Банер
unnamed.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Еволюция на душата
Написано от Маг Селена   
Вторник, 26 Юни 2012 13:37

Динамика на еволюцията на душата

Природа на плътностите

Сега ние искаме да поговорим за еволюцията на душата, и по-конкретно, за процесът на възнесението. Извиняваме се предварително за това, че ние нямаме правилната терминология, за да изразим всичките си идеи. Вашият език е крайно ограничен. Той е предназначен за общуване в това, което вие наричате 4-та плътност.

За по висшите нива, които вие наричате 4-та четвърта плътност, вашият език не адекватно описва предаваните идеи и концепции. Поради това търсим в ума на канала най-подходящите комбинации от думи за да се опише това, което виждаме, да се случва във вашата реалност.

Както вече споменахме, ние сме били едни от създателите на структурата на вашата ДНК. Вашата ДНК – това е една програма, която активира вашата форма на живот. Хуманоидната форма е възникнала преди 100 милиона години в съзвездието известно като Лира/Вега. На нас е било поръчана работата по формирането на клетъчната структура, която би могла да изследва външните светове на Творението с максимална ефективност.

На нас ни се е отдало да създадем форма, която до известна степен може да се използва във всичките шест от по-ниските планове. В тази глава ще разгледаме подробно някои от опитите на душата, до като тя преминава през 3-та, 4-та, 5-та и 6-та плътност в различните тела.

Въпреки, че съществото от по-висока плътност има достъп до по-ниската плътност, съществото, вибриращо в по-висока плътност трудно идва в света на по-ниската плътност. Например, ако вие се явявате душа от 7-ма плътност, и бихте искали да изследвате 4-та плътност, вие трябва да внесете осъзнаването на 7-мата плътност в 4-та плътност. Въпреки, че душата на 7-ма плътност се обладава от "аз" на 4-та плътност и може да има достъп до този "аз", "аз" на 4-та плътност не му е лесно да поддържа нивото на разширеното осъзнание, изследвайки световете на по-ниските плътности.

Тези, които пребивават в по-високите плътности, не им е лесно да се материализират във физическата си форма и да ходят по Земята като същества от 8-ма, 9-та, 10-та, 11-та или 12-та плътност. Така не се прави почти никога. Това е много трудно. Дори на нашето ниво на вибрации, съществува вероятност да бъдем захванати от по-ниските плътностте, ако бихме се материализирали в тях директно. Ето защо повечето от нас идват през каналите. Ето защо голяма част от нас общуват чрез това, което вие наричате телепатия.

В този момент, нашата енергия се излъчва във вашата аура. Въпреки това, нашето енергийно ниво е такова, че по необходимост на нас ще ни се наложи да понижим нивото си няколко пъти, за да бъдем полезни на вас. Само така вие можете да се адаптирате към нашите вибрации. Въпреки, че нашата вибрация е нежна и любяща, тя е много по-високо от нивото на вашата енергия и опит. Така, че ние трябва да правим чести паузи, за да получите достъп до съответните части от рецепторите на мозъка и съзнанието на канала.

Този канал прави разграничение между плътност и измерение, и за да се следва логическата последователност на неговото определение, ние ще правим същото. Когато ние говорим за планове, под-планове и сфери на съществуване във Вселената, ние ще наричаме тези планове и измерения. Когато ние обсъждаме вибрационното състояние на конкретни същностти, обекти или енергийни полета, които съществуват в даденото измерение, ние ще използваме термина плътност. Например, вие можете да сте същества от 4-та плътност, което означава, че нивото на вашата доминираща вибрация се отнася до 4-та плътност, и изледването на 3-тото измерение, пребеваващо в това състояние.

За да се изясни това положение, малко ще се отклоним от темата. Съществата, вибриращи в различни плътности, могат да "посещават" или изследват измерения, които не съответсват на тяхното ниво на вибрации. Въпреки, че триизмерните същности обладават триизмерни тела, читателите на тази книга основно вибрират в 4-та плътност, все още взаимодействайки в 3-то измерение. Разликата между плътност и измерение ще стане по-ясно по време на продължаването на обсъждането.


Как се развиват душите

Ние искаме да поговорим за еволюцията на душите: как се развиват вашите души и какво
 следва да очаквате с развитието на душите си. Това означава, че ние възнамеряваме да разкрием някои детайли и механизми на еволюцията на душата ви.

От начало ни позволете да разгледаме, как душите идват във въплъщение, и как те се движат между въплъщениата си.

Вашата вселена се състои от 12-т плътности. Всяко едно от тези нива обладава свой уникален набор от правила и принципи, управляващи тази сфера на Творението. Освен това, съществуват универсални закони и принципи, които действат едновременно във всички плътностти и измерения, и ние ще се докоснем до някои от тях.

Излизайки от Божественото, вие сте станали индивидуални души. Вие обладавате шаблон, модел, който е част от Божествения план, които вече е закодиран във вас. Във вас е бил заложен потенциала на всички 12-т плътности. Имали сте аспекта на АЗ за всяка от 12-те плътности на Творението. На вас са били дадени кодовете и ключовете, които ви позволяват да възприемате и изследвате всяка една от 12-те плътности.

Подходяща аналогия би била дървото на секвоята, най-дълго живеещата вещ на вашата планета. Семената на секвоята са много малки, около половината от размера на нокът на палеца. И във всяко семе се съдържа шаблона на цялото дърво. Когато семето покълва, расте и съзрява, кодовете и ключовете на ДНК, съдържащи се във всяко семе, активират различните нива на разгръщане. Има коренна система, ствол, големи клони, малки клончета, иглички, кора, както и различни защитни механизми, които предпазват дървото от болести. Всичко, това се активира на различни стадии от растежа на дървото.

Връщайки се към обсъждането на еволюцията на душата, по-високите плътности (които вие наричате нивата от 8-ма до 12-та) са известни като нива на колективната душа или нивата на колективното съзнание. Когато вие пребивавате в тези области, вие като че ли се развивате обратно в Божественоста. В действителност, това не е така, тъй като се използва аналогията с роденото дете, нима детето се опитва да израсте и да се върне в лоното на майката? Надяваме се, че няма, но ако е така, това е симптом на сериозно психологическо разтройство.

Когато детето расте, то все повече и повече прилича на своите биологични родители. То започва да изглежда като тях, да мисли като тях, да говори като тях.

По такъв начин, развивайки се от 8-мо до 12-то ниво, вие все повече и повече приличате на Твореца, на своите Божествени родители. От тук, еволюцията в естественото състояние на развитието нагоре с нивото на индивидуалност, която започва с 7-ма плътност, и достига кулминацията си след изследването на по-ниските плътности (от 1-ва до 6-та). 7-ма плътност – това е нивото, на което вие сте вибрирали, когато сте се родили като индивидуална душа.

Вие влизате в 7-ма плътност като индивидуална душа, и обикновено започвате да се развивате и да растете в 8-ма, 9-та, 10-та, 11-та и 12-та плътности. И достигайки нивото на 12-та плътност, вие ставате Бог-Творец. Сега вие можете да сътворите като вашите Божествени родители. Вие по право ставате Бог, който действително е способен да сътвори цели Вселени. В една безкрайна Вселена, Бог пребивава в стотици хиляди други вселени – творения на Божествените аспекти, които са достигнали 12-та плътност. Като индивидуални души, вие можете да изследвате много от тези вселени.

Т. е., с други думи, ние - вашите по-големи братя на пътя, ако вие искате да се възползвате от този израз. За нас това не означава нищо, но за вас това има смисъл. Като ваши по големи братя на пътя, ние сме сътворили за вас множество прекрасни неща, за да може вие да израствате и придобивате опит, докато се развиете до нашето състояние, докато развивате и разширявате своето осъзнаване. Съществуват безкраен брой Вселени, които са достъпни за изследвания, за това вие никога не трябва да се вълнувате за това, какво да изследвате, тъй като процеса на познанието – е един непрекъснат процес, дори и за нас. Вие бихте могли да помислите, че като души от 12-та плътност, ние сме завършили обучението си. Това не е така. Познанието – е един безкраен процес на ръст и развитие, и той е красив. Той е величествен.


Концепцията за Рая и Ада

На вашия план има много такива, които мислят, че с израстването им в по-високите измерения, на тях ще им стане много скучно, защото ще има просто любов и светлина. Очевидно е, че това е една много ограничена концепция на рая, където вие ще бъдете ангели седящи на облаците и свирещи на арфа. Ако рая - това е седенето върху облака и свиренето на арфа, тогава постепенно на вас ще ви стане много скучно. Вие радостно ще приветствате пътешествието в безкрайния огън на ада, тъй като дявола, в крайна сметка най-малко, знае как да се организира една добра вечеринка. Вярно ли е това?

Разбира се, всички вие знаете, че рая и ада – са просто състояния на съзнанието. Ние казваме, че адът - това е по-скоро развлекателно състояние на съзнанието, тъй като ако горят огньове, те трябва да изгорят всички стари проблеми. Те са длъжни да ви очистят, защото душата ще расте много по-бързо, докато живе в ада, отколкото ако живее в рая, където единственото занимание е да разучим нови песни за арфа и може би помагайки на Св. Петър да приветстваме новодошлите. С течение на времето, на вас можете дори да ви се прииска да напуснете облака, на който седите и да се опитате да сътворите нови облаци и нови арфи.

Нека се върнем към нашата история. Ние чустваме, че едно малко отклонение от темата ще освети нещата. Каналът казва, че ставаме прекалено сериозни. В действителност, сериозността – е незначителна за нашата концепция. Но за да се опише нашата сфера със земни термини е много трудно, за това на нас ни се налага да прибегнем към сериозност. Способността Ви да се смеете и да получавате удоволствия е много важно, това помага за израстването на душите ви. Ето защо, ние се надяваме да станете малко по сериозни, докато изследваме тези средства за общуване.


Вашата роля като Богове-Творци

Връщайки се към историята на еволюцията: вашите души са започнали от 7-мото ниво. Първичната спирала на еволюцията е започнала от 7-мото ниво и се е премествала към 8-мото, 9-тото, 10-тото, 11-тото и 12-тото нива, като вашите деца израстват от едно мъничко бебе до един възрастен човек. Вие може да попитате, какво да кажем за нивата от 1-во до 6-то? Как те се вписват в историята?

Във Вселената на нашия Творец, нива от от 1-во до 6-то – това са сферите, известни като външни измерения на Творението, външни светове на проявление. Това е творението на нашия Отец/Майка Бог, и до известна степен нашето творение като Богове-Творци и индивидуалните души, защото всички ние сме способни да сътворяваме както външни, така и вътрешни, индивидуални светове. Възлюбени Творци, ще станете тогава, когато достигнете определено ниво на развитие, (като души) ще се появи възможността не само да изследвате външните сфери на нашите творения, които вече са били сътворени от различни души, които са дошли преди вас, но и да сътворявате свои собствени външни светове. Процеса на разпространението и разширяването е безкраен.


Изследване на външните сфери

Вие сте надарени със способността, която ви позволява да изследвате шесте по-ниските нива на Творението. Тези нива се управляват от свободната воля, индивидуалния избор, избора на душата. С други думи, душата от 7-ма плътност е свободна да изследва шесте по-ниски нива по всяко време и на всяко място, защото те се явяват измерения, които се подчиняват на свободната воля.

Така, че всяка душа избира определената плътност, с която да започне своите изследвания. Сега, теоритически (ние казваме " теоритически ", тъй като за да се опише тази идея, няма по-точна дума), вие сте свободни да избирате между всяко от шесте нива на Творението, за да започнете своето изследване като индивидуални души. Теоретично, случайно, вие бихте могли да отидете от 5-то ниво на 1-во, на 4-то, 3-то, на 6-то, на 2-ро на 4-то, но само теоретично.

Въпреки това, когато вие избирате (много, много години назад) да изследвате конкретни сфери в пределите на шесте по-ниски нива на Творението, вие не сте готови за някои и натрупвате опит. Всяко от тези шест нива е достъпно за душите посредством това, което вие наричате механизъм на възприятието или тяло. Тялото – това е устройство, сътворено от вашата душа с нашата помощ - вашите Богове - Творци, а така също с помощта на другите души, които пребивават на нивата от 8-мо до 12-то. С помощта на по-висшите същества, вие сте сътворили тялото, механизмите на възприятие, за изследването на шестте по-ниски нива на Творението.

В 3-тото измерение у вас има това, което се нарича тялото от 3-та плътност или животинска биологична форма, форма, напомняща на животинската – която е естествена за обитателите на 3-та плътност. Така че, вие се въплътявате в тяло, което съответства на формата и функциите на животните – човешкия организъм. До тогава, докато вие изследвате 3-тата плътност с човешкото тяло – което е съвършенния носител на самоизразяването. То, тялото обладава всички функции на животното, плюс някои допълнителни характеристики, които позволяват осъзнаването на вашата индивидуалност като същество от по-висока плътност.

Всички функции на един биологичен организъм от 3-та плътност е разчетена за изследване, възприемане и взаимодействие с 3-та плътност. Някои функции са предназначени за подпомагане за поддържането на връзката с душата от 7-ма плътност. Така, че във вашата биологична същност има няколко функции, които са предназначени да си взаимодействат с 4-та, 5-та и 6-та плътност, и, разбира се, с 1-ва и 2-ра плътност, тъй като, вашата органична материя на тялото ви се отнася към 2-ра плътност.


Капацитет на вашия механизъм на възприятие

Малък процент от вашите телесни функции са разчетени за поддържане на връзката с други плътности. Защото вашият мозък, главния център на възприятието на тялото, обладава способности, необходими за връзката с 4-та, 5-та, 6-та и 7-ма плътности. Ето защо мозъкът ви обладава почти безкраен капацитет. В ученията си канала много пъти е привеждал цифрата – от 1010-1098.

Тази цифра означава броят на възможните взаимовръзки, чрез които в едното от двете полукълба на човешкия мозък постъпва информация. Съжаляваме за повторението на ученията на канала, но считаме за уместно, за да разберете вашата способност за възприемане. Той е демонстрирал следното: ако вие бихте записвали това число в разширена форма, използвайки размера на писалката и хартията, нулите няколко пъти биха обиколили Земята, и за да запишете това число в разширена форма на вас ще ви бъдат необходими около 250 000 години!

Какъв почти безкраен капацитет на мозъка е бил предоставен и въведен в биологичната форма за това, за да не забравяте за своето "аз" на по-високите плътности. Въпреки това, независимо от почти безкрайния капацитет на мозъка, вие сте се оказали не готови за опитите в 3-та плътност и сте забравили за връзката си със своето "аз" в по-високите плътности. Именно този опит на безпаметност вие наричате изпадане от благодатта, което е първо-причината или първородния грях.


Динамиката на възприемане в по ниските плътности

Опитът за уплътняването на части от душата, така че да може тя да изследва 3-та плътност посредством биологичната си същност (вашето тяло), се е оказало толкова травмиращо, че вие сте се оказали захванати от 3-тата плътност. Вие сте започнали да вярвате, че се явавате тяло от 3-та плътност. По-късно, след като сте си възтановили част от осъзнанието си, вие сте започнали да считате, да вярвате, че менталното тяло се явява това, което наричате "его", или усещането за индивидуалното "аз".

Повечето от вашите учени вярват, че вие обладавате три компонента на "аз" - тялото, емоциите и ума. Имате и едно физическо тяло, което възприема реалността на 3-та плътност. Вие обладавате емоции - чувствителни рецептори, които създават опита на 3-та плътност. Имате и ментално тяло, което формира образи, идеи, концепции и модели, които общуват словесно и с времето чрез телепатичния език. Вие сте стигнали до вярата, че за повечето от хората на Земята, това е всичко, за което вие се явявате в действителност. Съвкупността на тялото, емоциите и ума, което и наричате личност.

Питайки себе си: "Кой съм аз", повечето хора отговарят: "Аз съм - човешко същество, живеещо на Земята, имащо конкретна работа, семейство и т. н." И всичко това ви определя на земния план на съществуване.

Може би, тази сведения изглеждат като основен обзор, но такъв е нашия метод за разкриването на информацията, така че бъдете търпеливи.


Възвръщане в 7-ма плътност

И така, за да се позволи развитието в една захваната, обсебена среда и възстановяването
 на знанието за себе си като индивидуална душа от 7-ма плътност, са били създадени различни механизми. Именно заради това вие имате процес на еволюция, повишаваща се от 3-та плътност (включително 1-ва и 2-ра) обратно в 7-ма плътност. Този процес, който мнозина от вас наричат "завръщане у дома към същността на душата." Някои бъркат 7-ма плътност с нивото на Божественост, за това вие казвате, че се връщате у дома към Божественото.

Мнозина считат, че 7-ма плътност - това е нивото на Райската Градина, която вие наричате Едемска Градина или на нивото на първоначалния рай, родния дом. Т.е., това е като връщане в едно красиво място, което вие помните, което е дълбоко скрито в паметта ви. Това е като, възход от падението, което е по-точната фраза, защото това е постигането и връщането от падението. Въпреки това, при възвръщането си, вие ще имате не много по-голямо осъзнание, отколкото когато сте започнали – опитите във външните светове.

Като индивидуални души, вие избирате да изследвате външните светове. Те са ви захванали, и сега вие търсите обратния път към 7-ма плътност, нивото на душата. И когато намерите пътя към 7-ма плътноста, у вас разбира се, ще бъде избора: да напуснете и отново да изследвате външните сфери или да продължите да се възвръщате по еволюционната спирала в 12-та плътност, където вие ще станете истински, а не потенциални Богове-Творци .

Някои ще изберат да станат, както вие ги наричате духовни водачи на тези, които са захванати на по-ниските плътности. За да направите това, вие ще отделите процент или част от енергията на душата си и ще я проектирате обратно в световете с по-ниска плътност. Но тя няма да има биологичен механизъм на възприятие на по-ниските светове. Тя ще функционира като фрагментирана енергия на душата - друго име на безплътните духовни наставници. Вие имате различни аспекти на душата, наречени фрагменти, и ние ще говорим за тях в друг раздел. Ние ще разкажем повече за механиката на това, което вие наричате фрагментация и обединението на душите.

Ние ви запознахме с идеята за разделянето на душите в глава 1. Сега ще разширим обсъждането с включването на допълнителни видове на деление и фрагментация. Но за сега, нека да обобщим всичко, за което говорихме досега:


Големи аналогии в процеса на Творението

Бог/Богинята/Всичко, КОЕТО Е, както бихте искали това да го наричате, е решил, че иска да изследва своето Творение. За изследването на вселената той е сътворил това, което се нарича индивидуални души или индивидуални аспекти от Себе си. Този процес може да се оприличи на раждането на индивидуалните човешки деца. Детските души се появяват от Божествеността и са станали същности от 7-ма плътност. На същностите от 7-ма плътност им е предоставен избор.
 
Те са в състояние да изследват шест от по-ниските нива на Творението или да се развиват до родителски души или души, както ние ги наричаме, зрели души, преминавайки през процеса (от 7-ма до 12-та плътност), която се нарича възходяща спирала на еволюцията. В един момент на този процес, те, душите стават такива, като техните родители – Боговете - Творци. В този момент те могат да повторят цикъла, на раждането на нови души, които от своя страна, ще се развиват и също ще раждат нови душа, и така нататък, процеса ще продължава.

И точно така, както когато достигнат определена възраст, децата на Земята заминават на летен лагер (възможно е те да ходят на летен лагер, година след година), душите могат да избират да отиват и да проучват по-ниските плътности, а след връщането си и да разкажат на Родителите си за своите опити във външното Творение (летния лагер). С други думи, при завръщането си у дома, в дома от 7-ма плътност, вие можете да разкажете на космическите Родителите за всичко, което сте преживели в по-ниските плътности.

Когато вие сте били захванати от по-ниските плътности, е било необходимо да се създадат определени коригиращи средства за обучение, точно такива, каквито съществуват във вашия свят т.е. коригиращи приспособления за тези, които са умствено непълноценни.

Е, всички вие (след опита си в 3-та плътност) сте станали умствено непълноценни. Вие повече не сте били в състояние да функционирате като напълно осъзнати души от 7-ма плътност, и за това сте се нуждаели от корегиращи обучаващи приспособления. Едно от тези приспособления, подробно описани в глава 2, и е станало известно под името колелото на превъплъщението, прераждането.
 
Това конкретно обучаващо приспособление позволява отново и отново да се съхранява фрагментиращата се част на душата във физическото тяло, за да продължи изследването на сферата от 3-та плътност до тогава, докато вие не се развиете достатъчно, за да се преместите в 4-та плътност. По нататък този процес продължава малко по-различно, като вие сътворявате тяло от 4-та плътност, което е по същество същото като това от 3-та плътност, с изключение на по-развитите интелектуални, екстрасенсни и интуитивни функции.

Ние сме наясно, че повтаряме по-рано предадено учение, като използваме малко по-различни думи, и това се прави умишлено.


Развитие от 3-та до 7-ма плътност

С други думи, вие създавате тела на 3-тата плътност, за да изследвате световете от 3-та плътност до тогава, докато не се развиете достатъчно, за това, за да изследвате световете от 4-та плътност в телата от 4-та плътност. След това вие ще се развивате до тогава, докато не се развиете достатъчно за това, за да изследвате световете от 5-та плътност в тялото от 5-та плътност, в телато от 6-та плътност, за да изследвате световете от 6-та плътност, и т. н., докато не се развиете до 7-мо ниво.

Всъщност, всичко е малко по-сложно: достигйки 5-та плътността, вие повече няма да пребивавате в колелото на прераждането. Вие ще пребивавате в това, което се нарича Спиралата на Възнесението. И достигайки 5-та степен на плътност, вие не трябва да се освобождавате от биологическата си същност; вие можете да я преобразувате, така че тя да може да възприема нивата на 5-та, 6-та, и до известна степен, 7-ма плътност.

И така, веднага след като вие достигнете до 5-та плътност, процеса се променя. В 5-та плътност у вас има това, което се нарича ефирно тяло на светлината – носител, който е предназначен специално за изследването на 5-та плътност. Носителите на 5-та плътност стават по-издръжливи и по-устойчиви, отколкото тялото от 3-та и 4-та плътност. Те могат да се поддържат неопределено време в потока на времето, на по-ниските светове. Носителите на 5-та плътност могат да отидат и да изследват 4-та и, до известна степен 3-та плътност, без да е необходимо повторно избавление (превъплъщение, прераждане). Така че, по същество, колелото на прераждането - това е обучаващо приспособление, създадено за душите на 3-та и 4-та плътност.

Преместването в телата на светлината от 5-та и 6-та плътности е много по-лесно, защото, за да летите по въздуха или за да се придвижите по повърхността на планетата, на вас не ви трябва да разчитате на механични изобретения. Физическите носители повече няма да остаряват, защото те не се подчиняват на законите на ентропията или цикъла отслабващи външни светове.


Изборът към възвръщането в по-ниските плътности след достигането на 7-ма плътност

След като научите всичко, което сте искали да научите, пребивавайки в 5-та и 6-та
 плътност, вие ще се върнете в 7 плътност. И в този момент вие ще трябва да вземете решение.

Искате ли да се върнете и да изследвате повече външни светове? Искате ли да се върнете във външните светове, в качеството си на духовни водачи, които да помагат на развиващите се души да преминават през процеса на фрегментация на части от себе си? Когато вие фрагментирате част от себе си като духовни водачи, вие имате няколко възможности:

(1) Всеки може да се "прикачи" към една развиваща се душа в ролята на първичен духовен наставник;

(2) Вие може да станете тези, които са известни като свободни духове, и мигрират от една душата на друга, предлагайки помощ, ако е необходимо;

(3) Вие може да изберете да се върнете във въплъщение, но няма да бъдете обвързани със законите на кармата. Вие – сте само доброволци, които са избрали въплъщението в една от по-ниските сфери, за да помагате на тези, които се намират в това състояние, а не от духовните светове.

Така че, в този момент вие имате няколко възможности за избор. Някои от вас ще попаднат в 3-та категория. Много пъти вие сте се връщали на нивото на душата от 7-ма плътност и доброволно сте избирали да се върнете в световете от по-ниските плътности, за да помогнете на други души от 3-та плътност, да пробудят в себе си "аз" от 7-ма плътност.

Сега на Земята, има и такива, които вие наричате Индигови деца, Кристални или деца на Дъгата на Светлината. Тези души от 7-ма плътност, са специално дошли на вашите планове и измерения, за да помогнат на душите развиващи се в световете на 3-та и 4-та плътност. Тези деца са дошли посредством процеса на прераждането, уплътнявайки част от себе си направо в биологична същност от 3-та и 4-та плътност, за да помогнат на Земята.


Откъс от: "Послания на Основателите.
Изменението на Земята и 2012." 
Автор: Сей Рейчъл


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .