Банер
b58016476631f063c076cec6592a4019.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Хронология на бъдещите събития на човечеството
Написано от Маг Селена   
Петък, 18 Януари 2013 09:41
Предлагаме на вниманието на читателя хроника на бъдещето, съставена от автори въз основата на творчески обобщения, предимно прогнози на авторитетни футорулози, които са били сверени с най-вече признатите концепции на геосоциалните и космически цикли, а също така с резултатите от психологически опити по време на хипнотични прогресии, проведени в САЩ от Б.Голдберг, Вамбах и Ч.Б.Сноу през 70-90-те години на ХХ век. Използвани са също така и конкретни предсказания на съвременни пророци и ясновидци. 

Като резултат се е получила силно впечатляваща картина, която е малко в противоречие с тези, които са известни  а бъдещето от съвременната наука. Дадените обстоятелства не означават, че всички предсказани събития ще се сбъднат и в указания срок. Въпреки това, по мнението на автора, последователността и общите направления в етапа на еволюцията на  нашата цивилизация представляват евристическа ценност за изследователите, занимаващи се с проблеми на глобалната стратегия в оцеляването на човечеството на Земята и в Космоса, както и за политолозите, икономистите, и учените от други специалности.

2012 – регулярни туристически полети на орбитата около Земята;

2012-2026 – масово раждане на хора с паранормални способности;

2013 (възможно 2011) - стабилизация в загряването на ядрото на Слънцето до степен, достатъчна за интензивните процеси на глобалното затопляне на Земята в близките 500 години; катастрофа на НЛО в САЩ; масови духовни пътешествия на хората в другите измерения без посредници (ясновидци и психолози);

2013 – възможно е прилагане на ядрено оръжие на една от страните при локален военен конфликт; усложнение на вътреполитическата обстановка в Русия, заплаха за нейната цялост; обединение на болшинството от страните на СНГ (общност на независимите държави) в конфедерация; търговско-икономически конфликт между Япония и Китай.

2014 – населението на Земята превишава 7 милиарда човека; приземяването на космически апарат върху повърхността на един от астероидите;

2015 – началото на 532-годишна ера на великите потопи (същинското глобално затопляне);  елекронно протезиране (радар за слепи и сервомеханични накрайници); създаване на концепция за принципното използване на нов източник за евтина енергия;

2015-2035 – строителство на стационарни космически базо-станции на Луната;

2015-2025 – обезвреждане на радиоактивните отпадъци на Земята и в Космоса;

2017-2019 – подготовка за пилотен полет до Марс;

2018 – компютърна система за събиране на данъци; началото на повсеместно внедряване на нанотехнологиите в промишленото производство;

2019 - крупни социални сътресения в Украйна;

2020-2030 - разпространение на епидемия на неизвестна болест; създаване на първите автоматизирани системи в автомобилния транспорт (управлявани чрез компютри и "автошофьори"); изчистване от орбитата на Земяна на "космическите отпадъци", подготовка за извеждане в Космоса на промишлени орбитални комплекси за предаване на слънчева енергия на Земята с цел осветление и отопление на полярните региони;

2020 - търговско-икономически конфликт между Япония и САЩ; детайлно компютърно моделиране на всички възможни варианти за бъдещето на човечеството; частично управление на времето; лечение на психически заболявания чрез методите на физио- и химиотерапията; производство на синтетичен протеин в промишлени мащаби; създаване на изкуствени инпланти; използване на роботи за рециклиране на отпадъците в домакинството и опасните монтажни работи; научно доказателство за съществуването на паралелните светове;

2020-2080 - период на висока слънчева активност; инверсия на географските и магнитните полюси (възможно и на земната ос), крупни изригвания на вулкани, повишаване равнището на световния океан, температурни аномалии свързани с интезификацията процесите на глобалното затопляне; частично наводнение на Великобритания, Холандия, Дания, Финландия,страните на Средиземноморския басейн и Азия, земетресения, урагани и наводнения в САЩ и Япония); бездомни ще останат над 40 милиона човека; глобална епидемия на неизвестна болест, разпространяваща се из Азия; пилотируеми полети към други планети от слънчевата сситема; създаване на глобална система за безопастност под егидата на ООН;

2021-2024 - заплаха за разразяване на трета световна война;

2022 (или 2020) - приземяване на човек на Марс;

2025 - населението на Земята ще наброява 7,9 милиарда човека; начало на глобална питейна криза; създаване на медицински препарати за повишаване на нивото на интелигентност; получаване на средства за удължаване на човешкия живот до 120 години; строителство на първите култивирани автоматизирани линии за производство ПК; нова ефективна външно-политическа стратегия на Русия, която ще обезпечи процъфтяването на страните; 

2028 – прихващане преговори с извънземни цивилизации, падане на крупен метеорит или обломка на астероид в американския континент;

2029 – вероятност за сблъсък на Земята с крупен астероид;

2030 – лечение на наследствени заболявания чрез методите на генното инженерство; възможност за пътешествия във времето благодарение управление на процесите в коматозно състояние; създаването на компютърна система за приемане на закони с гласовете на всички избиратели («автогласуване»); усвояване на технологията анабиоза за дълги космични полети.

2035 – създаване на първия киборг; строителство в орбитата на Земята на комплекс за противоастероидна
 отбрана;

2036-2037 – социални сътресения в Русия и Украйна;

2038 – производство на подводни акваферми 20% от всички храни;

2040 – установяване на нов световен икономически ред (мрежа от общества, изключващи лидерството на която и да било държава); началото на гибелта на тропическите гори в басейна на Амазонка, небивало горещо и сухо време в Европа;

2042 – крупни социални сътресения в Русия;

2045 – падане на крупен метеорит в Евразия (предполагаемо, в Далечния Изток); създаване в Украйна принципно нови информационни технологии, откриващи пътя към симбиозата на човешкото съзнание, телепатичните техники и виртуалните реалности - създаване на компютърно телепатична мрежа («Теленет»); 

2046 – изостряне на социално-политическата обстановка в Украйна; поредната заплаха за сблъсък  на Земята с астероид;

2048-2056 - откриване на принципно нов източник за неизчерпаема енергия; развъждане на първите породи разумни животни; получаване на промишлени материали от преструктурирането на субатомно равнище;

2050 – поява на устройство за разпознаване и интерпретация на емоциите при животните; изнасяне на предприятия на промишлеността и енергетиката в близкия космос;

2051-2072 – повсеместен разцвет на изкуствата и движението "ню ейдж"; началото на 170-годишен разцвет на духовната революция на Земята;

2052 – изобретение на свръхсветлинна (мигновена) връзка;

2056 – замяна на болни човешки органи с нови - клониране; силно изригване на вулкани;

2058 – откриване на извънземен живот в Слънчевата система (на Марс и спътниците планети-гиганти);

2059 – оповестяване на физическите тайни за сътворението на Вселената;

2060-2660 – възникване и установяване на нова световна религия, която ще замени всички останали;

2060 – създаване на мислещи компютри с интуиция подобна на човешката; първата постоянна колония на земляните на Марс;

2062 – кацане на човека върху повърхността на един от астероидите;

2065-2073 – световна криза на селскостопанското производство;

2065 – изчезването на озоновата дупка над Антарктида; глобално избухване на вирусна инфекция; сериозни последствия от глобалното затопляне;

2074 – подем на социалните движения в екологично и духовно направление ("зелено-оранжева революция");

2067 – получаване от земляните на адресни послания от извънземни цивилизации;

2069 – военен конфликт между Русия и Китай за сибирските територии;

2079 – катастрофа от планетарен мащаб на един от енергетичните обекти;

2080 – криза на ислямската религиозна доктрина;

2090-2095 – прелитане на Нибиру през Слънчевата система, поредното преместване на полюсите и земната орбита;

2090 - строителство на първите подводни градове; реалната продължителност на живота на хората ще продължава до 120 години; преход към научно управление на икономиката, изключваща кризи;

2092–2098 – активно промишлено усвояване на Антарктида (в резултат на топенето на ледовете) и Луната;

2100 – завършване на потапянето под водата на Камчатка, Сахалин, Япония и Северна Европа; преселване на части от населението в Антарктида и на първата космична колония, намираща се в пределите на земната орбита; от потопите и наводнения ще пострадат повече от 100 милиона човека;

2101 – първите непосредствени контакти с представители от други извънземни цивилизации;

2117 – разработка на научни теории, откриващи път към усвояване от човечеството на духовни многомерни пространства;

2120 – начало на управление процеса на гравитацията;

2111 – използване на компактни източници от термоядрената енергетика в промишлеността и бита;

2140-2150 – създаване на единна за цялата Земя научно-религиозна доктрина за синхронното човешко усвояване на физическо и духовно ниво в Космоса;

2150 – създаване на първата система свръхестествeна междугалактичeска връзка; начало на упадъка на европейската и американска цивилизации; строителство на Марс на завод за производство за производство на газ за атмосфера, близка до земната;

2160 – завършване епохата на разделението на човечеството по светоглед, етнически и расови признаци;

2170 – глобална засуха и масов глад на Земята;

2183 – началото на 2666-годишна епоха на индивидуализма; криза на остарелите колективни идеологии; усъвършенстване на психотехниките, позволяващи на отделните индивиди да пътешестват в други пространствено-времеви измерения;

2200 - пълна разшифровка на древните послания, закодирани в комплекса от пирамиди в Гиза и Сфинкса;

2220 – пълното преодоляване от последствията на глобалната екологична криза от втората половина на XXI век;

2230 – завършване на създаването на световна компютърно-телепатична мрежа "Теленет"

2250 – развъждане на Марс на земни градини и селско-стопански култури в гигантски купули-оранжерии;

2254-2287 – началото на духовна революция от планетарен мащаб в Украйна; създаване на духовно учение, което ще определи приоритетите на развитие на човечеството през всичките три хилядолетия напред във времето;

2300 – създаване на колективен изкуствен мозък от планетарен мащаб от земляните;

2400-2548 – преход към нов тип човек, доминиране на космо-исторически процес от представители на червената и черна раса;

2415-2715 – активно участие на земляните в създаването на Галактическа Конфедерация на Цивилизациите;

2436-2488 – създаване на нова духовна доктрина в една от космическите колонии на земляните; изменение на приоритетите в човешкото развитие;

2450 – сериозна заплаха от страна на една от извънземните цивилизации;

2492-2550 – преобразования на човечеството в Антарктида в тропически рай на фона на превръщането на останалите континенти в горещи пустини;

2500 – начало на епохата на масовото разселване на човечеството в другите галактики;

2500-7700 – утвърждаване на Земята и в Космоса на духовните човешки ценности;

2518-12124 – ера на активна експанзия на човечеството във физическата Вселена и многоизмерния духовен Космос;

2547 – завършване на ерата на глобалното затопляне на Земята; началото на 532-годишен малък ледников период;

2550-2850 – дейност на Земята на Месия от мащаба на Исус Христос, нов Аватар; блага вест за това начало;

2500 - годишен цикъл на духовно преобразяване на многоизмерния Космос;

2981-3150 – усвояване на космическите колонии на земляните от други измерения;

3000 – смесване на човешките раси, начало на дегенерация на човечеството като биологичен вид;

3160 – създаване на Марс на природни условия, аналогични на земните;

3165 - начало на загряване на Земята от удара на крупен астероид; преселение на земляните на Марс, Венера, спътници планети-гиганти и космически колонии в пределите на галактиката;

3600 – начало на използване на "черните"/червеевите дупки за физически пътешествия във времето;

10 000 – пълен преход на човешкия организъм към хранене с космични енергии;

15 120 – човешката цивилизация става единен енерго-полеви мислещ организъм (при съхраняване на отделните индивидуалности), включващ в себе си възкресяване на земните поколения, загинали хилядолетия преди това;

2 252 000 – трансформация на космическото съобщество на всички хуманоидни цивилизации в нашата Вселeна в многомерен духовен пространствено-времеви континиум.


Откъс от: "Бъдещето на Земята, човечеството и Вселената"
Автор: В.В.Стрелецки
Превод:  © Н.Т.Н.Селена-Суварна Вишудха


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .