Банер
bear.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Перфектните методи за скрито командване на хората
Написано от Маг Селена   
Четвъртък, 20 Септември 2007 00:00
Най-често се използват две съвременни методики на „меко“ зомбиране – техногенната и психогенната. Меката форма на зомбиране се използва относително рядко. Работата по тази методика изисква голяма загуба на човешки ресурси, време и пари. Но възможностите на този метод са наистина умопомрачителни: след подобна обработка зомбито се внедрява в средата като напълно обикновен човек без изобщо да съзнава вмешателството в психиката му. При използването на на „меко“ зомбиране, може да се постигне реално раздвоение (или дори раздесеторение) на личността, като всяко нейно лъжливо его се включва в програмирания момент и започва да живее свой самостоятелен живот.

Най-често се използват две съвременни методики на „меко“ зомбиране – техногенната и психогенната.

Първите митологични отпратки към мечтата за прилагане на този метод на зомбиране можем да съотнесем още към поемата на Омир „Одисея“ от VIII век пр.н.е. - където са „сладкогласните сирени“, библейските текстове I в. от н.е. и ред други. Първото сериозно документално отразяване на масово прилагане на този метод в пресата може да бъде датирано към ноември 1978, по повод на прилагането й от ЦРУ по програмата МК-ултра.

Най-често използваният метод на техногенно зомбиране включва използване на хипновнушение (без въвеждане в транс) с помощта на инфразвукови генератори, използващи подаване на аудиоинформация на честота 0,5-30 херца, практически неотчитана от човешкото ухо.

Зачатъците на тази методика откриваме в началото на ХХ век в съвета на американския физик Робърт Ууд, който препоръчал на свой приятел-режисьор при подготовката на декорите да изработи тръба, издаваща свръхнисък звук. По замисъла на Ууд въздействието на този звук върху подкоровите структури на мозъка, щяло да буди у зрителите тревогата, необходима му за по-наситено възприемане на действието.

Резултатът надминал всички очаквания, макар да довел до провал – инфразукът предизвикал ужас у всички зрители и те чисто и просто се избягали панически от театъра. Нововъведението било спешно изхвърлено от реквизита, но натрупаният опит не бил забравен. В началото на 60-те години на ХХ век в свободния печат се прокрадва информация за експериментите с инфразвук на френския професор В. Гавро. Трудовете му веднага биват засекретени и единственият известен ни резултат от неговите по-нататъшни изследвания, е изработената по негов проект инфразвукова „свирка“ за разгонване на демонстрации.

Какъв е механизмът на това въздействие? Известно е, че човешкото тяло само по себе си предствалява добър приемник на инфразвук. Много от органите ни можем два разглеждаме като резонансни рамки, настроени на определени честоти. Главата, например, е настроена на честота 20-30 херца, вестибуларният апарат – на 0,5–13 херца, ръцете - на 2-5 херца., а много други органи – сърцето, гръбнакът, бъбреците, имат обща настройка на честота около 6 херца. Ако попаднат в резонанс с изкуствен източник на инфрашум, те започват да вибрират досущ като тъпанчето на ухото, чиято функция, както е всеизвестно е приемането на информация. От една страна, този ефект може да се използва за лечение с радиовълни, от друга страна - като средство за пряко подсъзнателно внушение.

В бившия Съветски Съюз системни научни изследвания на тема „Управление на психофизичното състояние на човека посредством дистанционни методи“ в редица научни институти на КГБ се провеждат още през 60те години на миналия век, но близо до разработването на уред за технотронно въздействие са били дъщерята на Дзержински Маргарита Телци и доцент Д. Луни още през 20-30-те години. Така например, много източници потвърждават, че в края на 60-те в спецслужбите се въвежда на въоръжение „Инфразвуково устройство за персонално кодиране и отстраняване“, монтиращо се в микрофона на телефонната слушалка и генериращо звукова вълна с така честото, че предадена по телефонната линия до ухото на слушателя, можела да въздейства както на подсъзнанието, така и да му пръсне мозъка, в буквалния смисъл на думата.

Между другото има и един единствен пример на напълно легално използване на тези достижения: в началото на 90-те години руската промишленост въвежда в ппродажба конверсионна партида генератори за борба с плъхове и термити, която обаче доста бързо и внезапно бива изтеглена от търговската мрежа.

През 1988 г в Ростовския медицински институт, съвместно с фирмите „Хипократ“ и „Биотехника“, завършват изпитанията на психотронен генератор от последно поколение. Новото оръжие е способно ефективно да отслабва човешката воля и да налага външна воля върху човека. Силата звука при излъчване е дотолкова под „ефирния шум“, че не може да бъде засечен. От 1988 година производството на генератори със спинорно излъчване, започва в Киевския иннститут по проблемите на материалознанието към Украинската Академия на Науките. Над създаването на психотронно оръжие работят множество ведомства – от КГБ (понастоящем ФСБ) и Главното Разузнавателно Управление – ГРУ, до Академии на науките, Министерства на отбранителната промишленост но СССР и Русия. Целият свят бе шокиран, когато генерал Г.И.Кобец заяви съвсем открито за възможността за използване на психотронни генератори при московските събитията от 19 до 22 август.

В наши дни тази методика се използва в проекти за широкомащабно зомбиране. Например за на военно зомбиране(при локалните военни конфликти – под формата на психотронно оръжие, чиито вълни с лекота проникват през бетон и броня) или за политическо зомбиране (значително по-известно на широката публика поради множеството публикации, свързани с активизиращата предизборната тактика „Гласувай или губиш!“)

Освен гореописания (и най-често използван) метод на инфразвуково подпрагово подаване на информация, съвременната наука предлага и и множество специфични похвати и средства за управлението на поведението, мислите и чувствата на човека. Канали за разпространение на програми за зомбиране са практически всички информационни носители: преса, книги, музика, видео, телевизия, компютърни мрежи. При тях в частност се използват следните методики:

Видеостимулация: Подпраговият ефект на „25-ия кадър“ или „феноменът на Бърд“ - в киното и телевизията. При презапис, посредством оптичния прибор тахистоскоп или чрез проста допълнителна електронна схема във филма се „вклиняват“ много кратки (от порядъка на 0,04 секунди) картинни вметки с внушаемия текст или образ, които интензивно се повтарят на всеки 5-15 секунди. Методът се използва от 1962 година. Слабото място на този метод е възможността за откриване на специалния кадър чрез видеозапис и последващо бавно преглеждане на материала със спирания. Използването на този метод в реклами и публикации за подобни есперименти в свободния печат са забранени официално с решение на ООН.

Подпрагова аудиостимулация: При презапис на приятна за обекта мелодия, върху музиката посредством миксер се наслагва многократно повтарящ се словесен текст на внушението записан със стандартната техника, но забавен до 10-15 пъти. След забавянето, записът в чистия му вид се възприема от слуха като глух вой, но след наслагването на музиката става съвършено недоловим за ухото, като работи доста ефективно.

Техника на подпраговите „подчертаване на скрит текст“: В печатната реклама понякога попадаме на сравнително голям текст в който има разхвърляни множество думи, различаващи се от останалите, да речем с удебелен шрифт. Ако ги подредим една след друга, образуват изречение и бихме могли да прочетем внушението, но в „разхвърлян вид“ са външно незабележими и „работят“ хипнотично – на подсъзнателно равнище.

Родствен на гореописания метод при възприемане, но в слухованата модалност: Смяна на музикалната тема от фонограмата в момент, когато говорителят поднася новина или текст, изискващ повишено внимание от слушателите. Непроизволната реакция на зрителите при смяната на музикалния фон повишава възприемчивостта им към подавана информация, както и запаметяването й.

Комплексно телевизионно „закотвяне“: представяне на зрителя на предмет, лице, име или фраза с едновременно преднамерено формиране на съответни емоции чрез определени съчетания на цветове и смесване със специално подбрана музика. Всичко това има за цел да изработи у зрителя специално отношение, мотивация, нагласи към определени действия (особено приложим метод в рекламата и преизборните клипове).

Ултразвуково подаване на информация.

Ударни вълни – за снижение на волевата функция.

Торсионно излъчване: Особен вид физично излъчване, което не може да се екранира с природни средства; използва се за управление на психофизичната активност, за програмиране на желания; специализираната апаратура за практически цели е засекретена.

Свръхвисокочестотно (СВЧ) информационно излъчване: Последният метод – електромагнитно микровълново нейонизирано излъчване. Способно е да въздейства на биотоковете с честота 1-35 херца и да внедрява информация директно в мозъка. В подобно поле се ускорява всяка психообработка на подсъзнанието. Генераторите на СВЧ се използват понястоящем от военните и специалните служби на различни страни за радиовръзка, радиолокация, в медицината и в „някои други области“. За тези „някои други области“ се знае малко, но в каква посока се развиват разработките може да се съди по косвени данни публикаувани в изданието "Перечню сведений, запрещенных к публикованию". През 1990 в него са публикувани данни за:

- Заболявания на военослужещи, възникнали вследствие на работа с устройства, излъчващи в СВЧ диапазона;

- технически средства (генератори, излъчватели) за въздействие върху поведенческите функции на човека (създаване на биороботи);

- научни изследвания и опитно-конструкторски разработки в областта на създаването и използването на СВЧ-генератори и ускорители за военни цели и за използването на тяхното излъчване за въздействие върху различни военни обекти, както и върху човека.

Още в края на 60-те години в лабораторията по биоелектроника на Института по радиоелектроника към Академиата на Науките на СССР двама изобретатели (единият от тях И.С. Калчин, а името на другия не е обнародвано и досега) изнасят доклад „Въздействие върху биологични обекти чрез модулирани електрически и електромагнитни импулси“.

Откритието на горните изследователи е наречено „Способ за предизвикване на изкуствен сън от разстояние с помощта на радиовълни“ и впоследствие бива внедрено в конкретни прибори за въздействие.

Един от тях военно техническата инсталация „Радиосон“ - е разработена през 1972-73 от същата Академия (екип – акад. Ю.Кобзарев, Е. Голик) и е преминала изпитания през 1973 година във военна част 71592 в Новосибирск. В блоксхемата на инсталацията има СВЧ генератор, чиито импулси ппредизвикват необходимите акустични колебания в мозъка. Въздействието му може да варира от лек изкуствен сън до дълбоко гибелно прочистване на мозъчните клетки.

Една единствена подобна инсталация може да „обработи“ площ от 100 кв. км?! Макар по принцип да е възможно и по-точно прицелване. При него като антенни предаватели на вълните се използват мрежата от най-обикновените телефонни кабели или например отходните канали. През 1973 в Централната лаборатория на Киевския завод „Арсенал“ се изработват и първите подобни инсталации за монтаж върху космически спътник, способни да оказват въздействие върху огромни територии.

За развитието на проучванията и разработките в областта на пси-въздействията и психотронното оръжие, Съветът на министрите на СССР приема специално тайно постановление за създаването в Украйна на НПО „Отклик“, оглавявано от професор Ситко. А откритието на ИС. Качалин и „човекът Х“ е регистрирано от Държавния комитет по изобретенията и откритията едва на 31 януари 1974 година.
Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2022 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .