Банер
МАТЕРЬ СВА..jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Органичните Портали „Другата Раса“ - Част 3
Написано от Маг Селена   
Неделя, 08 Юли 2012 15:46
Този текст по никакъв начин не може да бъде тълкуван като проява на расизъм или подбуда към расизъм, нито пък следва да бъде използван като повод за проява на расизъм. Всички сме проявления на едно и също начало и всички вървим по пътя на духовното усъвършенстване, макар и да се намираме на  различни етапи от пътя. Всяко звено от този път е не по-малко ценно от останалите с оглед на цялото, в което пребиваваме. Именно такъв е и духът на текста при сериозен и задълбочен прочит. Разнообразието в проявения свят не е и не може да бъде повод за разделение или противопоставяне от какъвто и да било порядък. Всеки аспект на цялото - бил той позитивен или негативен според ограничената ни гледна точка и съдна способност, има своята неотменимо ценна роля в растежа ни. За въпроси и мнения можете да се свържете с авторите му от www.cassiopaea.org (бел.прев.)

*   *   *   *   *   *   *

Истинското творчество идва от тази връзка със "7-ма плътност в нейната "женствена" творческата мисъл "Теб, която обичам", в нейното съединение с висшия емоционален и интелектуален центрове. Така човекът с душа е в състояние да "твори", в смисъл да проявява нещо ново чрез своята мисъл и връзката със 7-ма плътност. Това е дълбок процес, тъй като ни свързва директно с "Твореца", с Единството.

Когато Органичният Портал се стреми да дефинира този истински творчески импулс, е длъжен да слезе обратно до идеята за мемовете, за имитацията. Вижте как Денет описва творческия акт:

Това е нов начин на мислене за идеите. Той е също така, надявам се да го покажа, добър начин, но първоначално перспективата, която дава е явно обезпокоителна, дори ужасяваща. 

Ние можем да го обобщим с лозунга: „Ученият е просто начин, по който библиотеката създава друга библиотека.“ 

Не зная за вас, но лично аз първоначално не съм привлечен от идеята за мозъка ми като един вид торище, в което ларвите на идеите на други хора се преподновяват, преди да изпратят копия от себе си в информационната диаспора. Тя изглежда като лишаване на ума ми от неговото значение, както като автор, така и като критик. Кой държи юздите, в съответствие с тази визия - ние или нашите меми?

Разбира се, няма прост отговор. Бихме искали да мислим за себе си като за богоподобни създатели на идеи, които манипулираме и контролираме по наше хрумване, и които съдим от независима, олимпийска гледна точка. Но дори и ако това е нашият идеал, ние знаем, че е рядкост, нежели действителност, дори и при най-изтънчените и креативни умове. Или, както Моцарт много добре споделя за своите музикални рожби:

"Когато се чувствам добре и в добро разположение на духа, или когато се разхождам с кола или пеша след добро похапване, или през нощта, когато аз не мога да заспя, идеите се тълпят в ума ми по-лесно, отколкото можете да си представите. Откъде и как идват? Не зная и нямам нищо общо. Тези, които ми допадат, запазвам в главата си и ги тананикам; поне други хора са ми казвали, че правя така."

Моцарт е в добра компания. Рядкост е писател, който не твърди, че героите му "заживяват свой собствен живот"; художниците са по-скоро склонни да признават, че техните картини ги завладяват и се рисуват сами, а поетите скромно твърдят, че са служители или дори роби, а не господари, на идеи, които гъмжат в главите им. И всички ние можем да цитираме случаи на меми, които продължават да съществуват нежелани или недооценени в собствените ни умове.

Нека се спрем на теорията за това "откъде идват творческите идеи? При Външния човек, т.е. човека с душа, който все още не е започнал работата по формиране на магнитен център, има връзка, макар и забулена, с висшите центрове. Доколкото е забулена, "идеите", които успяват да пробият покривалото ще изглеждат точно "като появяващи се от нищото". Тези пробиви може и да са истински творчески актове, обаче, Личността не го съзнава.

Достигането на мем до ума на Органичния Портал също така ще изглежда точно "като нещо, появяващо се от нищото", но в този случай, няма пробив на покривало, няма висш център, който да е бил захранен. Тъй като ОП и човекът с душа, който все още не е започнал езотерична работа, описват едни и същи повърхностни характеристики на дадено събитие - "творческия" акт - те могат да сбъркат истинския творчески акт с простото размножаване на мем.

По този начин "творчеството", връзката ни с "7-ма плътност в нейната "женствена" творческата мисъл "Теб, която обичам", се свежда просто до имитация и се изпразва от  израза на Любовта. Ако всеки творчески акт е израз на Любов, а  всеки акт на подражание не е, можем да видим ясно, че живеем в един свят без Любов.
 

Разпознаване на ОП

След като стигна до осъзнаването, че има над 3 милиарда Органични Портали в света, обсъждането в Quantum Future School се насочи към въпроса "Как можем да ги идентифицираме?" Това не е лесно, тъй като основният им талант е имитацията, мимикрията. Както вече установихме в раздела, за това как се вписват в органичния свят, те са в състояние да започнат процеса на развитие на собствени си души точно чрез имитация. Тази способност да мимикрират, следователно трябва да е неразделна част от техния характер. За да постигнат напредък, определено трябва да са добри в нея.

Това означава, че "най-добрите" ОП ще бъдат най-добрите подражатели, тези, които са най-способни да имитират наличие на "душа".

Въпреки това, във вътрешната структура на ОП при липсващи висшите центрове, само трите нисши центрове, формират Личността, "Аз-а" на малкото "аз" и "Аз-а" на тялото, както и сексуален център откъснат от другите висши центрове. Проучване на следния пасаж от Муравиев дава индикации за това как чрез внимателното проучване на вътрешната динамика на хората може да се отдели "зърното от плявата".

Адамовия човек, който има дори смътно съзнание на истинското си "Аз", установява, че това е източник на
 вътрешен конфликт, който не може да реши в чисто човешки план. Този конфликт става все по-остър от момента, в който активно навлиза в езотеричната работа. Тогава той става слаб и пада жертва на несигурност, съмнение и недоверие към себе си, тъй като пътят, водещ до истината винаги минава през съмнения.

По време на тази работа, както неведнъж видяхме, се изискват многократно повече усилия и свръхусилия от адамовия човек, който, след като е припознал своето положение в живота, решително пресича Първи праг и се качва по стълбите, за да достигне и премине втория праг с обетованото изкупление. (Гнозис, BOOL III, стр. 131-132)

Така че, първият индикатор за Органичен Портал е липсата на вътрешни конфликти и на произтичащото от тях съмнение. "Има хора, които никога не се съмняват в своите мисли или в това, което им се казва или в това, в което са избрали да вярват. Независимо от обстоятелствата, неуспехите или спънките, тези хора са недосегаеми за съмнението в самите себе си или съмнението в системата. Колко от вас, които четете в този сайт сте били подтикнати да потърсите материалите ни, защото сте чувствали вътрешен конфликт или съмнение за това, което е "там" или това, което предполага някаква интуиция или вътрешно знание? Героят Морфей обобщава доста добре във филма "Матрицата": "Ти си тук, защото знаеш нещо ..."

ОП нямат този вътрешен конфликт, те не реагират на доказателства за "нещо повече в живота", от простото материалното съществуване. Но дори и ОП да не е затормозван от този тип съмнения, те могат и имат форма на "вътрешен конфликт", който е базиран на Личността.
 

Муравиев обяснява по-долу:
 
Пред-адамовите не са обект на такива пристъпи на мъка и такива постоянни вътрешни конфликти; не, че живеят в съвършен мир, или никога не са смущавани от конфликти - далеч не е така - но в повечето случаи техните конфликти са вътре в Личността, между различните групи от малки "аз-ове, които създават тези конфликти. В резултат на това, характерът на конфликтите е чисто психически, и по принцип те се разрешават чрез някакъв вид компромис.

По-остри конфликти, се случват при пред-адамовия човек възникват между "аз-а" на Личността и "аз-а" на тялото. Спряли сме се пространно върху този въпрос в том II на гнозис, където се наблягаме на факта, че "аз" на тялото обикновено побеждава по-слабата, непостоянна Личност, която капитулира без много борба, когато става въпрос за задоволяване на стомаха или на сексуалните апетити.

Затова обосноваването се търси в лозунги от рода на тези, които ни насърчават да мислим, че е нормално да се "действа като всички останали", или в лабиринт от парадоксални разсъждения, които са просто самозалъгване. (Гнозис, Book III, стр. 132)

Вътрешните конфликти на Органичния Портал не са по отношение на връзката му със света в смисъла на неговото фундаментално "Битие" в този свят. Той не може да се затормозва с подобни въпроси, защото те възникват от влиянието на истинско "Аз". Не може да има никакво противоречие между Органичния Портал и неговото Битие в този свят, защото той е изцяло ОТ този свят, той е негово изражение като материална сфера.

Индивидът с душа, обаче, е различен, тъй като е "паднал" в този свят, но запазил паметта за висшите светове, която го спохожда чрез истинското "Аз". Напрежението между "припомнянето" на истинската му природа от истинското "Аз" и "падналата" природа на неговата Личност е това, което създава потенциал за езотерична работа, то е и това, което създава основа за подгряване на тигела, доколкото двете влизат в постоянен конфликт. (Конфликт, описан в алхимичните текстове, изпитанията на рицаря в търсенето на Граала.)

Но на вътрешните конфликти на адамовия човек, който често се заема с езотеричната работа, защото е достигнал на крайния предел на моралния банкрут, не могат да бъдат решени чрез компромис, защото няма място за подобен вид решение в съзнанието на реалното "Аз", от което получава позивните. В него откриваме ансамбъл, формиран от цялостната Личност и "Аз-а" на тялото, ансамбъл, който пряко или косвено, често е подтикван да действа от сексуалния център, който бяга от гласа на съзнанието, т.е. на реалното "Аз". Тогава човекът има избор - да се подчини на истинското си "Аз" и да триумфира над себе си, или да бяга от тази невидима битка в самоуспокояващите и могъщи илюзии, предлагани от живота в самозалъгване.

Във всеки случай, ако адамовият човек триумфира над себе си, което ще му даде възможност за решаване на моментния вътрешен конфликт, това неминуемо ще включва промяна на отношението му към външния живот. Като цяло, резултатът ще бъде конфликт с тези, които са най-близо до него, освен ако последните го следват стъпка по стъпка в езотеричната му еволюция, което е рядкост.

Това не означава, че тези, които са близо и скъпи за него му желаят злото, напротив, те почти винаги са благонамерени към него: конфликтът възниква просто от техните различни схващания за това какво е реално. Ако обкръжението на въпросния индивид е от пред-адамови, те никога не биха могли да се споразумеят с него, доколкото не са в състояние да разберат причините за промяната на неговото отношение, както и не могат да схванат съществото на целта, която той преследва. Те автоматично ще се превърнат в инструменти на Общия закон, който постановява, че прекрачилите линията трябва да се връщат обратно в стадото. Ето как "неприятели на човека ще бъдат домашните му. (Библията, Матей 10:36 - бел.прев.)" (Пак там)

Муравиев описва ситуацията за търсещия, но само загатва за дейността на Системата за контрол, когато той споменава "Общия закон" или "А" влиянията. К. вече казаха, по време на сесията, както е цитирано по-горе: "Системата за контрол ще се стреми да вмъкне дори повече "единици" в живота на този човек". Видяхме също как естествената роля на ОП е, кооптирана от 4D СНС. Това би означавало, че проблемите, произтичащи от различните схващания за това какво е реално, ще бъдат използвани, преувеличавани и раздухвани във възможно най-мащабните пропорции чрез съзнателни действия от страна на контролиращите, тъй като те се стремят да се хранят, както и да отклонят търсача от пътя му.

Пред-адамовия човек не може да бъде субект на вътрешни или домашни конфликти от този род. Той рядко има досег с "Б" влиянията. И ако смътно усеща съществуването им, те са по-скоро като нещо, което "да позяпаш", но нямат силата да го смутят, чак до дълбините на неговата психика. При него, върховен е сексуалният център и той властва, независимо дали чрез пряко действие, което е под формата на плътска любов, или чрез косвено "психологическо", действие на психиката, на която се подчинява неговата Личност. 

Подобно на адамовия човек, неговата личност се състои от три нисши центъра, но това е всичко. Еднакво недоразвита и небалансирана, но защитена от смущенията, предизвикани от "Б" влиянията, тази на Личност живее и действа, в подчинение на заповедите на сексуалнаия център. Нищо в нея не противостои на този център, който е известен в съвременния език като темперамент.

На арената на "външния" живот на човешкото общество, доминирано от "А" влияния, адамовият човек, който е преминал Първия праг се оказва по-слаб от пред-адамовия си аналог, и колкото по-голяма е силата, която първият придобива по време на напредъка си по стълбицата, толкова по-голяма е слабостта му, когато се сблъсква с живота. (Гнозис, книга III, стр. 132-133)

Този последен коментар дава друга следа. Пред-адамовото същество е в СВОЯТА си околна среда, по начин, по който адамовото същество не е. Светът с неговите "А" влияния притежава голяма притегателна сила. Дейността на сексуалния център търси удовлетворение в един  свят, който е все по-силно сексуално нажежаван чрез медиите и откритото показване на на сексуална образност. Телесното "аз" може да пребивава удовлетворено на равнището на основното животинско съществуване, което се ръководи от нисшите центрове, но развитието на истинското "Аз" в процеса на активиране на по-висшите центрове е невъзможно на това равнище. 

И при пребиваването на това ниско равнище съществата без душа не се чувстват неудобно, освен ако не са попаднали в мрежите на системите за промиване на мозъка като Църквата и т.н., предназначени да контролират хората с душа. Виждаме също, че ОП не реагират на "Б" влиянията (които са доказателство за по-висша или духовна реалност), когато последните нахлуват и нарушават ежедневието им, а доста бързо се стремят да се освободят от тях.

Въпросът за идентифицирането на ОП, доведе до по-нататъшна дискусия между членовете на Quantum Future School.

Дж: - Добре, но със сигурност трябва да има много повече доказателства за това в нашите взаимоотношения с хората, искам да кажа, има 3 млрд. от тях!

Л: - Има много доказателства. Но ние сме програмирани от системата, чрез Органичните Портали, да възприемаме погрешно, да тълкуваме погрешно, или просто отказваме да повярваме на обективните доказателства.

Що се отнася до по-голямата картина, има и доказателства, че в нашите взаимоотношения с тях, те държат първенството. Само погледнете състоянието на света в момента. Те водят представлението.

И понеже се явяват "портали" на 4D СНС манипулациите, онова, което  виждаме в нашия свят е точно това, което 4D СНС искат да виждаме.

Но да не забравяме какво казаха К: най-добрите от тях са толкова добри, че е почти невъзможно да ги
 идентифицираме. А това е точно нещото, което ние се опитваме да формулираме тук: как да бъдат разпознати??? Как да се предпазим от "танца" с тях, за да опазим достатъчно енергия, за растежа на нашето съзнание, така че да можем да ВИЖДАМЕ невидимото по-добре, така че да можем да се изравним с другите хора, които виждат, така че нашите честоти да бъдат взаимозаменими, така че да има достатъчно "мая", за да бухне целия хляб до степента на "разделянето на вселените", което ще насочва нашата траектория до реалността на 4D СНД.

Или поне така изглежда.

Х: - Научихме, че "най-добрите", ОП са наистина много трудни за разпознаване, дори и след дълъг период на изучаване. Фактор, спомагащ най-добрите ОП да имат превъзходство в социалните кръгове, в рамките на който се движат повечето от нас, ако ли не и всички ние. Предполагам, че хората в тяхната топ листа са сравнително добре образовани, имат достъп до интернет, четат редовно (точно това, което би трябвало да ни отличава от повечето хора в наши дни), и ние четем неща, в които има повече хляб отколкото в роман на Даниел Стийл. По-вероятно е ние да не прекарваме много време с хората, живеещи пред екрана на телевизора. И, ако другите около нас постъпват по същия начин, ще сме склонни да мислим, че са "като нас."

Но помислете, че хората като Докинс и Сейгън са били най-вероятно ОП. Какво в ежедневния им живот, ще ви подскаже, че са ОП? Те са женени, имат семейства, водят живот, който е "модел" за нашето общество. И именно там, може би е ключът. Нашите примери за идеален "живот" вероятно се основават на "перфектния" ОП живот. Така че, когато опитваме да направим сравнение, може би сравняваме ОП с ОП модели. Разбира се, че ще е трудно да се прозре! Ние сме вкоренили ОП бездушното съществуване като "норма."

Може би ще е по-лесно да видим хората с "душа", те ще стърчат като наранени пръсти, защото се удрят болезнено във всичко като обезумели.

Л: - О, отлична забележка! И точно докато я записвахте, препрочитах някои идеи на Клекли, които правят наистина разбираемо, защо той не може да стигне до същината на проблема... той е използвал психиатрични модели, за да се опита да формулира това, което е "грешно" при психопата... и тези модели са погрешни в същината си - създадени са от ОП!

Не е чудно, че горкият човек се е побърквал, докато се е опитвал да разбере проблема. Всички психиатрични модели казват, че психопатът е най-здравомислещия индивид. Те казват, че хората, които са "параноидни", дори ако всичко останало в живота им е успешно - ТРЯБВА да са дълбоко психотични - дори ако нещата, които ги правят "параноидни" са възможни, а не абсурдни, и дори ако са логически обясними.


Виждате ли как хитро е изградена системата?

Тя е създадена да се утвърди като неоспорим ФАКТ, че всеки, който предполага някаква "по-дълбока" реалност е луд - или обсебен от култ - или халюциниращ - или психотичен - и т.н.

А ОП - тези от тях, които не са дефектни, така, че машинките да не действат като при психопата - в тяхната непоколебима привързаност към онова, което може да се тегли и мери като към единствена РЕАЛНА реалност, са арбитрите на нашето съществуване.
 
Какво казват К? СНС се кланят на физическата вселена. За тази ориентация, това е всичко, което наистина има значение - материята.

И, разбира се, тяхната концентрирана преданост към нея гарантира, че на което се кланят, в това и ще се превърнат... първична материя.

Дж: – Следователно идеята е, че 3 милиарда ОП са принципно същите като психопатичните индивиди, които Клекли описва в детайли, от позицията, че не притежават истинско усещане, интуиция, способност за "четене между редовете", душевен аспект на тяхното битие, но са просто твърде добри в мимикрията, че уж имат тези качества, за да можем да направим разликата и просто нямат дефектите, които психопатите имат?

Л:  – Това изглежда е положението.

И се заехме да ги изучаваме в действително "дефектните" аспекти -там, където "маската на здравия разум" не приляга плътно. Нашите взаимодействия, описани в Adventures Series и др, ни пробудиха по потресаващ начин. След известен период от време, ние осъзнахме, че имаше нещо много по-дълбоко от безочливата лъжа, кражбата и произтичаща от тях обща духовна поквара в рамките на ню-ейдж движението.

Тъй като имаме няколко клинични психолози в школата, се проведоха някои спонтанни дискусии за възможните динамики, които доведоха до идеята за психопатията. Анализите ни, разбира се, не можеха да не бъдат съпоставени с най-известният труд по този въпрос - работата на Хеър с психопати в затвора. Там нещата не "пасваха съвсем точно на профила." Да, имахме инцидентни лъжи, за които никой от тях не изглеждаше да чувства какъвто и да е срам, дори когато бяха изобличавани с доказателства. 

Да, имахме пълно "фабрикуване" на тяхна собствена версия на реалността. Да, очевидно беше, че при тях нямаше абсолютно никаква реална съпричастност - те можеха да редят грандиозни думи за техните интереси в подпомагане на децата, за техните "филантропски дейности," и благотворителни организации и т.н., а след това да се обърнат и умишлено да заговорничат, за да излагат децата ни на опасност чрез кражба и публикуване на най-лична информация, както и да ги клеветят и злепоставят чрез лъжи публично.

Едно е, че бяха враждебни към нас, нашата работа, нашата група, както и факта, че бяха бесни, защото отказахме да им позволим да ни използват, или да унищожат труда ни или пък да го използват за собствено финансово облагодетелстване. Съвсем друго е, че се опитаха да изложат децата ни на опасност, напълно умишлено и с извратеното намерение да ни наранят чрез тези си действия.

Но още по-интересното беше напълно ирационалният характер на атаките. От една страна ни обвиняват, че сме култ и трупаме тонове пари от читателите на нашия сайт, въпреки че едва я караме някак. В същото време пишат, за това как сме живеели в мизерия и как децата страдат от мръсотия, паразити, и Бог знае какво още. Единственото нещо, което беше ясно за тези атаки на базата на нашите лични взаимодействия с г-н Мост - беше, че основната причина да са ядосани е, защото са гледали на нас като на плячка - те са гледали на нас като на билет за бързи пачки и големи продажби на семинари, и книги на нашата читателска аудитория, като през цялото време се опитваха да закопаят нашата собствена работа. И когато ги прозряхме, и отказахме да бъде плячка, ни връхлетя яростта на хищник, чиято вечеря е избягала.

Така че, ние  ги наблюдавахме, докато пишеха благородно звучащи есета, предизвикващи  обществената симпатия и апелиращи към човешката доброта - като същевременно ни очерняха, оклеветяваха, а зад кулисите се опитват да унищожат нашата работа и нашите семейства. И когато ние публикувахме ФАКТИТЕ - със свидетели и доказателства - те просто се поотупаха и започнаха да твърдят, че именно НИЕ лъжем. Беше изумително за мен да видя подобно поведение. Просто НЕ можех да си представя човешки същества буквално без съпричастие, без срам, и съвсем без каквато и да е етика. Особено, когато са били в състояние да създават впечатлението, че ги притежават и още повече, са били в състояние да убеждават другите, които просто вярвали на всяка тяхна дума, и никога не са ги проверявали, нито пък са ги поставяли под съмнение. Сигурна съм, че са разчитали на мързела на своите читатели.

Така че, именно това изумление, недоумение от тяхното поведение, всъщност ни тласна към изследването. Ако те се държаха като "нормални човешки същества" - както очакваме да действат нормалните, етични, човешки същества - най-вече тези, които твърдят, че са вещи търсачи на висше познание - надали някога щяхме да последваме нишките, които ни отведоха до откритията, които са представени в сайта ни. 

И, тъй като недоумението нарастваше, а ние копаехме все по-надълбоко, започнахме да виждаме, че има още цял куп неща около тази главоблъсканица, много повече отколкото се вижда с невъоръжено око. В някакъв момент осъзнахме, че характеристиките на психопата са като карикатури - описано най-точно и с мигащи неонови букви. Да, ние със сигурност го видяхме в действията на тези хора, но прокрадващата се мисъл, че това са неща, които сме преживяли с други по-"нормални" хора, които никога не са правили някои от ужасните деяния, които както се твърди, са сторили Айра Айнхорн или О. Джей Симпсън, или дори Мейнард Мост - просто не ни напускаше.

Затова преминахме в друга област на изследванията - Клекли. И той наистина говори за някои психопати, които никога не са престъпвали "отвъд чертата" в социално отношение. Те са успешни лекари, юристи, дори психиатри...

Това, което в този случай подозирахме е, че има един още по-скрит "слой на лука": ефективният и ефикасен Органичен Портал. СЪВЪРШЕНАТА маска на здравия разум. Дори повече от това: Съвършената маска на съзнанието.

Ако приемем, както Муравиев описва, че Органичния Портал има възможност да се придвижва напред в собствената си еволюция през следващия цикъл, движейки се от пред-адамовото към адамовото, и ако също така приемем, че сегашният цикъл се приближава към своя край, има още една резултатна възможност. Ние живеем в период, когато определен брой ОП са постигнали имитации на същество с душа, които са толкова реалистични, така разработени, че те могат само да се въплътят отново единствено като адамови същества. 

Те не могат да се развиват по-нататък в рамките на старите си тела.
 
Това принуждава Търсача да развива своята проницателност, да я усъвършенства непрекъснато, за да "вижда" все по-фини и по-фини степени на манипулация, които се случват около и спрямо нас. Това ще подгрее тигела до все по-високи и по-високи температури, създавайки на свой ред условията за освобождение.


Обобщение:

Нека съберем различните нишки и да ги вплетем в гоблена, който илюстрира нашата сегашната ситуация.

С "тръгването за златото", което означава, в желанието си да експериментира с физикалността, нашето съзнание изпада от състоянието му на "благодат", т.е. от 3D СНД съществуването в "нещо като" съответствие с 4D СНД, в  един  3D СНС свят вече населен с човекоподобна раса, служеща като Органични Портали, мост, който свързва 2-ра Плътност с 3-та плътност. 

Падналата, и по този начин загубила осъзнаването на връзката си с по-висшите центрове, расата с душа по никакъв начин не се е различавала външно от антропоидната раса. Различава се единствено по потенциал да се свърже отново с по-висшите центрове, чрез развитие на магнитен център.  ДНК, която осигурява тези по-висши центрове е била изгорена - изключена и разпръсната в клетъчната структура. Въпреки това, остава възможността да се възвърне.

Този 3-та плътност СНС свят, в която адамовият човек "се е събудил" не е естественото му местообитание. Това е светът на антропоидите, куклите от месо, мъртвите, които мислят, че са живи, светът на Органичния Портал, един свят на материята и материалните обяснения на съществуването. Това е ферма, управлява и контролирана от 4D СНС, за да осигурява тяхната храна. Това е светът на трите низши центъра и сексуален център, ограничен до ролята на осигурител на потомство чрез плътска любов. Това е свят, организиран на основата на глада, секса, и страха.

Расата с душа снизхожда в този свят и ставаща част от него, кръстосва се с местната раса до степен, в която генетичният резервоар е напълно смесен. Сега, двете раси са толкова смесени, че могат да бъдат намерени в рамките на едно и също семейство.
 
И нещо повече, моделите които са ни насаждали и принуждавали да усвояваме се основават на "естествения" обитател на това царство - Органичния Портал. Затова материалистичните обяснения са норма. Вътрешният живот на органичния портал, без достъп до по-висшите центрове, е "нормата". 

Трябва ли тогава да се учудваме, че ние живеем в един свят, който е все повече и повече "механичен", който третира хората като "единици", където "творчество" е репликацията на съществуващи идеи, както в производствена линия, където "франчайзингът" и " брандирането" са толкова важни в икономическия свят, където демокрацията е тест за избор от множество на всеки няколко години, а не творчески принос на индивидите в организацията на техния живот, където хората, които" виждат" други същества, други светове изпращани в затворнически лагери за "психични отклонения", свят, където култура се състои от безкрайни копия на един и същ продукт, с леки изменения, за  заблуда на потребителя, че това е нещо "ново" и "революционно".
И така нататък.

И всичко това е организирано, за да попречи на напредъка ВИ, да ВИ разсейва, да ВИ държи ангажирани със съответната съпруга, съпруг, майка, баща, дъщеря или син, които не можете да "спасите", защото той или тя не могат да бъдат "спасени" - те са коренно различни от вас, те не разполагат с ДНК, която би позволила на душата "да се въдвори" така, че да позволи разбирането на възможностите на по-висш живот. Нещо още по-лошо, те източват вашата жизнена енергия и по този начин отнемат всеки шанс за развитие на вашия магнитен център, като пренасочват енергията ви към 4D СНС. Те хранят и поддържат Матрицата. В тези взаимодействия, вие не сте нищо повече от батерия, а Органичните Портали в живота ви са "хранителни сонди".

Имате нужда от тази енергия, за да напреднете. Тя е ваша, и ваше право е да претендирате за нея и да я задържите за себе си. Но за да направите това, трябва да спрете "танца на смъртта" с Органичните Портали в живота ви.
Лора наблегна на важността на гореизложеното в съобщение до членовете на Quantum Future School.

В: - Така че, въз основа на това, което каза, в момента си мисля, че търсенето на някаква "окончателна разлика" между ОП и индивидите с душа би могло на практика да се осъществява по-лесно, ако се научим да "виждаме" хората, както казваш. Разбира се, това се усложнява допълнително от факта, че има и същества с душа, кандидати за 4D СНС,  а имаме също така и СНС действия от страна на кандидатите за СНД, които също се джуркат в микса.

Л: - Да. Може да мислим, че хората с душа са тези, които "страдат" по някакъв начин. А някои от тях, които страдат най-много, могат в действителност да "отреагират", и да бъдат класифицирани като "луди" или каквото и да е там, защото просто не могат да се приспособят към празнотата на 3D СНС живота.

Но, разбира се, доколкото също имат силен импулс за създаване-разширяване-оцеляване, те могат да се научат да превиват врат, за да "участват в играта", да "направят правилното нещо." В тези случаи, те живеят живот на тихо отчаяние.

А могат да бъдат програмирани още от началото така, че силата на душата им бива канализирана в системи от "вярвания и убеждения", и, както беше посочено, душевната им енергия отива за хранене и поддържане на Матрицата. Всъщност, мисля, че това е обичайното явление и дори целта на цялото предприятие.

В: - Хммм ... защо изобщо ни е необходимо специално да идентифицираме Органичните Портали?

Л: - В крайна сметка, защото "танцът" с тях - или близката обвързаност, или незнанието за истинската природа на взаимодействието с тях  е това, което ни държи енергийно източени и не можем да постигнем достатъчна растежа на честотата. АКО и това е голямо "ако" - ние наистина можем и наистина взаимодействаме с тях, без да ни източват енергия - живи и здрави.

Но вероятността е да не можем да го направим, докато не започнем наистина да ВИЖДАМЕ - а никога няма да започнем да виждаме, докато не се сдобием с достатъчно енергия за да го правим... и не можем да имаме енергия, да го направим, докато "танцуваме" с ОП в живота си. Така, че това е като Параграф 22.

Вие не можете да ги видите, докато не спрете да взаимодействате с тях. И не можете да спрете взаимодействието, докато не ги видите.

Така че, вие трябва да откриете ключовете за програмата и да "експериментирате", и да следите за "реакции" в Матрицата и  да направите някакви лични избори въз основа на най-двусмислени доказателства.

Ако решението ви е вярно, това ще доведе до спестяване на достатъчно енергия, за да можете да видите, че решението ви е правилно!


В: - Може би за нашите цели е по-добре точно сега да се съсредоточим върху "А" влиянията и "Б" влиянията.

Л: - В един много реален и важен смисъл, определянето на естеството на нашите отношения Е самия процес на различаване на "А" влиянията и "Б" влиянията. Това е най-важната работа, която можем да извършим. НИЩО друго не можем да постигнем, без първо да направим това. Не можете да сте едновременно в "два впряга". Не можете да слугувате на двама господари.

В: - Вместо да етикетираме окончателно по-изтънчените ОП единици, може би ще е по-добре да фокусираме вниманието си върху установяването колко наша вътрешна енергия изтича при дадено взаимодействие. Смятам, че това може да стане. И това е решаващата разлика, която трябва да се направи, според мен. Мисля, че въпросът по същество, е как го правим вече...

Л: - Наистина е така. И когато установим, че нашата енергия се източва в дадено взаимодействие... биваме
изправени пред много трудна ситуация, особено ако ОП в живота ни е от вид, който не е видимо "дефектен", така да се каже. Може да е тип "кученце", който е много приятно да държиш около себе си през повечето време, въпреки изискванията и източването.

Например: ако ние сме в някаква връзка, в която чувстваме, че "трябва да се измъкнем за известно време и после може пак или нещо от рода, но в повечето други отношения, връзката е задоволителна, вероятно сме замесени с ОП, който е много изтънчен и е ловък в източването на нашата енергия.

Може да ни отнеме години, докато осъзнаем, че сме наистина на никъде по отношение на духовното израстване, дори и ако правим нещо, за да "удържаме линията" с някакви по-редовни "отпуски" или други механизми за справяне, които сме развили в нашите отношения.

Ние сме много радостни, че работим за това да оставим 3D СНС планетата Земя на нейните истински обитатели. За тях трябва да е също толкова трудно, колкото и за нас, да продължават да съжителстват в един и същ свят с дотолкова диаметрално противоположни гледни точки, за това как е устроена и действа Вселената, и в каква посока трябва да се работи.

Желаем им успех в следващия цикъл.
 


Превод: © Лъчезар Живин
Източник: cassiopaea.org


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .