основание да се подозира в манипулация (т.е. може би тя си вярва...-IYI) ;

-за ла се установи има ли нещо вярно в това,че там ще се открият данни за първия човек,информация за човечеството и  т. н.,са необходими специалисти "социални психолози";

-"контактьорката" създава впечатление,че не лъже,че не манипулира (да-а-а!Добра  е школата на КГБ...IYI) ;

-не са наблюдавани белези,че е манипулирана отвън,т.е. психически;

-няма основание за фикс-идея."

Доц. Иванов е констатирал по време на сеанс с "контактьорката",че текстовете тя не ги приема чисто механически,а с ума си;т.е. ако нещо отвлече вниманието й по време на изписването на дадена дума,тя прекъсва писането и след кратка пауза продължава оттам,откъдето е прекъснала (часг от дума,буква или рисунка).

Ст.н.с. Димитров:"При запитване чрез "контактьорката" на подаващите информацията,защо не ни кажат къде точно е скритото "послание",защо не ни дадат ключа към разчитане на текстовете,тъй като сами не сме в състояние да се справим,отговорът е мъгляв-трябва да се потрудите сами и т.и.Щом искат да ни спасят,следователно приемат нашите критерии.При това положение се налага изводът,че това не е галактическа цивилизация.Тогава какво е?!"

Г-н Д.:...би ли могло да бъде чужда психотропна лаборатория или отделен човек.Няма ли възможност да се насочат натам усилията?

Г-н Д.:"Ако с нея работи манипулант или лаборатория,това ще даде отклонение върху психическото й здраве.Вие не сте забелязали такива отклонения и затова не сте работили в тази насока(б.м. въпросът е към д-р Калудиев,отговорът-утвърдителен).При установения контакт "извънземната сила" казала,че това е игра.Едва ли извънземна цивилизация,която знае каква опасност ни грози,ще ни "върти на шиш" 2 години.Това ми напомня част от разказа на "контактьорката",че е играла с децата си на "КИКИ" и оттам  е започнато всичко.

- "Контактьорката" може ли да предизвика сама контакт?

- Да.

-Демонстриран ли е вербален  контакт?

-Да.

-Как  говореше по това време тя?

-Гласът е същият,интонацията е почти същата,добива лек намек за патетичност .

-Паузите променят ли се?

-Има моменти,когато паузите са малко по-големи,но необработено ухо може и да не долови разликите.

-Директно възпроизвеждане на подаван текст ли е или е информация,която се обмисля?

-В зависимост от интелекта,характера,човек е в състояние да запамети за кратко време подавана информация и след това да я възпроизведе.

-Имате ли богати наблюдения върху симулантни преводачи?Добрите имитират всичко на говорещия-интонация,паузи и т.н.Ако имаме процес,в който разумът не присъствува,то тя  ще повтаря всичко с паузите,интонацията и г.н. на подаващия информацията.

При проведения опит се установява,че "контактьорката" има действително контакт с НЯКАКВА цивилизация.(Въпросите са задавани от г-н Даскалов,отговорите са на д-р Калудиев,б.м.)

-От какви критерии ще разглеждаме случая,т.е. ще се откажем ли от вярата си в разума!

Д-р Калудиев:"От гледна точка на психиатрите и психолозите заключенията са направени,написани.Не се наемам да обсъждам психологическите мотиви на хипотетична извънземна цивилизация.Не можем да се опитваме да тълкуваме мотивацията на извънземна цивилизация."

Г-н Д.:"На базата на своите наблюдения не като лекар,не като психолог,а като човек,смятате ли,че имаме случай на контакт с извънземна цивилизация?"

Д-р Калудиев:"Отказвам да отговоря."

Г-н Д.:"Не може да нямате вътре в себе си становище."

Д-р Калудиев:"Целият ми живот ме е научил,че заключения,за които нямам компетентност,нямам право да правя.Едва след като се приложат всички методи,които са достъпни в науката,може да се даде мнение."

Г-н Д. изрази възражение към протокола на психотрониците,тъй като от него не ставала ясна методиката,по която са изследвали процеса.Този протокол е колкото положителен,толкова и отрицателен.

Ген. Динев пожела да изясни някои моменти,засегнати от другите участници.На въпроса "ако е игра,защо ни въртят на шиш 2 години",ген. Динев уточни,че е ставало въпрос за игра само в случая,когато са направени демонстрации пред представители на комисията.Относно гласа и интонацията но време на контакта ген. Динев заяви,че има промяна на гласа и интонацията в резултат на 2-годишна работа,т.е. в началото гласът е бил неясен,говорът забавен,но постепенно с течение на времето все повече заприличвал на гласа на "контактьорката".Имало е разлика и в писмеността-била е без главни букви,без препинателни знаци.Използвани са били термини,които след това в продължение на половин час са били обяснявани.

Д-р Калудиев:"Това ми напомня опитите на Райков-внушава на пациентите си да рисуват като Рембранд напр. и след време се получава вживяване в ролята (!!!Ето-о-о!!!-IYI) .

Г-н Стригачев изрази мнение,че не може да има съмнение в компетентността и добросъвестността на отделните комисии.На въпроса доколко това,което "контактьорката" подава като информация става.Вътре в нейния мозък или е резултат на външно въздействие,не е възможно сега да се отговори.Това е проблем за разбирането на тези проблеми.

Съществуват ли извънземни цивилизации.Да.Като философ мога да кажа,че съществува такава плоскост,триизмерна,в която извънземна цивилизация съществува."

Според г-н Стригачев доказателство за това е засиленият интерес в обществото(у нас и в чужбина) през последните десетилетия към екстраординарните феномени.Нараства процентът на хората,които вярват в подобни явления,а някои твърдят,че самите те имат екстрасензорни способности.Това налага внимателно проучване на такива явления,а също и наблюдението на хората с подобни способности.

Г-н Томов изрази съмнение в достатъчната компетентност на психотронната комисия с контактьори с изключение на г-н Стригачев.

Г-н Томов каза,че по време на контакт "контактьорът" не разбира и не знае какво става с него.Огромната част от "контактьорите" работи с пробив в своето подсъзнание,т.е. с психотроника.Става много лесен пробив между несъзнателната сфера и съзнателната сфера.Необходимо е да се включат дру. хора с богат опит и достатъчна компетентност в работата с "контактьори".

Доц. Иванов изрази категоричното становище на геоложката група,че оценка за експеримента,извършван от МO в Царичина,трябва да се направи от хора,които не са участвували в нито една от фазите на експеримента.Част от комисията,участвувала от първия момент на експеримента,участвува и сега и е необходимо да подписва протокол за дейността на комисията,т.е. да оценяват самите себе си работата си до този момент.

Г-н Томов смята,че опитите на г-н Ст.Стаменов като екстрасенс(диагностик и др.под.) са добри,но той (Стаменов) не може да даде компетентна оценка на явлението.

Ген. Динев е съгласен с изводите и становищата на отделните работни групи,но смята че до основния проблем не са се докоснали.Според него "ако ни обземе методът на съмнението,няма да стигнем доникъде.Трябва да се потърси рационалното зърно в  тази история."

"-Източникът на информация кой е;

-получава ли информация или взема информация;

-да се получи съгласие с предложението на комисията да се премине към следващ етап;

•не споделям мнението да даваме преценка за неща,с които не сме наясно;

-какво е постигнато в други държави;

-моля да се даде време да потърсим още специалисти и да потърсим отговор на големите проблеми."

Г-н Д.:"В какъв срок можете да представите план-програма за по-нататъшна дейност.Една седмица достатъчна ли е?

Ген. Динев:"Ще се постарая до 23.10. да представя такава програма."

Г-н Д. заяви,че тази план-програма ще бъде разгледана от ръководството на МО,ще бъде обсъдена от Висшия военен съвет и той ще вземе решение за по-нататъшна дейност.

Поради изчерпване на въпросите,разискванията бяха прекратени.

16.10.1992 г.                    Протоколирал:  (подпис)

София                                /К. Георгиева/

IYIДобавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .