Банер
f19a01221872f0fb3be5394d9269ef9c.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Ултразвукът (УЗИ) - удар по генома
Написано от Маг Селена   
Неделя, 26 Януари 2014 14:27

Смятаният за безвреден ултразвук може... да поврежда генетичния апарат !!!

До този неутешителен извод стигнали московски изследователи под ръководството на старши научния сътрудник от Отдела за теоретични проблеми на Руската академия на науките Петър Петрович Горяев.

Удар по генома

- Трябва да призная, - разказва Гаряев, - че преди много се тревожехме, че законите на генетиката могат да се използват във вреда на хората. А се оказа, че това всъщност отдавна правят... медиците. Без да са наясно какво правят, те въздействат на генетичния апарат на човека. И сега е трудно дори да си представим далечните последствия от този широко-мащабен експеримент над хората.

До прозрението се достига в началото на тази година. За да възобновят финансирането, спонсорите поставили пред учените искане за ни повече, ни по-малко от откриване на принципно нов резултат. Или, ако не искате да правите откритие, стойте без пари. Какво да се прави, учените постигнали резултат.

Кандидатът на биологическите науки Петър Петрович Гаряев и кандидатът на физико-математическите науки Андрей Александрович Берьозин си поставили дръзката цел: да проникнат в светая светих на живата материя - вълновия геном, който управлява развитието на организма. Природа старателно защитава генома от всякакви прониквания, за да съхрани за бъдещите поколения наследствените програми. Но учените решили да внесат в тях някои свои поправки – да впишат нова информация в "текстовете“ на ДНК.

Известно е, че отделените от клетките молекули на ДНК издават най-разнообразни звукове. Това е истинска симфония на живота, където, навярно, са "мелодиите" на всички тъкани, органи и системи, които могат да се развиват по команда на ДНК. Но засега учените могат да определят само спектъра на въпросните акустични колебания. Те са толкова много и дотолкова слаби, че може да ги различи единствено свръхчувствителна апаратура.

В отделянето от хаоса на отделни звукове на живота учените имат помощници – носителите на светлина – фотоните. Към колебаещите се молекули на ДНК се насочва хелий-неоновия лъч на лазера – той се отразява от тях, светлината се разсейва и спектърът й се записва от чувствителен прибор. Подобна измерителна система се нарича прибор за спектроскопия на фотонните корелации.

Гаряев и Берьозин налели в кювета воден разтвор на ДНК молекули и го обработили с  генератор на ултразвук. Отказаха да ми назоват честотата на акустичните колебания, само споменаха, че някои обертонове можели да бъдат доловени от човешкото ухо като тънко пищене. Но резултатите от експеримента изследователите не крият – напротив, смятат за свой дълг да разкажат за тях пред възможно най-голям кръг хора.

Преди въздействието с генератора ДНК молекулите издавали звукове в широк диапазон: от единици до стотици херца. А след това – молекулите зазвучали с особена сила на една честота: 10 херца. Тя се запазва в продължение на вече няколко седмици след експеримента. И амплитудата на колебанията не намалява. Образно казано, в симфонията на живота е започнала да преобладава една пронизителна нота.

- Работата на ДНК, - обяснява Гаряев, - можем да сравним с високоскоростен компютър, който мигновено взема огромно количество решения. Но представете си, че по компютъра са ударили с боен чук, в резултат на което той дава един и същ отговор на всички възможни въпроси. Нещо подобно се случи във вълновия геном, когато го ударихме с ултразвук. Вълновите му матрици се изкривяваха така, че в тях рязко се усилва една честота.


Защо крещи фантомът?


Но, учените останали много по-удивени от един друг факт: изкривяването на спектъра на акустичните колебания не настъпило изведнъж. След въздействието те проверили, как звучи ДНК препарата и не открили в неговите "мелодии" никакви изменения. Огорчени от неуспеха, излели стария разтвор, налели нов и го замразили в хладилника. А когато на следващия ден го размразили и отново измерили, направо не повярвали: неповреденият ДНК препарат се държал така, сякаш той е получил ултразвуков удар.

- А да не би, проблемът да е замразяването? - питам Петър Петрович.

- Не, - отговаря ученият, - проверявали сме контролните ДНК препарати. Когато ги размразяваха, те, както и преди издаваха широкоспектърни звукове.

Накрая, най-поразителен бил следният резултат. Приготвили нов ДНК препарат в нова кювета, но я поставили на мястото на старата. Неочаквано препаратът "пронизително запищял", сякаш също е бил обработен с ултразвук.

- Ами, ако по време на опитите сте индуцирали полета към спектрометъра, и те са въздействали на ДНК?
- Ултразвукът не се индуцира и това е известно на всеки физик.

След многобройни проверки учените стигнали до поразителния извод: ултразвукът е "обидил" ДНК молекулите, и те са го „запомнили". Молекулите са изпитали силно сътресение, след което дълго се съвземали и, накрая, изработили вълнови фантом на болка и страх., който останал на мястото на толкова ужасния за тях експеримент. Под въздействието на този фантом и други ДНК преживявали сходно сътресение и също "запищявали от ужас".

По-нататъшните изследвания показали, че по време на ултразвуковото облъчване двойните ДНК спирали се разплитат и дори се разкъсват - както става при силно нагряване на тези молекули. По време на такива механични повреди се образуват електромагнитни вълни, които създават фантом. Той сам по себе си е способен да разрушава ДНК също като високата температура и ултразвука.

Нещо подобно става, когато на ранен човек отрязват ръката или крака, а след това в продължение на дълги години го боли "отсъстващия крайник". По мнението на Гаряев, фантомния ефект понякога възниква и на мястото на раковия тумор: когато го изрязват, остава вълнова матрица, която после създава нова колония от злокачествени клетки.

Учените смятат, че във формирането на фантома по време на експеримента им е участвала... водата, в която са плавали ДНК молекулите. Възможно е, под въздействието на ултразвуковия генератор да са се образували групи от няколко молекули вода – те са станали малки генератори на акустични колебания, които от всички страни непрестанно са озвучавали и повреждали ДНК. В резултат на разкъсаните вериги са се формирали коагулации от електромагнитни вълни – солитони, които могат да съществуват самостоятелно и да се захранват с енергия от околната среда. Съвкупността от тези солитони е образувала вълновата матрица или така наречения фантом.

Учените успели даже да фотографират фантом на ДНК. Около препарата се появило ярко клъбце, от което излизали разклонени линии. Прилича на дърво, осветено от блясъка на мълния. Но вместо с листна корона е обвито със светъл облак от свръхлеки микрочастици.

Фантомът "плавал" около ДНК препарата, а когато махнали препарата, продължил да се рее над мястото. Реещото се "дърво" на фона на светлия облак учените са запечатали на много снимки.


ДНК изпълняват погребален марш

- Тези експерименти показват, - споделя Гаряев, - че ултразвукът предизвиква не само механични, но и полеви изкривявания на ДНК. Това значи, че в наследствената програма може да се предизвика срив: изкривените полета ще формират повредени тъкани - от тях не може да се развие здрав организъм.

- Но това е ужасно! - прекъснах учения аз. - Сега в цял свят е модерно ултразвуковото сканиране. Методът се смята за съвършено безвреден, затова го прилагат широко в детската диагностика. "Преглеждат" с ултразвук дори бременни жени, за да узнаят пола на бъдещото дете. Лекомислието и самонадеяността на "господарите на природата" са просто поразителни. Те знаят, че някои животни използват ултразвука като оръжие: делфините зашеметяват с него рибата, кашалотите, калмарите и така нататък. Но медиците предлагат на болните да се подложат на подобно въздействие и последните охотно се съгласяват, даже предоставят децата си за експерименти с ултразвук.

- А нашите изследвания показаха, че ултразвукът може да бъде изключително вреден за живите системи. Какво ли не правихме, за да премахнем изкривяващия фантомен ефект в ДНК, породен от генератора. Смесвахме и разреждахме препарати, многократно ги замразявахме и размразявахме, заменяхме старите ДНК с нови, но на мястото на озвучаване отново и отново възникваха аномални вълнови структури. Тази вълнова матрица се запазваше и предизвикваше нови сривове в наследствените програми.

Страшно е дори да се помисли, че подобен ефект възниква в човешките клетки след ултразвукова диагностика. Не е за чудене, че в съвременните клиники се раждат толкова много болни и уродливи деца: ултразвукът може да е изкривил техния вълнови геном. А когато на възрастни хора се прави ултразвукова диагностика на болни органи, лечението им се затруднява.

Излиза така, че без да знаят какво правят, медиците провеждат експерименти с хората. И тези опити могат да имат катастрофални последствия за бъдещите поколения. Не е изключено, чрез ултразвуковата техника да се провежда вивисекция "цивилизованите" народи. Те сами се заличават от лицето на Земята, за да освободят място за "дивите" племена. Май ще излезе истина поговорката: че за да погуби грешните хора, Бог им изпраща разум.

...Силно се надявам Гаряев да греши. Но вече няколко години не ми дава покой един странен звън, който тормози слуха ми след ултразвуково изследване в една от най-добрите клиники в страната, където ме "просвиркаха" от глава до пети. А този звук толкова прилича на свистенето на ултразвуковия генератор. Дали у мен не "крещят обидени" ДНК? Би ми се искало да узная, как се чувстват други пациенти, преминали през ултразвукова диагностика. Може пък да ме разубедят.

Но, ако Гаряев е прав, не си струва да се отчайваме: учените знаят, как да предотвратят генетична катастрофа. Нали вече са се научили как да въвеждат в ДНК не само разрушителна, но и благотворна информация.

В подробности можете да прочете още ето ТУК както и ОЩЕ ТУК


Ултразвъкът без маска. Удар по генома.

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Автори: П.Гаряев, кандидат на биологическите науки, сътрудник в Института по физико-технически проблеми
и А.Юнин, сътрудник в Института по химическа физики АН СССР, които работят в областите на инженерната биофизика и молекулярна биология
Източник: voisvet.ru
Преводач: © Н.Т.Н.Селена (Волхвиня Ярослава)Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .