Банер
Белбог.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Истинската същност на Животинското Царство
Написано от Маг Селена   
Вторник, 07 Май 2013 18:59

Ще ви говоря за истинската същност на Животинското царство и каква ще бъде неговата роля в епохата на Водолея. Целта ми обаче не е само да ви накарам да погледнете в бъдещето, но и да ви накарам да се вгледате в себе си сега, да разгледате взаимоотношенията си с Животинското царство и да спомогна за осъществяването на предстоящата основна промяна във вашето съзнание.

Защото когато настъпят предопределените земни промени, когато конфликтът между Царството на животните и човечеството се разреши, трябва да има спасителни лодки от съзнание, които да представят на децата от епохата на Водолея светоглед, съвършено различен от онзи, господствал през последното хилядолетие на човешката еволюция. Защото сега изгряващата епоха на Водолея провъзгласява хилядолетие на мира и хармонията, и ако човечеството иска да живее съвместно с Животинското царство, трябва да види правилното взаимоотношение с него.


Преди да отправим поглед към бъдещето, трябва най-напред да изследваме миналото. Трябва да прекрачим отвъд историята, преди първите стъпки на човечеството върху планетата Земя. Трябва да се върнем в зората на времето, когато тази Земя е била току-що създадена. Трябва да осъзнаем, че създателката на Земята, съществото, което наричаме Богинята, енергия с женска същност, не с женски образ или форма, а женска енергия, създала тази Земя като част от своята Божествена отговорност към своя Създател, Господарят на Слънцето. Затова тази Земя е нейното тяло, нейното ниво на живот и всичко, което е създала на нея, е проявление на душата и личния й характер. Всичко, което се изявава в Животинското, Растителното и Минералното царство представлява аспект от нейната същност.

Тези три Царства, триединството на физическия живот, съществували в продължение на десетки хиляди години, преди човечеството да се появи на Земята, за да извърви еволюционния си път. Дотогава всички Царства съжителствали на Земята в мир и хармония. Животните се направлявали от същества, които вероятно сега познавате като Титаните, огромни създания, някои наполовина животни и наполовина човеци, други наполовина ангели и наполовина птици. Били смесица от нивото на Земята и висшите нива на живот. Били подвластни на Богинята, докато направлявали Животинското царство по еволюционния му път.

Може би ви се струва странна идеята, че едно същество може да еволюира в тялото на друго същество, но помислете, че дори сега в собственото ви физическо тяло има съзнателни същества, които еволюират, докато вие еволюирате в тялото на Богинята, която на свой ред еволюира в тялото на онова Същество, което наричате Бог, чиято физическа форма е познатата ви Планетарна система. Затова нека просто приемем, че тези велики Същества изявяват свои аспекти, за да осъществят еволюционния план и че Животинското царство е пряко свързано с Богинята чрез тази Божествена власт в прогресивен еволюционен цикъл.

По неизвестни за нас причини това велико Същество, Богът на нашата планетна система, е поставило душата на човечеството на Земята. Човечеството не било част от Земята, не било родено на Земята, не било творение на Богинята. Било жертва от страна на Богинята да приеме човечеството върху себе си, да му позволи да еволюира в съответствие със своя еволюционен цикъл и модел, който бил съвършено различен от създадения от нея модел. Но Богинята, която е женска енергия, изтъкана от съзидателност и любов, приела предизвикателството, молбата, отправена й от нашия Създател. Отначало човечеството живеело в мир на нивото на Земята, зачитало правата на Минералното, Растителното и Животинското царство, като признавало тяхното триединство и необходимостта от хармония и равновесие за осъществяване на еволюционния цикъл. Но после загубило Божията милост.

Разполагайки с дара на свободния избор, който великите Титани не притежавали, и така удостоено със способността да избира посоката и времето на своя еволюционен цикъл според степента на съзнанието си, човечеството можело да влияе върху естеството на пътя, по който вървяло. Това довело до неизбежния сблъсък с Титаните. Резултатът бил постепенното оттегляне на Титаните от нивото на Земята, а Животинското царство, като разбрало, че на лицето на Земята се е появил нов бог, се обърнало към човечеството за напъствия и водачество, получавани дотогава непосредствено от Богинята. Тя го допуснала, тъй като познавала огромния потенциал, заложен в сърцата на хората. Знаела, че са богове в развитие, способни да извисят съзнанието си дори над нейното, ако поемели отправеното им предизвикателство и утвърдели качествата - в момента заспали, които им били дадени от Създателя на нашата Планетна система.

Така хората станали господари на Животинското царство. Сега човечеството разполагало с властта, притежавана досега от Титаните, и тези велики същества изчезнали, като се оттеглили в Минералното царство. Свидетел за това са множеството легенди, които разказват за огромни същества, легнали под земята, в основата на възвишенията и планините, в очакване да бъдат повикани, когато ще излязат отново на повърхността и ще изиграят ролята си. Те са скритите аспекти на Богинята, които засега тя не освобождава, за да не налага насила властта си. Дала е на човечеството свободата да избира и да решава какво да прави с нейните рожби, със страните на личността й, със сърцето й, каквото си пожелае в този еволюционен цикъл.

Помислете, че Животинското царство е еволюирало в течение на стотици хиляди години, за да достигне различните етапи на своя еволюционен цикъл. Човечеството е обитавало Земята за съвсем кратък период, но вижте скоростта, с която е еволюирало. Това показва потенциала, заложен в Човешката раса, заложен във всеки един от вас, който далеч надвишава потенциала на Животинското царство и на Богинята, която го е създала. И разкрива на хората потенциала, който трябва да разгърнат не само на Земята, но и в Космоса като цяло.

Когато Титаните се оттеглили, човечеството поело контрола над Животинското царство. Но хората не оправдали доверието. Сега човечеството не използва могъществото си, за да следва еволюционния цикъл, планиран от неговия Създател, да създава по Негов образ и подобие, а за да създава по свой собствен образ и подобие. Човечеството е станало егоцентрично, вместо "Богоцентрично". Стреми се да трупа притежания, вместо да признае универсалността на всичко наоколо.

Човечеството вече не признава изконната истина, че всичко принадлежи не на хората, а на Създателя и на Неговата служителка, Богинята. Животните последвали властта и примера на човечеството. И те забравили приличие, и когато хората започнали да ловуват и да убиват, започнали да си съперничат, и да се боричкат, да пазят материалните неща само за себе си, без да се съобразяват с нуждите и саможертвите на по-низшите същества, Животинското царство направило до известна степен същото.

Ако в този разговор можех да ви обърна внимание на едно-единствено нещо, то е, че виждате себе си, виждате собствените си слабости, собствените си грешки чрез връзката ви с Животинското царство. Както малтретирате и експлоатирате животните, така постъпвате и с другите човешки същества, защото животните са огледало на човешкия характер. Те са огледало на еволюционния път на човечеството на нивото на Земята. Нима не е вярно, че изтребвате човешки същества със същата готовност, с която изтребвате заобикалящите ви създания?

Такава е истинската същност на човешкото съзнание в момента. Природата не е нищо друго, освен огледало за човечеството. Такава е главната й цел: да отразява какво прави човечеството. Ако не можете да се поучите от околните човешки същества, ако не можете от тях да научите каква е истинската ви вибрация, тогава вгледайте се в Животинското царство. Вижте как човечеството се отнася към това Царство и ще видите как се отнасяте към самите себе си. Разбира се, не казвам, че всички човешки взаимоотношения с Животинското царство са лоши. Не са. Много хора се отнасят правилно към животните.

И така, Животинското царство било оставено във властта на човечеството. Такъв бил безценният дар наБогинята, да се откаже от собствената си красота, мъдрост и същност, и да ги положи в ръцете на един млад еволюиращ бог - Човечеството, раса от същества, които се борели да достигнат съзнанието, необходимо за получаване на по-висши сили и по-висша мъдрост. Вие добре познавате пътя, по който поело Животинското царство и връзката на човечеството с него. Можете да проследите упадъка на човечеството и деградацията на Животинското царство до днес, когато е настъпила може би най-голямата деградация, когато хората използва животните за своите егоистични цели, без да ги е грижа каква е съдбата, предназначението или съзнанието на Животинското царство, без дори да помислят за ролята, която играят в еволюционния цикъл на Земята.

Богинята създала Животинското царство по съвсем конкретна причина. Трябвало да се съчетае в триединството на Растителното и Минералното царства, за да оплодят Земята. Животинското царство е божествената връзка между Минералното и Растителното царства и ако отстраните това звено, ще унищожите еволюционния модел на тази Земя, защото ви трябват трите Царства заедно в равновесие и хармония, за да съхраните за човешката раса атмосферата, плодородието и околната среда на Земята.

Сега човешката раса, ако случайно не знае, унищожава това звено, като го отслабва с всеки изтребван, изроден, изкуствено размножаван, малтретиран, деформиран от хората животински вид. Наближава момента, когато връзката може да се скъса и това ще ознаменува не само упадъка на човечеството, но и упадъка на другите три Царства. Не ви го казвам, за да ви плаша, нито да ви изпълвам с потиснатост, а за да ви накарам да осъзнаете отговорността на човечеството в това отношение, така че ако се случи, да не го възприемате като акт на разгневения Бог или пък като нещастна случайност, а като пряк резултат от продължилите с векове действия на хората спрямо Животинското царство.

В момента тази връзка е много крехка. Равновесието между Царствата се крепи на косъм. Библейските предсказания за чума и бедствия всъщност рисуват едно от събитията, които ще настъпят при скъсването на тази връзка. Днес човечеството контролира Царството на насекомите със своите отрови и пестициди, но тази система ще рухне.

Скоро човечеството ще бъде неспособно да озапти набезите на тези представители на Животинското царство. Насекомите ще започнат да се размножават все повече и ще причинят бедствия върху лицето на Земята, защото силата, която ги е контролирала, е била унищожена от Човешката раса. Природното равновесие е изчезнало. Царството на насекомите ще покрие Земята и ще доведе до големи разрушения сред човечеството. Някои учени днес прогнозират този факт и отчаяно разработват нови методи за контролиране на този потенциални и фатални набези.

Човечеството е разкъсало връзката си с Богинята. Злоупотребило е със свещеното доверие, оказано му от Богинята. Отнесло се е към животните като с роби. Пренебрегнало е предназначението им, съдбата им. Човечеството гледа на Животинското царство като на безчувствена материя, която свободно може да се използва за задоволяване на собствените му егоистични интереси и цели.

И тъй като току-що сте преминали през една епоха на интелекта, епоха, където интуицията се е потискала, а на женската мъдрост не се е позволявало да се изяви, за да уравновеси мъжкия интелект, затова на нивото на Земята днес присъства интелектуалният подход към Животинското царство. Подход, според който целта оправдава средствата, а животните могат да се жертват за така нареченото добро на човечеството, да се използват за научни експерименти, да се използват за храна, да се използват за удоволствие, да се използват като лична собственост, за да удовлетворят човешкото его. Но тези дни са преброени. Богинята скоро ще си потърси онова, което е нейно по право и сътворение.

Какво може да се каже за Животинското царство в епохата на Водолея? Равновесието на човешката популация на Земята ще претърпи драматични промени. Ще отпадне постоянната необходимост Животинското царство да се използва за храна, а съзнанието, което ще съществува на Земята, няма да го изисква. Хората ще приемат, че животните са съпрузите на Земята, ролята им е да я направят плодородна, да я оплождат, да отнасят желанията на Богинята до всяка част от тази планета, да изявят многобройните лица на Богинята в цялата й мъдрост и красота.

Ще се приеме, че животните са отговорни и равностойни творци на нивото на Земята. Човечеството, под импулса на енергията на Водолея ще започне да изявява най-възвишеното от себе си, вместо най-низкото. Ще се стреми да следва волята на своя Създател и отново да установи свещената връзка, поддържана преди от Титаните. Това ще бъде знак за пробуждането на тези велики същества. Те отново ще се появят на нивото на Земята, за да подпомагат човечеството в неговия еволюционен цикъл, да го направляват и улесняват да проумее същността на живота на тази Земя.

Вие не сте от Земята. Идвате от друга планета, от друго ниво на живот. Условията, които съществуват на Земята, са ви чужди. Не сте свикнали към тези тела от кал. Не сте свикнали с концепцията за хранене, обличане и грижи за физическата форма. Следователно се нуждаете от помощ и напътствие в това отношение. Трябва да ви се обяснят същността на Земята и отговорността ви към създанията, които живеят на нея. Великите ангели ще го направят. Ще се научите да общувате с животните, както са правили Титаните: чрез телепатия. Речта не е необходима.

Животните ще ви слушат и ще ви се подчиняват. Ще търсят напътствията ви, ще търсят помощта и мъдростта ви. Вие ще им ги давате и те на свой ред ще ви помагат във вашия еволюционен цикъл, защото ще ви разкриват същността на Богинята. Онзи, който влезе в една градина с отворено сърце, може да види как в циклите на растенията и животните се проявява мъдростта на велико същество. Това същество ви е дало телата, в които живеете, храни тези тела и някой ден отново ще предяви правата си над тях. Защото когато умрете и напуснете физическото си тяло, за да се завърнете в истинския си духовен дом, Богинята ще си вземе обратно своето.

Животните са вашата пряка връзка с Богинята и мъдростта й, а вие се инкарнирате на това ниво на живот, за да се учите от Богинята и да почерпите от нейната мъдрост. Имате следния избор: да се вслушате в нея или да я пренебрегнете. Вие сте Богове в развитие. Притежавате потенциала да се превърнете в Бог. Такава е истинската същност на експеримента да се постави човечеството на нивото на Земята. Досега човечеството не е оправдало доверието на Богинята. Унищожавало е. Вредило е. Подминавало е ръката, протегната от Богинята за еволюционен напредък. Тази ръка скоро ще се отдръпне и когато се протегне отново, ще бъде към една различна човешка раса, към избраните, които ще са оцелели в предстоящите промени, които ще притежават съзнанието, за да я разберат и приемат, да зачетат мъдростта й, да признаят ролята на Животинското царство - служител на Богинята, а не служител на Човечеството.

Взаимоотношенияята на човечеството с Животинското Царство

На Земята съществуват четири материални царства, а именно: животинското, растителното, минералното и човешкото; четири отделни вибрации, представяни символично от четирите равни рамене на истинския кръст на тази планета. Всички тези царства са замислени да живеят в баланс и хармония едно с друго. Разбира се, човешкото царство е с по-висока вибрация от останалите три и човечеството, като най-развита форма на живот, заема отговорно положение, докато живее в материалния свят по време на инкарнацията си на Земята.

Това е така, защото е напълно нормално души или същества с по-малка еволюция да се обръщат към по-развитата душа за пример. Точно, както човечеството разчита на своите духовни учители, било то на Назаретянина, Буда или Мохамед, и се стреми да следва техния пример - пример на едно по-развито същество, така и трите други материални царства разчитат на човечеството за пример и се опитват да го следват. Следователно човечеството носи голяма отговорност в това отношение.

Растителното и минералното царство се контролират от Господарите на материята, които живеят в Земята, и които чрез своите слуги в царствата на духовете управляват материята на повърхността на тази планета. При все това духовете следват и подражават на хората. Въпреки, че хората не могат да видят духовете и, с изключение на някои случаи, те също не могат да виждат хората, духовете все пак получават мислите и емоциите им, и ги имитират.

Животинското царство се различава от растителното и минералното царство по това, че, подобно на човешкото, първоначално е било създадено от съвършения дъх на вашия Творец. Животните нямат индивидуализирани души като хората, но принадлежат към това, което може да бъде наречено групова душа.

Има една групова душа за лъвовете, една групова душа за кравите, една групова душа за кучетата и т.н. Точно, както човечеството в своето индивидуално проявление е част от Слънчевия логос, вашия Бог, чийто дух обитава Слънцето, и точно както един ден, след като сте се развили, вие ще върнете тази искра, този дух, който сега е във вас, на този Бог, така и всяко животно, което се преражда на Земята, се връща при своята групова душа, когато настъпи смъртта. Отбелязвам тази разлика между четирите царства, само за да видите връзката между животинското и човешкото царство, когато бъдат сравнени с другите две царства, които са без душа.

Ако можех да ви върна назад във времето на Земята, когато, преди да му бъде даден Божествения дар на свободния избор, човечеството е живеело в съвършенство, щяхте да видите живота като цяло в съвършенство. Щяхте да видите пълно копие на живота в по-висшите сфери, възпроизведен на Земята. Щяхте да видите четирите материални царства, живеещи в хармония и баланс. Щяхте да видите самото животинско царство, живеещо в съвършенство, защото щеше да имитира съвършените човешки същества. Нямаше да има зло. Но поради дисхармонията на човечеството картината на днешния живот е много различна. Съответно, ако ви предложа няколко идеи за това, как би трябвало наистина да живее животинското царство, както е било преди милиони години, може би ще ви помогна да прецените как трябва да се отнасяте към животинското царство днес.

Когато човечеството живеело в съвършенство, същото било и с животинското царство. Животните живеели в хармония едно с друго. Те не се биели, нападали и гонели, защото всички били вегетарианци - всички те се изхранвали с тревите и плодовете на земята. Естествено те умирали, както и хората, но умирали в уреченото време в зависимост от груповата душа, от която произхождали, и от предназначението и съдбата на техния вид.

Те били свободни да отидат навсякъде по Земята, където поискат, и изпълнявали своята роля за баланса в структурата на материята на тази планета на съвършенството. Те разнасяли тревите и семената по Земята. Те били отговорни за растежа на растенията и в същото време ограничавали техния растеж. На практика те били фермерите на човечеството, защото разнасяли и засявали семената, торели ги и им помагали да растат. Те служели на човечеството, както било замислено от техния Създател.

На свой ред човечеството, живеещо в съвършенство, не притежавало и не контролирало животните. Те били свободни да се скитат, където си поискат. Ако човек имал нужда от компанията или услугата на някое животно, мисълта, излъчена навън и предадена от един съвършен ум, била всичко необходимо, за да се привлече съответното животно и то да дойде, за да му бъде в помощ. Ако по някое време животното пожелаело да си върви, човекът му позволявал да си тръгне, когато си поиска. Привличането било взаимно.

Човечеството нито притежавало, нито контролирало животните, птиците във въздуха или рибите в морето. То ги приемало като искри на Сътворението, които не били толкова развити, колкото него, и следователно осъзнавало своята отговорност към тях. Човечеството осъзнавало, че по никакъв начин не трябва да дава на животинското царство пример, който би могъл да го изроди или подведе. То не трябвало по никакъв начин да наранява животните, защото не се наранява по-неразвита душа - на нея й се помага до степента на нейното съзнание.

Разбира се, хората нямали нужда да убиват, който и да е вид от животинското царство за храна, защото всички били вегетарианци и се прехранвали изцяло с плодовете на земята. Тъй като не били толкова развити, различните видове от животинското царство наистина взимали храна от царството на билките, тревите, корените и различните подправки. Такъв бил характерът на тяхната еволюция и растителното царство с готовност се жертвало за животинското царство.

Може да кажете: "Това ми звучи като много хубава приказка, но дори и да й повярвам, дори и да я приема, тя няма почти нищо общо със света днес, когато животинското царство съществува в една много различна среда." Определено дивите животни наистина се убиват едно друго. Те трябва да го правят, за да оцелеят. Човечеството убива и контролира животните. То си отглежда домашни животни и като смесват зародишите на отделните видове, някои учени дори са създали нови породи.

Околната среда и животинското царство наистина са се променили, но човечеството е изцяло отговорно за това, защото е предизвикало упадъка на животинското царство или със своя пример, или със своите действия. Животинското царство е тук, за да служи на хората, но какво са направили те? Те превърнали животните в свои роби. Те ги принудили да изпълняват хорската воля, всеки техен каприз и да се принасят в жертва за доброто на човечеството, докато всъщност човечеството като по-висока вибрация трябва да се жертва заради животинското царство.

Човечеството не трябва по никакъв начин да приема или дори да изисква жертвата на животинското царство, за да се изхрани. В миналото е имало времена, когато неразвитият човек се е нуждаел от жертвата на животинското царство, за да поддържа живота си, тъй като не е познавал по-добро средство. Когато човекът живеел в пещери, когато праисторическият човек, какъвто го познавате, се появил за първи път, е имал извинение, ако може така да се каже, че е изисквал жертвата на животинското царство.

Но днес, когато човекът е развил съзнанието си и живее на такъв висок етап от своето развитие, няма нужда да моли или дори да очаква животинското царство да се принася в жертва заради него. Фактът, че животинското царство е с "окървавени зъби и нокти", както го описва един поет, че животните се убиват едно друго, е само отражение на поведението на човека. Защото какво друго прави човекът днес, освен да убива своите събратя, било то физически или с погрешните мисли, които излъчва в ефира, заобикалящ Земята?

Когато човек толкова малко уважава живота на своите събратя, как може да се очаква, че ще уважава живота на животното, което той смята за по-неразвито същество? Ако човекът краде и мами, ако се отнася към своите събратя, хората, с жестокост, какво друго може Да направи животинското царство, освен същото, след като то копира примера на човека? Ако хората живеят в дисхармония, ако унищожават Земята и материалните царства, какво друго може да направи животинското царство освен да следва техния пример?

Природата и животните в частност не са били винаги такива, каквито са днес. Тъй като човечеството е грешало в продължение на много векове, естествено е животинското царство да е еволюирало постепенно до днес, когато природата е в такова състояние, че само онези животни, които са се адаптирали, са оцелели. Веригата на еволюцията, както я наричате, всъщност е отражение на човешката еволюция, защото оцелелите животни са онези, които са го постигнали, като са убивали по-слабите видове и са се изхранвали с тях, за да поддържат живота си.

Ако погледнете живота в дивата природа, ще се убедите, че едно животно убива друго за храна. Онова, което остави това животно, бива изядено от друго животно и така нататък. Съществува верига от събития, които на повърхността биха изглеждали естествени, но при по-задълбочен размисъл ще откриете, че са напълно неестествени. Животните, също като хората, трябва да живеят в пълна хармония и баланс, като всяко изпълнява волята и целта на своя Създател.

Естествено, не е възможно изведнъж да се промени отношението на човечеството към яденето на животинска плът и дори, ако всички на Земята откажат да ядат месо, животинското царство, създадено от човечеството чрез масовото производство и изкуствените методи, все още ще има нужда от паша и грижи. Така, че ситуацията трябва да се променя бавно. Всичко, за което моля, е онези от вас, които съзнават, които смятат, че са еволюирали, да използват своето съзнание, за да решат какви да са взаимоотношенията им с  животинското царство.

В днешния свят е много модерно да имате домашен любимец. В този случай отново трябва да се проявява голяма отговорност. Днес вие купувате и продавате животните си, както хората в миналото са купували и продавали роби на пазара. Цивилизованите хора са съгласни, че робството е несправедливо и неоправдано от морална гледна точка. Ще е необходимо още малко време, преди да приемат, че заробването на животинското царство е също толкова погрешно от морална гледна точка и също толкова неоправдано.

Наистина вие изобщо не трябва да купувате и продавате животни, защото те не са ваши, за да ги купувате и продавате; вие дори не сте ги създали. Те са образувани от материята на Земята и техните души принадлежат на груповата душа на техния вид, а не на вас. Вие наистина рискувате да натрупате огромна карма с начина, по който се отнасяте към своите животни, с мотивите, поради които ги искате, с това, как ги купувате, как се грижите за тях и как ги продавате. Ако в някой момент злоупотребите с природните закони на тази планета, вие пораждате карма за себе си.

Запомнете, че ако откъснете животното от неговата естествена среда и го вземете за свой домашен любимец, както ги наричате, вие ставате изцяло и" напълно отговорни за това животно във всяко едно отношение. Вие трябва да се отнасяте към него, все едно че ви е дете. Вие сте отговорни за всички негови потребности, не само физическите, като това, къде живее и спи, храната и водата, от която има нужда, но и за общото му благополучие във всеки един аспект от живота. Колко от вас изобщо са мислили за своя домашен любимец от неговата гледна точка?

Днес хората са толкова егоистично настроени и мислят толкова много за себе си, че от тях едва ли може да се очаква да мислят за желанията на своя домашен любимец. Някой от вас някога замислял ли се е, някога поставял ли се е на мястото на своя домашен любимец? Помисляли ли сте какво искат да правят вашите домашни любимци, какво искат да ядат, а не на какво вие искате да ги научите, не какво вие искате да им покажете, не кога вие искате да имат поколение, не кога вие искате "да ги сложите да спят", защото ви създават неприятности. Вместо това се поставете на мястото на тези животни и се запитайте какво наистина искат те? Някога замисляли ли сте се изобщо за гледната точка на вашите животни? Някога мислили ли сте за тях като за същества с душа, че и те изпитват болка като вас, и че развиват своето съзнание точно както вие?

Днес хората трябва да започнат да се държат по-отговорно към животните. Вие, разбира се, не можете да промените нещата за една нощ, но онези от вас, които са осъзнати, могат да започнат да се отнасят към своите животни с повече уважение и отговорност. Днес хората злоупотребяват много с животните, тъй като изпитват толкова малко уважение към тях, а те са точно толкова творение на Бога, колкото и вие. Човекът се отнася към животинското царство като към безчувствена материя, с която може да си играе, за да задоволи своите материални потребности. Той кръстосва животни по своя прищявка, за да произведе онези видове, които мисли, че са необходими за живота му на тази планета.

Правейки това, той си играе с равновесието в природата и затова не е чудно, че днес животът в провинцията рухва, че веригата в природата е прекъсната. По Земята вървят породи животни, които не са творение на Бога, а резултат от това, че човечеството си играе с Божието творение. Човекът не позволява на своите домашни животни да се размножават по естествен път, а само когато той пожелае да имат поколение. Той ги развъжда не заради самите животни, а за пари, за храна, за удоволствие, за себе си и след като ги е отгледал, ако повече не ги иска, или ако не му носят печалба, той ги унищожава, без изобщо да се замисля за техните чувства, за техните емоции, за тяхната цел в живота.

Тъй като не усеща наистина живота като цяло, човекът днес не усеща природата и в частност ролята, която животинското царство играе в неговото всекидневие. Дали това е така, защото той не мисли или защото не иска да мисли? Всеки път, когато човекът яде месо, спира ли се да помисли откъде е дошла тази плът? Мисли ли за болката, страданията и принесената жертва? Осъзнава ли жестокостта на методите в съвременното животновъдство? Много дами притежават или биха искали да притежават кожени палта, но помисляли ли са изобщо за причинените страдания, за да се достави удоволствие на личността им? Необходими ли са наистина цялата болка и клане? Наистина ли е белег на цивилизованост да ходите с кожите на мъртви животни, надиплени върху вас? Наистина ли човечеството е напреднало духовно откакто е живяло в пещерите в древни времена?

Някои хора днес извличат огромно удоволствие от лова и убиването на животни. Понякога те го "оправдават", като наричат някои животни вредни, но в повечето случаи убиват заради самото убиване, за да докажат личните си умения и превъзходство. И отново ще попитам, това ли е отличителният белег за цивилизован човек? Има много други примери, които бих могъл да дам, за злоупотреби или дори изтребление на определени видове от животинското царство от човечеството.

Бих могъл да спомена изтреблението на китовете и различните други видове диви животни, за да се снабди човечеството с храна или дрехи, които лесно би могло да получи отдругаде. Бих могъл също да спомена жестокостта, проявена към някои животни, за да се получат съставките на много от парфюмите, които модерната жена използва, без да се замисли, и начина, по който човекът видоизменя своите домашни любимци в тон с модата на момента. Ако човекът наистина разбираше Бога и следователно природата и сътвореното около него, той нямаше да унищожава или злоупотребява с Божиите творения, както не би убивал или злоупотребявал със себе си. Той не може да създава красота в природата и в животинското царство около него и следователно не трябва да я унищожава.

Учените използват животните в своите лаборатории за най-ужасяващи експерименти, за да постигнат научните си цели. Ще ви кажа, че нищо, произтичащо от тези експерименти, няма каквато и да било духовна стойност за човечеството и няма да доведе до нищо добро. Всички медицински и научни изследвания, включващи използването на животни, пораждат голяма карма за човечеството, която ще трябва да се заплаща. Разбира се, напредъкът, постигнат от злоупотребата с животинското царство, е полезен с това, че от жертването на животни човечеството научава повече за различните болести и лекарства, но всички тези експерименти са необходими, само защото медицината днес е толкова далеч от истинската си пътека, че не може да установи истинския характер на болестта и правилния начин на лечение.

Затова, моля ви, запомнете, че от най-развитото до най-неразвитото животно, от кравата до червея, всички те чувстват, всички те се изразяват. В зависимост от тяхното ниво на еволюция и вибриране всички те имат предназначение в плана на нещата. Нито едно животно не е творение на човечеството. Всички те са творение на Бога и следователно трябва да бъдат уважавани като такива. Унищожаването на Божии творения поражда голяма карма. Животните ще направят и настина правят жертва заради вас. Ако те направят тази жертва, моля ви, благословете ги и им благодарете. Ако те направят тази жертва, не злоупотребявайте с нея, не я пренебрегвайте. Нека не става така, че жертвата им да е напразна.

Запомнете, че животът на Земята е свещен, и че човечеството с всичките си научни апаратури не може да създава живот в животинското царство. Учените могат да вземат зародиша от едно животно и да го комбинират с друг, но не могат да създадат зародиш, защото творението не принадлежи на човечеството. Запомнете, че животинското царство имитира човешкото царство, и че както се променя човечеството, така ще се променя и животинското царство. Следователно, когато поглеждате към животинското царство, не трябва да казвате, че откривате жестокост, болести и смърт, а по-скоро, че онова, което виждате, е отражение на самите вас. Вие трябва да промените себе си и тогава наистина ще помагате на своите братя и сестри в животинското царство.

Онези от вас, които са осъзнати, ги моля да започнат да мислят много сериозно за това, как се отнасят към животинското царство. Отнасяйте се към всички животни с уважението, което дължите на по-неразвитите същества. Помислете за техните потребности, преди да помислите за своите. По никакъв начин не блокирайте и не пречете на тяхната еволюция. Запомнете, че в плана на нещата те играят важна роля. Днес човечеството все още не оценява истински ролята на животинското царство. Ролята на животните не е да бъдат храна за хората.

Запомнете, че четирите материални царства трябва да живеят в съвършен баланс, макар че сега не е така. Символът на Земята, истинският кръст, вече не е истински кръст и балансът между растителното царство и човечеството е разрушен, също както е при животинското царство. Скоро ще настъпят събития, които ще отстранят причините за този дисбаланс, но точно както бихте искали робството с хора да не продължава и ден повече от необходимото, помислете дали искате заробването на животни да продължи, и ден повече, отколкото трябва. Изборът е ваш. Човечеството е действало отговорно и до голяма степен е премахнало робството сред своите събратя; дано сега да направи същото и за животинското царство.


Из "Мъдростта на Рамала"
и "Откровенията на Рамала"Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .