Банер
БАБА ЯГА.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

ПСИХИЧНАТА АТАКА
Написано от Деяна Христова   
Сряда, 14 Ноември 2007 00:00

Ние живеем сред невидими сили и възприемаме само следствията и ефекта на тяхното влияние. Движим се между невидими форми, чиито действия много често изобщо не възприемаме осъзнато, макар че можем дълбоко да бъдем засегнати от тях

Обикновено това не се случва. Ние сме защитени от самата си неспособност да възприемаме тези невидими сили. Има четири условия, обаче, при които булото може да се разкъса и ние да се срещнем с Невидимото. Можем да се озовем на място, където тези сили са концентрирани. Можем да се срещнем с хора, които ги владеят. Ние самите можем да постигнем срещата с Невидимото, водени от интереса си към него и да се измъкнем от дълбините преди да разберем къде сме; или можем да станем жертва на определени патологични условия, които раздират воала.

Хората влизат също в досег с Невидимото чрез въздействието, което оказват определени места. Някой, който не е истински медиум, но не е в достатъчна степен чувствителен към подсъзнателно възприемане на невидимите сили, може да попадне на място, където те са концентрирани под високо напрежение. Обикновено ние забравяме тези сили, въпреки че се движим сред тях, а те са нашата Вселена. Там, където те са съсредоточени, ние усещаме неясно (освен ако сме бавноразвиващи се) как нещо започва да ни оказва въздействие и да възбужда нашето подсъзнателно Аз.

По-често срещано явление, обаче, е появата на характерни сънища, които се наблюдават при психична атака с достатъчна мощ. Те могат да включват усещане за тежест върху гърдите, като че ли някой е коленичил над спящия. Ако е налице усещането за тежест, със сигурност атаката се излъчва локално, понеже тежестта е резултат от концентрацията на етерна субстанция или ектоплазма и е достатъчно осезателна да наклони везните на кантар, ако е възможно да я уловим и измерим. Направени са многобройни изследвания с материализиращи медиуми върху природата на тази осезаема и фина субстанция.

Чувството за страх и потиснатост е много характерно за психичната атака и е един от най-силните симптоми, които я предхождат и придружават. Изключително рядкo атаката би могла да се появи "отникъде", като следствие от меланхолия. Тогава не сме в нашето обичайно състояние на ума и тялото, а обстоятелствата внезапно ни запращат в разгара на невидима битка. Приближаващото окултнo въздействие хвърля своята сянка върху съзнанието, още преди да се появи несъмнено пред не-психичното. Причината за това е, че ние възприемаме всичко подсъзнателно преди да го проумеем, и една пълзяща сянка указва проникването на подсъзнателните сензори отдолу нагоре, прогресирането на атаката чувствително се покачва нервното напрежение и при определени обстоятелства, коитo ще разгледаме по-късно, може да се стигне до такова изхабяване на биологичните тъкани, че жертвата се превръща в безкръвна обвивка от кожа и кости и лежи постоянно тъй като е твърде слаба, за да се движи. Въпреки това обаче, не може да се открие и докаже никакво определено заболяване

Но в допълнение към чисто субективните феномени има също и обективни, ако атаката има определена степен на концентрация. Широко известен е феноменът на отзвука. При него това, което сполетява финото тяло, рефлектира върху тленната форма, така че след астрална свада по време на сън, се откриват драскотини и синини по физическото тяло, понякога с определена форма. Аз съм виждала отпечатък от козе копито и асо спатия, отбелязан върху кожата като ясно оформена синина, която, както обикновените такива, се променя от синьо към жълто и постепенно избледнява за няколко дни.

Специфичните миризми са друг симптом за наличие на астрална атака. Характерното зловоние на гниещо месо се появява и изчезва спорадично; но докато присъства, няма никакво съмнение за това, тъй като всеки може да го усети, независимо дали е медиум или не.

Странни отпечатъци, идващи отникъде и отиващи за никъде, се наблюдават понякога, когато наоколо има сняг. Аз съм ги виждала два пъти върху покрива на една пристройка. Те се спускаха от ръба, като че ли някой бе слязъл от самолет, бе тръгнал право надолу и внезапно бе спрял до стената на основната сграда, където наклонът свършва. Те не се връщаха обратно. Една самотна линия от стъпки идваше отникъде и свършваше във високата стена.

Съществува един интересен феномен, известен на окултистите като астрална камбана. Сър Артьр Конан Доил го използва в един от разказите за Шерлок Холмс. Този звук варира от ясен камбанен звън до късо изщракване; аз често съм го наподобявала на звука от удар по нащърбена винена чаша с острието на нож. Това често известява приближаването на нещо, което просто би могло да се появи и не е непременно вестител на злото. Това би могло просто да е почукване по вратата на физическия свят, за да се привлече вниманието на неговите обитатели към присъствието на някой отвъд, готов да им говори. Ако обаче това се появи редом с други симптоми на астрална атака, вече имаме силни доказателства за потвърждаване на диагнозата.

В тази връзка понякога се наблюдават също неописуеми избухвания на огън. Те оказват, че първичните, стихийни сили, а не човешките, са в действие. Съществуват и феномените полтьргайст, при които наоколо се хвърлят предмети, звънят камбани и стават други шумни прояви. Разбира се, в един и същ случай може да има многообразие от феномени.

Не е нужно да казвам, че не бива никога да се пренебрегва възможността за естественото, материално обяснение, дори в случаи, където свръхестественият елемент е очевиден. Винаги трябва да се търси усърдно във всяка възможна посока, преди да решим, че някоя свръхестествена хипотеза заслужава внимание. Но от друга страна, ние не бива да бъдем толкова оплетени в примките на материалистични теории, че да отхвърляме психичната теория като работна хипотеза, ако тя показва някакъв шанс да бъде резултатна.

Фалшифицираните банкноти никога нямаше да влязат в обръщение, ако нямаше такова нещо като оригинални банкноти. Никога нямаше да хрумне на никого да представя измамни психични феномени, ако нямаше истински, които да служат като модел за измама.

Човекът е нещо повече от тяло и разум. Ние никога няма да намерим разковничето към загадката на живота, докато не осъзнаем, че човекът е духовно същество, и че разумът и тялото са одеждите на неговите прояви.

"Психическа самозащита"

Дайън Форчън

Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .