Банер
11159479_1431582307144449_5697124142955877164_n.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

2014 - годината на Подготовка за тотални Преобразования
Написано от Маг Селена   
Събота, 11 Януари 2014 09:54

Ще започна с едно древно предсказание от Ведическата Култура на Русия.

"Предсказано е в старите времена, че сме длъжни да се съединим с други и да създадем велика държава...Птицата Матер Сва пее за този ден, и чакаме в този час, когато ще се обърне Колелото на Сварожевия Кръг към нас, и всички тези времена приближават. Ето Орий-Бащата идва и застава пред нас, а Кий води Русия, и Щек води своето племе, а Хорив - Хорватите свои, и Землебог се радва на това, защото ние сме внуци на Боговете."

Из "Книгата на Велес"Още сега ще дам в аванс една кратка прогноза за 2015 год. ....
2015 - годината, в която ще се създаде Евразийския Икономически съюз!
2015 - годината на колективния суверинитет!
2015 - годината на освобождението от неоколониалната система на Запада!


Да, така е, денят винаги си личи от сутринта - в същия този контекст трябва да разберем, че 2014 год. е Утрото на 2015 г. !!!

Искам също така да припомня в общ план, какво казват Палмовите Листа за 2014, съотнесени предимно към старата Европа?!

"През 2014 година войските на САЩ напълно ще напуснат всички страни. В Централна Африка ще има много кървави войни, които ще принудят милиони хора към бягство и емиграция. Също така в Централна Азия - в Узбекистан, Киргизия и Таджикистан - ще има продължителни граждански войни.

През тази година в света на политиката ще стане много трудно и сложно. С началото на януари 2014, както и между средата на април и средата на юни 2014 има вероятност за големи размирици, които могат да достигнат в близки до гражданска война ситуации в Западна, Южна и Централна Европа. На много хора едва сега ще им стане ясно до каква голяма степен са засегнати от промените през изминалите години и колко много са загубили до този момент. Управляващите ще се опитват да удържат разгневените тълпи на обикновените хора чрез празни обещания. Ще бъдат установени безброй много нови закони, целящи да запазят сигурността на управляващите.

Ще има проблеми в икономиката и особено в техниката, това може да се случи предимно между първата седмица на февруари 2014, първата седмица на март 2014, както и от втората седмица на юни до първата седмица на юли 2014, и от втората седмица до към третата седмица на октомври 2014. Договори, сключени през тези периоди, няма да донесат нужните резултати и ще бъдат разтрогнати. Закони, сключени през този период ще са носители на несправедливост.

Социалните системи на еврпейските държави ще достигнат своя предел на натоварване в първата половина на 2014 година. Ще бъдат предприети масивни съкращения в областта на образованието, културата, здравеоопазването и държавното снабдяване. Пенсиите също ще бъдат силно засегнати от тези съкращения в отделните области. В рамките на 2014 и 2015 управляващите ще работят усърдно над това да преустановяват работата на различни институции в отделните държави в Европа с цел те да бъдат заменени от една централна управляваща сила. Управляващите в Англия външно ще се съпротивляват срещу такова развитие, но в действителност тайно ще го подстрекават.

От януари до юни 2014 по целия свят ще се стигне до екстремни метереологични явления, големи суши, бури, пожари и наводнения. Земята от една страна ще се защитава чрез липсата на вода, а от друга чрез изобилие. Тя иска да научи хората да се отнасят отговорно и с уважение към нея. През втората половина на 2014 година ще намалеят природните катастрофи и неблагоприятните метеорологични явления.

Като цяло в сферата на икономиката и по-специално в областта на финансите и банките ,ще настъпят нови неудовлетворености и размествания. Има голяма възможност за значително обезценяване на валутите и рухването на отделни валути – предимно в азиатския регион. От тези проблеми ще бъдат наново засегнати хората в САЩ и Европа. Наложен държавен контрол ще се опита да доведе до отстраняване на нередностите, но като цяло ще бъде разглеждан като произвол, което от своя страна ще доведе до насилствена съпротива."


От тук нататък започвам с моите лични прогнози за 2014 година съотнесени предимно към България...

2014 ще бъде Годината на Преосмислянето и Преобразуването. Тя ще се отличава с потоци на понижена жизнена активност в един прекалено депресивен характер. Това ще бъде само нейната ключова фаза, която в крайна сметка ще завърши по най-невероятния и благоприятен  начин.

Общият климат на годината ще предразполага към затваряне в себе си, към преосмисляне на минали грешки и събития. Относно политическата сцена ще има големи размествания в пластовете, но няма да има фактическо решение за цялостна стабилизацията на страна ни. Всички действия в нея и в тази насока ще бъдат белязани с общо затишие и планиране на бъдещи действия. 2014 ще е носител на интелект, работещ на пълни обороти за сметка на понижената жизнена активност, и забавени еволюционни процеси на всички равнища в живота на населението ни.

Материалният живот през 2014 год. ще е белязан с период, който като цяло не е добър за бизнес и търговия. Той е благоприятен за индивидуална работа, интелектуална дейност или творческа активност. Относно вътрешните работи на България ще има само леки преобразования, но не особено съществени за да бъде облекчен изцяло живота на населението й. Перспективите за значителни парични постъпления отвън са ограничени, но съществува възможност за неочаквана придобивка или приятна изненада, която ще бъде свързана преди всичко с Русия. В тази насока изниква изненадващата възможност за сключване на изгоден и печеливш договор.

Личният живот на българското население ще е свързан с желание за бягство от действителността и стремеж към повече спокойствие. Ще бъде подсилен фонът на фаталистичните прояви и окултни интереси, поради неизяснените обстоятелства за развитието на България като суверенна страна, в която непрекъснато ще тече смразяваща кръвта дезинформация за пълното й обсебване от имигранти и бежанци, както и налагане на силови методи за ислямизация на българското население и тотална разпродажба на българските земи. Така ще бъде до началото на втората половина на годината, месец юни. 2014 година ще бъде изпълнена с големи изпитания за личните отношения между хората - семейни връзки, приятелски и колегиални отношения.

Това е годината на трайна проверка по отношение както на физическата, така и на душевната устойчивост на индивидите в България. Необходимо е българското население да проявява точно през втората половина на годината повече търпение и предпазливост най-вече през месеците юни и септември, поради опасност от дълбоки разочарования на всички равнища. В противен случай ще последват сериозни стълкновения с  властимащите, които ще донесат големи загуби и срив в отношенията - както лични, така и обществени. Веднъж успял да се адаптира към годишната вибрация на 2014 год. в България, българина може да се надява на душевно спокойствие и удовлетвореност. В противен случай го очакват изолация и самота.

По отношение на здравословния статус като общо проявление мога да кажа следното: 2014 година ще е изпълнена с общо напрежение, безсъние, депресия относно цялото население на страната. Дисбаланс в общия метаболизъм или нарушения в ендокринната система на хората ще бъде провокиран от последните зверски ХААРП изстъпления, коплектирани с отровни кемтрейли. Това ще бъде една от най-свирепите години на водещите се климатични войни по Земята.


Транзитния цикъл на България е сакрален!

По принцип този цикъл се откроява като материален период с възможности за работа и справяне със задължения. В него е акцентувана социалната и международна насоченост на цели, дейности и интереси, които ще наложат тотални и неочаквани промени в развитието, и взаимоотношенията ни както с Европа, така и с Русия. Отношенията с Европа ще се нажежат, тъй като тя вече не е водеща и губи скорострелно своите позиции, заедно с привържениците и членките си, докато Русия е подготвила солидна почва за помощи на страни, които са лишени от своя суверинитет. Благоприятните случаи в сакралния транзит на България са малко и има възможност да се провалят в последния момент.

Бърз, неочакван край или приключване ще има връзка с генералните промени в политическите кулоари, където по настоящем цари абсолютно разединение, най-вероятно ще има тотално прекрояване на депупатския и партиен бордей в "Народното Събрание".

Що се отнася до българското население за него ще се открият добри възможности за назначаване на отговорна и перспективна работа. Народът ни ще има невероятната възможност за избор на своята преориентация в материален и духовен аспект - той ще бъде изправен пред решаващия избор: Европа или Русия.

2014 година не е подходяща за предприемането на нови важни начинания и дела - тя е година на преориентация с оглед новото преобразяване на страната ни.
Ако е наложително да се предприемат подобни, ще трябва да се действа предпазливо, с осигурени максимални гаранции, поради опасност от погрешно разбиране или недооценяване на постъпките.

Вибрацията на цикъла е добра за работа и отношения с деца, възрастни, социални служби, административни и обществени институции, но това се отнася само за личния план свързан главно с живота на българското население.

Негативните аспекти на сакралния транзит са свързани предимно с: обща нестабилност във всички сфери и нива на страната, ще има големи предизвикателства и провокации изпълнени с измамни обещания и страховити заплахи за ислямистки тероризъм, както и съответни нападения свързани с подопечните военни сили на САЩ, и не на последно място със злобни заплахи за санкции от страна на Европа - те ще са изложени предимно в медиите. Няма да се размине без налагане на ограничения съотнесени главно в аспектите на масовите потребленията като: автотранспорт, хранително снабдяване, ще има увеличения в данъчното облагането на имотите и др. подобни.

Сакралната вибрация на транзитния цикъл през 2014 г. относно здравословния климат за цялото българско население ще се открои с голямо объркване в преориентацията и наложителния му избора, което ще го доведе до: големи стресове и дистресове. 2014 год. е носител на Голямата Депресия, която няма да подмине нито един жив човек в България.

Тя ще насади траен комплекс в българина за малоценност, тъй като самият той няма да бъде в състояние да избира, защото ще бъде изправен пред три сили, две от които са залязващи, но вече са изиграли своята съществена роля за промиването на българските мозъци и поради този факт имат изключително голямо влияние върху психиката на "великия българин". А другата сила, която вече е водеща в света, изгрява в нова и непозната за българите светлина, и те не са на ясно дали няма да скочат от трън, та на глог. Затова ще има масова дезориентация и страх, който ще доведе до снижаване на имунната система, което от своя страна ще отвори невиждани пробойни за ракови заболявания в широк мащаб, както и масови инфаркти и инсулти.

И тъй като 2014 год. ще бъде най-свирепата по отношение на климатичните войни могат да се очакват големи поражения нанесени чрез ХААРП остановките главно от Турция и смъртоносните кемтрейли разпръсквани от натовските самолети в България. Най-вероятно ще има тежки и "необясними" натравяния, както и евентуални земетръси, които биха могли да оставят без домове много малки групи от хора - смея да отбележа, че тази тенденция е слаба, но никак не е изключена.

Първите два месеца от годината ще бъдат доста тягостни, с много вяли проявления и бавно движение. Те крият големи подводни скали, които най-вероятно ще бъдат заобиколени трудно, но...въпреки всичко с известен успех и напредък. В тях ще бъдат поставени малките, почни невидими, незабелижими репери на положителните тенденции за бъдещото развитие на България.


МЕСЕЦ ЯНУАРИ

Магическият месечен ключ за Януари е: Борбеност

Месецът е изпълнен с усилена работа, бизнес и творческа активност. В него ще се развихрят големи политически дебати, но безрезултатни - танц на гъвкава еквилибристика изпълнена от край до край с домогвания за личностово облагодетелстване в големи мащаби, свързани с чужбина. Ще се развихрят поредните опити за преразпределяне на държавната плячка, плод на предстоящите промени от икономическо и финансово естество.

Успоредно с това ще се разнищят външни и вътрешни проверки свързани с енергетиката, топлофикацията и водоснабдителните дружества, които ще доведат до добри резултати за България. Предстои успешно приключване на започнала вече дейност и проект свързан с чужбина. Ще има вливане на финансови постъпления и придобивки, които ще дойдат от Изток, най-вероятно Русия. Европа няма да закъснее със заплахите и изнудванията си под формата на  предупреждения за санкции от най-различно естество, и ще създаде проблеми и неприятни аспекти, свързани с миналото.

Основния събитиен план на месец Януари, които движи всички аспекти, свързани както с политиката, така и с икономиката, така и със финансовите дела, както и всички престоящи събития касаещи цялото население в страната ни, е свързан главно със: съзидателна  работа, самообладание, сила и енергия. Трябва да се използва добрата тенденция за целенасочена воля и стремеж към реализация, за да се стигне до победа, признание и успех. Именно това ще доведе до печалби и материални облаги за страната ни. Месец Януари дава изключителната възможност за ново начало в живота на България.

Ако се изпуснат тези добри тенденции, тогава Януари ще проговори чрез своя негативен аспект изразен под формата на: измами - както на политическо ниво, така и в личния житейски план на всеки един индивид от народа ни; ще се появят конфликти - ще бъдат от етническо естество, свързани и подготвени от нарочно създадената почва и платформа за целта в страната ни; ще се проявят несправедливост и ощетения - по отношение на човешките блага, които предимно ще засегнат местното бяло население в България. Предстои материална, духовна или физическа загуба, свързана с подивяването на българското население. На лице отново ще бъдат нарочно аранжираните протести !!!

Съществува изразена вероятност от опасност за злополука - най-вероятно земетресение, което няма да доведе до големи щети и поражения, и няма да отнеме човешки животи. Възможно е също така да се случат редица транспортни произшествия. Но по-скоро надделява тенденцията за генериране на земетресение от ХААРП остановките в Турция, като знак за заплаха и вкарване в стрес, заради неподчинение и несъгласие от страна на нашите политици със съответни чужди инстанции. Не на последно място ще продължат най-активно климатичните атаки в страната ни чрез кемтрейли и стабилно ХААРПиране, което ще доведе до опасност от срутвания или наводнения поради валежи.

Нека отново да надникнем и в писанията на Палмовите листа, съотнесени към месец Януари:

„В целия свят промените и обратите ще се осъществяват с нова интензивност. Промените на трансформация ще обхванат целия свят в периода между януари и април 2014. Тук се отваря нова възможност за промяна или отстраняване на съществуващите структури и възможност за поставяне началото на нови форми на взаимосвързан живот. Тези, които дърпат конците зад правителствата, ще се опитат за сетен път да блеснат като носителите на новото и съхранителите на старото. През този период ще се дискутира въвеждането на световна единна валута, както и изграждането на институции, които да могат да упражняват обществена и легална сила по целия свят.

Важни дати в границите на Януарския събитиен план: 8, 17, 26.
Активни дни в събитийния план: 1, 10, 19, 28.МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

Магическият месечен ключ за Февруари е: Поле за изява

През този месец ще започне да вибрира изразяването на личната реализация. Той ще е изпъстрен с обществени ангажименти и движение по отношение на политическите среди, в резултат на които ще се осъществят успешни социални контакти и отношения главно с чужбина, но...не в Западна посока, а в Източна и Южна, дори и Северна.

През този месец всеки един човек от нашия народ ще има възможност за личен избор относно своята ориентация и преориентация във всеки един аспект, и всяко едно ниво от живота си. Както в държавният апарат, така и в личен план, ще се появи необходимост от вземане на важни решения относно по-нататъшното изграждане и структуриране на нашето житейско благоденствие. В тази насока ща бъде положено началото на административна и юридическа процедура.

Основният събитиен план на месец Февруари ще касае предимно сферите на осъществяването и реализацията на различни отношения и проекти в полза на страната ни, които имат изключително добрата тенденция за успешно приключване на вече набелязаната тактика и дейност в тази насока. Предстои добра награда за труда и усилията, както на народа ни, така и на една определена част от политическия и икономическия елит в България. Атмосферата в страната ни ще започне бавно и постъпателно да се изпълва с ентусиазъм, вдъхновение и всеотдайност. Ще има засилено движение и пътувания и в четирите посоки на света.

Месец Февруари ще бъде белязан с присъствието  на свобода в действията и решенията. Ще бъдат еднакво набелязани и реализирани както край на стари работи и отношения, еднакво проявени във вътрешния управленчески апарат, и във външните ни взаимоотношения свързани със Запада. Този месец е израз на Високо Духовно Пречистване, което ще даде направление за ново начало и перспективи, непознати до сега - най-вероятно свързани с нашата най-древна култура и произход. През месец Февруари ще се появи силен фактор за контакти с далечен град и чужбина, който ще донесе изключително благоприятна тенденция за развитието на икономиката в страната ни.

Ако не се използват добрите тенденции за благоприятните перспективи и реализации, които най-вероятно ще надделеят, то ще бъдат предизвикани и провокирани различни закъснения, ще има отсрочка или блокиране в реализирането на напредничави идеи, свързани с изключително добър проект - не е изключено това да бъде свързано с изграждането на "Южен поток" и/или АЕЦ "Белене". Това ще доведе до масова физическа и психическа умора. Ще създаде силно напрежение между хората и правителствения апарат в страна ни, може да се стигне отново до масови протести, което определено ще е изразен неуспех, водещ този път до пълно затваряне в себе си. В такъв случаи отново идва ред на самотата и отчаянието в редиците на народа ни.

Важни дати в границите на Февруарския събитиен план: 9, 18, 27.
Активни дни в събитийния план: 9, 18, 27.МЕСЕЦ МАРТ

Магическият месечен ключ за Март е: Ново начало.

Точно тук вече се задава онази добра тенденция за новото начало и напредък в осъществяването на важен проект или начинание - най-вероятно нещата с "Южен поток", както и АЕЦ "Белене" ще се избистрят до пълно изкристализиране в тяхната положителна перспектива. Точно в този месец се таи възможността да се започне най-после самостоятелна работа в икономиката на България. За тази цел ще бъдат създадени съответно нови условия. Месец Февруари ще е най-добрия в сферата на индивидуалната реализация. Точно в него се появява изключителната тенденция за пълното разчитане на себе си, което ще рече, че идва времето, в което всеки един от нас трябва да прояви своята лична отговорност, и то на всички нива.

Основният събитиен план на месец Март ще бъде белязан с: динамика и бързо развитие на създадените нови обстоятелства. Ще има нужда от работа, усилия и борба за реализация на новите планове съотнесени към близкото ни и далечно бъдеще на страната. В България през този месец все повече и повече ще се засилва тенденцията за проява на свобода и самостоятелност относно вземане на решения, касаещи развитието на икономиката, медицината, културата, науката и образованието в нея. Ще се забележат първите наченки на признание, напредък и засилена тенденция за късмет. Това ще доведе до леко обнадеждаване на народа ни за личен и обществен успех, когато ще се забележат основателни амбиции в действията му. Започват важни, полезни срещи и взаимоотношения. Месец Март ще бъде старта към ново начало на работа, дейност и предстоящи нови проект за бъдещото развитие на страната ни през настоящата година.

Ако бъдат пропуснати положителните тенденции, или възпрепяствани от външни фактори под формата на изнудвачески заплахи за строги санкции от страна на Запада, ще се появят провокации и предизвикателства, свързани с конфликти и ограничения - най-вероятно ще се появят отново опити за цветна революция или етнически изстъпления. Има отново вероятност за материална или духовна загуба вследствие на тези възможни конфликти и ограничения.

Важни дати в границите на Мартенския събитиен план: 1, 10, 19, 28.
Активни дни в събитийния план: 8, 17, 26.


МЕСЕЦ АПРИЛ

Магическият месечен ключ за Април е: Разбирателство.

Тук вече може да се почувства една благоприятна вълна на отпускане и временно затишие - но това ще бъде сякаш затишие пред буря. В обща перспектива ще има кратки пътувания най-вероятно предимно из страната, касаещи политическия елит и икономическите структури в България. Раздвижвания ще има и в частния, и личен сектор. Поради натиск и заплахи от Еврогейския съюз и диктат на САЩ ще се появят закъснения и отсрочки в изпълнението на новите цели и проекти засягащи отношенията ни с Русия. Това не е притеснителен момент, защото ще се стигне до съответните споразумения, разбирателство и съгласие чрез гъвкавата намеса на Русия. Отново се появяват добри перспективи и възможности за финансови придобивки.

Основният събитиен план на месец Април ще бъде белязан с: излизане от трудна ситуация, която ще засяга еднакво заплахите за отнемането на част от Южна България от Турция, както и частичното разрешаване на проблема с нахлулия бежански поток в страната ни. През Април ще се забележи освобождаването на страната ни от негативни аспекти, които са блокирали не само нейното развитие, ами и възпроизвеждането на бялото население в нея.

През този месец ще бъдат набелязани точки за развитието на етапи, касаещи най-основните сфери в страната ни - икономиката, военната сила, здравеопазването, енергийни ресурси и регулирането на цените. Ще започне реализирането на първите стъпки за съвместна дейност с Русия. Ще се вземат решения за сключване на нови договори, сделки и съдружия със съседни страни на България. Появява се възможност за помощ, подкрепа и съдействие от тяхна страна. Започва разбирателство в личен и обществен план. Има изключително добри перспективи за работа и отношения с жени, деца, с млади и възрастни хора.

Точно в това затишие и неченки на добри перспективи ще се включат и негативните тенденции, които още бъдат свързани с: опасности от кражби и измами, както на държавно ниво, така и в личен, индивидуален план. Най-вероятно политическият елит отново ще се опита да играе стари постановки, в които да облагодетелства личните си интереси, но...тези намерения и простъпки ще бъдат осуетени или разкрити своевременно.

В личен план касаещ населението на България най-вероятно ще избухнат кражби и нападения по улиците и в домовете на българските граждани от имигрантите и ромското население. Това ще изостри обстановката под формата на силно нервно напрежение, което ще се изрази чрез протести под различна форма, както и спотаена тъга, изолираност и самота на отделните индивиди. Нервното напрежение ще ескалира, което ще доведе до податливост на влияние и манипулации, свързани с осуетяването на новите начинания и перспективи в страната ни.

Важни дати в границите на Априлския събитиен план: 2, 11, 20, 29.
Активни дни в събитийния план: 7, 16, 25.МЕСЕЦ МАЙ - НАЙ-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ !!!

Магическият месечен ключ за Май е: Изява.

Това е най-решаващия месец на промените от значение за цялото човечество, които ще засегнат много активно и нашата страна. Месец Май е най-възловият по отношение на бързото развитие на обстоятелства и събития в България, най-неочаквани при това. През месец Май съществува голяма вероятност за нови избори и смяна на кабинета. Успоредно с това ще се осъществят големи рокади и смяна из всички министерски кабинети и подопечните им институции. Смяна на кадри, които ще донесат нови и по-добри перспективи за възстановяването на икономическата, политическата и военната структури съотнесени към нашия суверинитет. Именно през този месец ще започне и изтеглянето на Натовските бази от страната ни, заедно с тайното, но знайно присъствие на ЦРУ. Точно през Май ще се открои доминиращото присъствие и значение на взаимоотношенията ни с Русия.

Основният събитиен план на месец Май ще бъде белязан с: динамичен период на работа и творческа активност, както и добри възможности за съвземането на страната ни. Ще настъпят изключително бързи и неочаквани промени на всички равнища. От своя страна те ще доведат до благоприятни придобивки, задоволство и приятни моменти, свързани с повея на най-активния месец в преобразованията. Настъпват изключително успешни контакти и взаимоотношения с чужди страни - на първо място с Русия, а на второ с нашите съседки. Просто през този месец ще настъпи раждането, поява и създаване на нещо ново с изключително добри перспективи за бъдещето на народа ни. Не на последно място ще изпъкнат личните и обществените контакти, свързани с любовта и приятелството.

Тук негативните тенденции ще бъдат изразени предимно в личен план. В индивидуален план се появяват възможности за интимни връзки свързани с изневяра. В това направление е необходимо повече предвидливост и предпазливост в отношенията, защото съществува голям риск от разсеяност и прибързаност в действията и решенията на съответните партньори, които могат да доведат до масови раздели и разводи. Всички тези проявление и резултатите от тях ще доведат в личния план на отделните индивиди до крайности и затваряне в себе си. Тази негативна насока ще има за най-голямо съжаление развитие в действията, което ще доведе до дълбоки разочарования. Отново съществуват тенденции за кражби и измами от лично естество.

Важни дати в границите на Майският събитиен план: 3, 12, 21, 30.
Активни дни в събитийния план: 6, 15, 24.МЕСЕЦ ЮНИ

Магическият месечен ключ за Юни е: Усилия.

Тук вече навлизаме в една яснота на конструктивен период и модел на съзидателност и реализация - следствие от събитията през месец Май. Месец Юни за ръководните фактори в страната ни ще бъде изпълнен с кипеж на работа, усилия и творческа активност за първото полагане на новите основи в перспективите за бъдещото развитие на България. Отново има прекалено добра почва за поредни договорни отношения и сделки, предимно с Русия и отчасти с Европа - но с Европа по-скоро договорните отношения ще бъдат свързани с корекции и облекчаване на взаимоотношенията ни с нея, насочени вече в една по-облекчена бъдеща перспектива на сътрудничество. Най-вероятно тези договорни отношения ще бъдат свързани с изплащане на стари дългове и задължения.

Основният събитиен план на месец Юни e: месец изпълнен с труд, усилия, сигурност и стабилност. Поемат са нови отговорности, коренен прелом на отношения, решаване и изчистване на задължения, изпълнение на същите, уреждане на сметки от различно естество, узаконяване на текущи дела, разчистване на престъпните елементи - включително ромските нападания и набези, както и тези на имигрантите. Това е месец, в който ще се приключи с дейността на проект, който е проблемен, възможно е да стане въпрос са АЕЦ "Козлодуй" и новият американски топъл реактор, който искат да ни наложат чрез принуда и тиха заплаха...В това отношение ще има край на работа, ангажимент или отношения. През Юни месец страната ни ще навлезе в постигане на все още колебаещо се равновесие. Хората ще се стремят към контакти с природата, но този път ще бъдат ограничени в тези си намерения и желания.

Тенденциите в негативния аспект ще бъдат свързани преди всички с индивидуални, лични проблеми в работата и семейството. И тъй като нахлуването на новите преобразования ще доведе до финансови затруднения свързани предимно с дейността на българското население, най-вече семейните единици, съществува реална опасност от блокиране на различни нива.

В това число през лятото едва ли ще има толкова много почиващи и отморяващи хора - тази година те ще бъдат принудени да работят и да ограничават своите пътешествия и приключения, като започнат да поемат по-осъзнато личните си отговорности - просто ще им се наложи, няма как. Просто това ще е месеца, през който ще дойде, ще настъпи времето за изтрезняване и осъзнаване на човешките индивиди в България как да преодолеят изпитанията, предизвикателствата и ограниченията, в които са били и ще бъдат все още поставени поради тяхната безотговорност и пасивност. На този етап от времето вече ще им се наложи и даде възможността сами да се справят с проблемите си - без да хитруват, без възможността да крадат и живеят на гърба на ближните си.

През Юни ще дойде времето за изчистването на тези жизнени планове - хората или трябва да се променят към положителната тенденция, или ще напуснат земните селения по един или друг начин, без каквато и да било възможност за прераждане отново на тази Земя. Стартовият период в това отношение започва през Юни месец!

Важни дати в границите на Юнския събитиен план: 4, 13, 22, 31.
Активни дни в събитийния план: 5, 14, 23.МЕСЕЦ ЮЛИ

Магическият месечен ключ за Юни е: Активност, Движение.

През месец Юли започват сериозни промени свързани с преобразованията в страната ни, но трябва да отбележа, че те ще бъдат само под формата на един първоначален залп за един по-голям план и мащаб в това отношение. Затова в него ще царят съществени динамични промени, най-вероятно в областта на икономиката, енергетиката, здравеопазването, военна ни отбрана, и образователната ни система - ще кипи невероятно движение, което от своя страна естествено налага чести пътувания в чужбина - предимно този месец на...Изток - Русия, Китай, Азия. Започва усилена творческа дейност във всички области. Ще има изключително раздвижване на обществената активност из цялата ни страна. Ще се обърне внимание на контакти, подсигуряване на работа и взаимоотношения с младите хора.

Основният събитиен план на месец Юли е: никой няма да очаква такова бързо темпо на развитието на обстоятелства и събитията през този месец, но те ще преобладават. Ще донесат достатъчно свобода за действия по отношение на частното земеделието и селски туризъм, където ще има значителни промени. И колкото, и странно да звучи, тези неочаквани събития ще донесат нестабилност в реакциите на българите, защото самите те трудно ще се ориентират в новите промени.

Това не бива да тревожи никого, защото въпросните промени ще донесат благоприятни перспективи за развитие и печалби. Месецът ще бъде наситен с движение и пътувания свързани с реорганизационните мероприятия в страната. Ще бъдат набелязани краткосрочни проекти, които ще са благоприятни за населението ни. През Юли вече ще се наблюдава подобряване на личното, семейното и общественото положение, като причина за това ще са разнообразните възможности за контакти и взаимоотношения в професионалния и жизнен аспект на индивидите.

В негативен аспект обаче ще доминират все още зависимости и ограничения от старите наслоявания, най-вероятно ще бъдат свързани с кредитни и данъчни задължения. Това ще породи и изостри нервното напрежение и обстановка в България, което ще доведе до открито изразено недоволство под формата на протести, които вече ще бъдат от нов законов вид, а не чрез улични и площадни театрални шествия. Съществува риск от разочарования или загуби в личен план и аспект поради непредвидливост.

През месец Юли съществува рисков фактор за реална опасност от инцидент поради недоглеждане и технически пропуски, свързан с транспорта или военни складове.

Важни дати в границите на Юлския събитиен план: 5, 14, 23.
Активни дни в събитийния план: 4, 13, 22, 31.МЕСЕЦ АВГУСТ

Магическият месечен ключ за Август е: Сигурност. Хармония.

Това е месеца на семейството, където на преден план изпъква предимно перспективата на силни вибрации, касаещи дома и неговите членове. Изникват възможности за благоприятни промени. Създава се почва за обществена реализация. Това  е месеца за най-добри приходи и придобивки, подарък за правилния избор и навременната реакция от страна на водещите фигури в семейството.

Основният събитиен план на месец Август е: изключително добра тенденция за съграждане и обгрижване на дома и семейството, където вече ще се наблюдава една по-постоянна установеност в неговия материален и финасов аспект. Точно тук вече мъжете като водещ фактор в тях, ще трябва да поемат своите отговорности и задължения като такива, с цялата си лична всеотдайност. В това отношение пред тях се разгръща добра тенденция за работа и успехи чрез съответни придобивки. Месец Август ще е месеца на разбирателството, сигурността и добрите отношения в личен и обществен план. Тук вече се очертават благоприятни възможности за реализация на различни нива.

Ако семейните партньори пропуснат поради нехайство и безотговорност, и не успеят да хванат, и реализират добрите тенденции през Август ще влязат в проявленията на негативните му влияния. Не на последно място ще има провокации за нови интимни връзки или отношения, породени от неовладяните емоции на семейните двойки. Ще възникнат дълбоки съмнения относно съществуващо равновесно положение между тях. Това ще доведе до повишена чувствителност, емоционалност и раздори в семейството. Така на преден план ще изпъкнат предизвикателства, сблъсъци и противоречия, които ще доведат до съответни раздели или разводи – най-вероятно през Септември месец. Негативната тенденция ще доведе до загуба на работа или прекъсване на отношения, в случай че не се използва времето на благоприятната перспектива за добра реализация през месеца.

Важни дати в границите на Августовския събитиен план: 6, 15, 24.
Активни дни в събитийния план: 3, 12, 21, 30.МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Магическият месечен ключ за Септември е: Вътрешен живот.

Месец Август и Септември са месеците на реализация в личния аспект. През Септември вече започва да се установява тенденцията на тихата Депресия и вибрация на отчаянието. Навлизаме в период на забавяния, преосмисляне и пасивност. Това ще е нож с две остриета, защото ще се сблъскаме с повишаване или спад на доверието, и авторитета. Но, въпреки всичко съществува много добра тенденция на вероятна възможност за неочаквана положителна промяна, която най-вероятно ще надделее над депресивните нагласи. Това ще е месец на командировките и далечните пътувания - най-вероятно породени от трезвен размисъл, който води към положителна развръзка.

Основният събитиен план на месеца е: народа ще прояви пасивност и ще наблегне на интелектуална насоченост. През Септември ще има бум от най-различни видове обучения, свързани предимно със самоусъвършенстване и преквалификация. През месеца ще се  натрупа ценен и полезен опит в това отношение. Появяват се неочаквани възможности за лични реализации.

Септември ще донесе и в политически, и в икономически аспект външна подкрепа, и ходатайство свързано с Русия. Предстои развитие на плодотворно сътрудничество и приятелство, свързано с пътувания и сключване на нови договори, и сделки за съдружие. През този месец настъпва преломната възможност за коренна промяна в работата и начина на живот на населението в България - забележителен месец в това отношение.

Ако бъдат пропуснати положителните тенденции, поради различни странични пречки, пристрастия или нехайство, ще се навлезе в негативните тенденции, които ще продиктуват необходимост от повече предпазливост, поради опасност от загуби или разочарования, но това касае предимно личностовото развитие и план. Те могат да бъдат изразени под формата на безработица и провокативни предизвикателства, които ще наложат ограничения. Това ще накара хората да се затворят в себе си. Тогава ще ги налегнат здравословни проблеми от естеството на натрупаните токсини, вирусни и грипни епидемия от първата половина на годината. Ще има бум от депресии. Могат да се очакват доста смъртни случаи...В този смисъл Септември може да се нарече "изчистващ месец" за земята на България. Предстоят протести в израз на несъгласието на водената до сега политика в България от корумпираните партийни лидери.

Важни дати в границите на Септемврийския събитиен план: 7, 16, 25.
Активни дни в събитийния план: 2, 11, 20, 29.МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

Магическият месечен ключ за Октомври е: Борбеност.

Народа излиза от депресивния синдром на 2014 год. като го сменя с предприемане на усилена работа, бизнес и творческа активност, касаещи всички нива на развитие. Очакват се постигане на добри резултати и придобивки. Месец на тихата радост и надежда, че е започнало развиделяването и страданията ще останат назад в миналото.

Основният събитиен план на месеца е: кипеж на съзидателна работа, самообладание, сила и енергия носещи задоволителни резултати. Народната воля става целенасочена към стремеж за реализация чрез първите искри на промяната и преобразяването. В тази сфера и направление предстоят победи, признания и успехи. В материално и финансово отношение се задават добри печалби и придобивки. През този месец вече се установява трайно новото начало на промените в България.

Проявата на негативните тенденции ще бъдат свързани и ще са изразени единствено в аспектите от миналото. Това може да доведе до измами, както от личен характер, така и в политически и финансов аспект на обществено равнище. Тази несправедливост ще доведе до конфликти свързани с протести, които от своя страна ще донесат материална, духовна и финансова загуба.

През октомври съществува реална опасност от сериозна злополука, която най-вероятно ще бъде свързана със земетресение или друг ХААРП-феномен, възможни са също така и граждански стълкновения от етнически поризход. Не виждам жертви, но сериозно пострадали от злополуката хора - да. Това не е непоправимо, те ще могат да се съвземат и да си стъпят отново здраво на краката.

Основният събитиен план на месеца: 8, 17, 26.
Активни дни в събитийния план: 1, 10, 19, 28.МЕСЕЦ НОЕМВРИ

Магическият месечен ключ за Ноември е: Поле за изява.

Това е месеца на личната реализация. Ще бъде изпълнен с обществени ангажименти и движение, които ще доведат до успешни социални контакти и отношения. Точно в този месец българите ще има най-добрата възможност за личен избор и е добре да не я пропускат. На преден план назрява също така и необходимостта от вземане на важни решения за трайно установяване на личната отговорност. Слага се началото на качествени промени в административната и юридическа процедура.

Основният събитиен план на месеца е: в него започва същинската реализация и осъществяването на промените. Успешно приключва всяко начинание на предишни дейности и проекти като награда за труда, и положените усилия през годината. Настъпва всеобщ ентусиазъм, вдъхновение и всеотдайност. Ноември ще е наситен с много движение и пътувания - както в личен план, така в политическите среди - това ще е месеца на най-голямо раздвижване. Свободата в действията и решенията започва да взема изключителен превес. Приключват се отново стари работи и отношения. Настъпва всеобщо Духовно Пречистване. Набелязват се на всички равнища ново начало и всеобщи перспективи, които най-вероятно ще бъдат свързани предимно с Русия. Контактите с нея се задълбочават много сериозно.

Ако бъде пропусната възможността за личния избор в този месец, то негативните тенденции ще се проявят под формата на: закъснения, отсрочка или блокиране в реализирането на идеи и проекти. Тогава ще настъпи енергиен преразход, който ще доведе до физическа и психическа умора. Ще изникнат предпоставки, които ще нажежат силно напрежението, неуспеха и затварянето в себе си. Ще се стигне до така наречената "избрана самота", поради пропуска на личния избор.

Основният събитиен план на месеца: 9, 18, 27.
Активни дни в събитийния план: 9, 18, 27.

Тук се получава един невероятен съвпад от пълна синхроничност, който се случва изключително рядко, и който бележи окончателния завършек на всички начинания през 2014 год., свързани с Новото Начало на Подготовката за тоталните Преобразования на бъдещето на България !!!


МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ


Магическият месечен ключ за Декември е: Ново начало.

Този месец е белязан с пълния завършек на най-добрата ситуация за България в нейното ново начало и напредък в осъществяването на следващ нов проект и начинание, свързан с развитието на икономиката ни, военната ни база и финансовото стабилизиране. Тя започва да работи като самостоятелна държава, която сама вече може да взема решения за нейните вътрешни работи.

Завършекът на годината с месец Декември ще я тласне към следващото ново начало за стабилна реализация и развитие на България. Освен това краят на 2014 отново е белязан с напредък в личностовото развитие и реализация. Българите все повече започват да разчитат на себе си и да вярват в собствените си сили и възможности за лични изяви, начинания и успехи.

Основният събитиен план на месеца е: динамични и бързо развиващи се процеси и обстоятелства. Разкрива се добър фронт за работа и усилия за реализация, свързани с борба за устойчивост. Разкрива се нов фронт за свобода и самостоятелност на всички нива. Идват признанието, напредък и късметът. Утвърждават се както личния, така и обществения успех. Набъбват основателни перспективи и амбиции за него. Започват и се появяват тенденции за полезни срещи и отношения, които ще изиграят голяма роля за през следващата 2015 год. Разгръща се успешно ново начало на работа и дейност за следващи проекти - както в личен аспект, така и в политически, иконимически и военен просперитет на стабилност.

В негативен аспект бих казала, че изчезват злощастните опасности, но остават да надигат глава отново провокацийки и предизвикателства, които търсят конфликти за налагане на ограничение в развитието и действията на страната, и народа ни. Все още остава тенденцията за материални и духовни загуби, но те вече няма да бъдат ескалиращи в проявлението си.

Основният събитиен план на месеца: 1, 10, 19, 28.
Активни дни в събитийния план: 8, 17, 26.

 

Като за завършек мога да кажа следното:

Може да ви прозвучи странно, но...за разлика от мнозина "прочути ясновидки и гледачки", както и повечето астроложки/астролози и нумероложки/нумеролози, лично аз не виждам застрашителни и пагубни явления за страната и населението ни през 2014 год. от рода на унищожителни заметресения, наводнения, пожари, атентати, етнически размирици водещи до гражданска война, и всякакви други подобни страховити събития. Казвам унищожителни, има голяма вероятност за случването на подобни, но те няма да бъдат пагубни като общо състояние за страната ни...

Освен това не изключвам също така и психотронните въздействия и манипулации, освен ХААРП атаките, и то предимно в месеците с тенденции за инциденти и злополуки, които едва ли ще бъдат малко, особено през първата половина на 2014, които ще донесат еднакво както убийства, така и самоубийства от различно естество и различни по цвят на кожата хора от населението в България, но...те ще бъдат обичайно явление останало все още от миналото. Но иначе казано...просто 2014 год. ще е онзи депресивен трамплин, който ще ни изхвърли по най-добрия и удачен начин, във всички аспекти от живота ни в нашата България, в новите благоденстващи вибрации, обстоятелства и перспективи на 2015 год.!Автор: © Н.Т.Н.Селена (Волхвиня Ярослава)
Специален превод от „Предсказанията написани на Палмови Листа“ (Vishnu Purana):
© Lena Abadon GorislavaДобавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .