Банер
10997358_927266497298074_3415742001400658462_o.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ИМПУЛСНИ ОРЪЖИЯ
Написано от Маг Селена   
Вторник, 12 Февруари 2008 00:00

През последните тридесет и седем години бяха създадени различни научни програми, които изследваха влиянията на интензивните електромагнитни полета върху електронните апаратури, за да могат да се разработят противомерки.

За целта се разработиха електромагнитни импулсни симулатори. Те произвеждат кратки интензивни импулси, които се проявяват особено в близот около симулатора. Съдържат главно ефекти на мощни микровълнови импулси, така наречените High Power Microwave - HPW върху интегрални схеми и фото клетки.

Тези освободени енергии възпроизвеждат нейонизиращата част от лъчението, която след експлозии на атомни бомби се освобождава във високите слоеве на атмосферата. Нейонизиращата електромагнитна енергия, произвеждана от импулсен симулатор, е сходна на електромагнитното изригване на енергия, причинявано от електрическо разтоварване на мълнии в атмосферата.

Създаваните от ЕМР електромагнитни полета могат да нарушат или унищожат чувствителни електрически вериги в електронните уреди, компютри, съобщителни съоръжения, насочвани оръжейни системи или телефонни връзки.

В резултат на SDI и несмъртоносните оръжейни системи бяха разработени ЕМР, които могат да се използват като оръжия. Като си представим, че самолет, попаднал в обхавата на ЕМР, е безвъзвратно загубен, тъй като електрониката му отказва да работи, можем да разберем защо военните проявяват такъм голям интерес към тези оръжия. Мистериозни обстоятелства обгръщаха проведените през 1989 опити с ЕМР симулатор в залива Чизапък, близо до Анаполис.

От 1987 година насам жителите на селищата около залива забелязаха голямо увеличение на тъмните военни хеликоптери. Сред тях е имало и големи вертолети от типа 'Chinhook'. Скоро след това областта била навестена и от НЛО. Много свидетели наблюдавали светещи летящи обекти, които се придвиждали по неконвенционален начин. Някои хеликоптери прелитали над жилищни сгради, така че обитателите им били обезпокоявани.

Запитванията до местния конгресмен Том МакМилън не дали задоволителен резултат. Изглеждало, че активността на НЛО и появата на тъмни немаркирани хеликоптери били свързани с тайни опити на флота. Изследователите установиха, че американският флот провежда проект с название EMPRESS. Зад съкращението се крие обозначението: Electromagnetic Pulse Radiation Environment Simulator for Ships - EMPRESS - Корабен симулатор за електромагнитна импулсна радиация на околната среда.

Понякога свидетелите разказват,че НЛО се носели продължително време във въздуха над мост над залива. Фондацията за икономически насоки на развитие и други организации заведоха дело срещу американското министерство на отбраната, тьй като се опасяваха, че опитите ще нанесат увреждане на околната среда.

Противниците на ЕМР загубиха делото, а военните подновиха опитите след две седмици. Във времетраенето им съседните военоморски бази бяха в състояние на готовност. През юли 1988г. над залива Чизъпик отново бяха наблюдавани НЛО. Интересно е, че между 22 и 24 юли 1988г. повечето наблюдения на НЛО бяха съобщавани на изследователската организация MUFON. Както беше установено, точно по това време в 4 00 часа сутринта са проведени ЕМР тестове.

Освен това в 4 35 часа на 24 юли стана и самолетна катастрофа, която може би е свързана с опитите на ЕМР. По това време двама млади мъже летели с "Чесна 182" от Кент Айлънд по продължение на моста над залива към източния плаж. Пет минути след старта електрониката на самолета отказала и той се разбил. Загинали и двамата мъже.

По същото време близо до мястото на падането бил и корабът EMPRESS. Няколко ежедневници подробно съобщават на другия ден за нещастието. Федералните власти не успяха да открият причината за отказа на електрониката. Разследването на извадените останки от самолета показаха, че машината е била напълно непокътната.

Времето и мястото на нещастието, както и внезапния тотален отказ на електрониката на самолета внушават, че случаят има връзка с опита с ЕМР, макар че не може да се докаже, че чесната е влетяла в обхвата на действие на ЕМР.

Тъй като през същата нощ през залива са наблюдавани и НЛО и хеликоптери, някои изследователи подозират, че неслучайно опитите са били провеждани на това място и че същинската цел на ЕМР са били НЛО. Но ЕМ проектите са много секретни и не е лесно да се научи нещо за тях.

Между 1987 и 1989г. Крис Терано бил включен в конструирането на мощни микровълнови импулсни оръжия. Той ни съобщи, че едно НРМ оръжие се състои от две секции от така наречения Маркс-генератор, който провежда много кратки и мощни токови импулси и импулси на напрежение, и магне-тронно антеново съоръжение.

Произведените от Маркс-генератора токови импулси се превръщат в магне-трона чрез електронна тръба в микровълни. Излизащите от катода електрони се разполагат по извитите линии през магнитното поле между катода и анода.

Под катод се разбира електрод, на който се появява отрицателно електрическо напрежение или електрически заряд. На анодите има положително електрическо напрежение. Честота на механичните обиколки на линиите на електроните определя честотата на произведените електромагнитни вълни в сантиметровия обхват.

НРМ оръжието, на което е работел Крис Терано, било придвижено за изпитания с камион до полигона "Чибола". Полигонът се намира в пустинята близо до Юма в Аризона. При НРМ изпитанията резултиращите микровълнови енергии от около 4,5 гигахерца се препращали към антенна чиния с диаметър 3,3 метра. Антената се намирала на няколко дециметра над камиона.

Персоналът и оборудването били защитени с мерки за безопасност. Пред камиона била създадена зона на безопасност във форма на 12-градусов, дълъг 800 метра конус. Частта с най-мощни електромагнитни вълни обхващала шест градуса. В центъра на лъча на разстояние от около 30 метра измерили мощност от около десет вата на квадратен сантиметър.

Крис Теранто не присъствал лично при изпитанията на НРМ оръжието. Изпитателният екип обаче му разказал, че с лекота разрушили електронни уреди сред които имало компютри, дигитални часовници и други електронни предмети, както и военни пехотни мини.

Теранто чул, че армията била много доволна от версията за придвижване на НРМ оръжието с камион. Малко след като той напуснал разработващия екип, колегите му били преместени в Дженеръл Атомикс Корпорейшън. От този момент изследванията по оръжията НРМ и ЕМР станали още по-секретни и били задоволително финансирани."

Използват ли се ЕМР оръжия срещу НЛО?

"Ако човек още веднъж премисли описаните EMPRESS изпитания, напълно оправдано е да се запита дали тези ЕМР опити са били насочени срещу НЛО? В случай, че част от американските военни знаят, че НЛО са реалност отвличат хора и обезобразяват животни, близо до ума е съответните компетентни лица да разработват методи за защита, за да могат в бъдеще да се отбраняват от такива нежелани пришълци.

Електромагнитните импулси, високочестотните микровълни и лъчи от елементарни частици биха били подходящи оръжия за това. От друга страна, чрез тези оръжейни системи военните биха могли сравнително лесно да залавят НЛО, за да могат да ги изследват в тайни военни бази.

Твърде малко да ЕМР опитите, за да може да се докажат горните хипотези. Ако имаше свидетели, които могат да потвърдят ЕМР нападение над НЛО, щяхме да сме по-близо до истината. Отвличаната от НЛО и от военните Лиа Хейли, би могла да бъде такава свидетелка . Отчасти съзнателно а и под хипноза тя си спомня много странно, трамватично преживяване.

Споменът и е за пребиваване на борда на НЛО, където я преглеждали малки на ръст бели като вар същества, подобни на малките сиви извънземни. Някак си Лиа си спомня, че от въздуха виждала военен кораб и вода. Внезапно усетила силен тласък, от който паднала и главата и се блъснала в нещо твърдо.

Когато Лиа долша на себе си се намирала на пясъчен плаж. Според спомена й НЛО било полегнало настрани на плажа. След това усетила около себе си засилена военна активност. Чула шум от хеликоптери и видяла самолети, освен това видяла войник с газова мазка, който носел на рамо извънземен от НЛО. Тя смята, че това създание било още живо.

Малко по-късно си спомня, че била отдедена с лодка във военен кораб. Останала с впечатление, че извънземният бил транспортиран с хеликоптер. Когато била на палубата, видяла друг извънземен, който също бил жив. Тя не знае какво е станало с останалия екипаж на НЛО, тъй като на борда му видяла четири същества. Може съществото на плажа да е било идентично с това на палубата. Може хеликоптера да го е отвел на кораба.

Много точно си спомня Лиа плажа, проучванията показа че описанието подхожда най-вече на плажовете около залива Брийз във Флорида. Лиа Хейли пътувала до там няколко пъти, за да търси мястото на падането. Когато тя и изследователите от MUFON Доналд Уейр и Боб Рийд били на плажа, близо но военновъздушната база "Еглин", намерили мястото, което приблизително отговаряло на описанията й. При това открили странна антенна конструкция и апарати зад оградата на военната база.

Доналд Уейр и Боб Рийд чрез контактите си с военните установили, че странната антена е електромагнитно импулсно оръжие. Лиа успяла да направи няколко снимки на апарата. Други указания, че в тази област американските военно въздушни войски изпробват или използват ЕМР оръжия, получаваме от реномираното списание "Седмичник за авиация и космически технологии" смятано за трибуна на ВВС.

В него беше съобщено, че военно въздушната база "Еглин" изпробва ЕМР оръжия и че те могат принудително да свалят самолети. Когато след известно време Лиа искала да отиде със съпруга си на мястото, където направила снимката, двамата били прогонени от войници.

Крис Терано разговаря с инженер, конструирал генератор за ЕМР оръжие. Мощността на констриурания от него генератор съответствал на обхват между един и сто мегахерца. Изводът от екзотичния ЕМР трансформатор се отвеждал към сферичен, подобен на топка, електрод, който се намирал в центъра на голяма антенна чиния. Той разказал на Крис Терано, че преди няколко година DIA (Разузнавателна служба за отбрана) установила, че ЕМР са по-добри от НРМ, тъй като работят в по-широк честотен спектър. По-трудно е противника да пази електрониката си от ЕМР.

Според информатора на Терано най-големият ЕМР генератор се намирал във военно въздушната база "Къртланд" в Ню Мексико. Той работел за DIA и уредът му генерирал импулси около 400 наносекунди. НРМ симулаторът, над който работел Терано произвеждал импулси в обхвата на 20 наносекунди. На въпроса дали такива ЕМР могат да свалят НЛО, информаторът отговорил че не знае такива оръжия да се прилагани срещу НЛО. По-нататък заявил, че ако това стане, било напълно възможно ЕМР да влезе във взаимодействие с произвежданите от НЛО електромагнитни полета и накрая да го свали.

Интересно е да се знае, че BMDO (Отбранителна организация срещу балистични ракети) изпробва в базата Еглин телескопни рефлектори с високи стойности, които могат да регистрират приближаващите се балистични ракети. Телескопите са от рефлекторен тип и се състоят от безкрайно число шестоъгълни сегменти, които се контролират от компютър. Лазерен лъч измерва атмосферните вихри, които се намират в ъгловия обхват на огледалото и чрез компютър напасва сегментите.

С телескопите много бързо може да се насочи собствената противоракетна защита към приближаващи се цели. Крис Терано видя малък модел от такъв телескоп под стъкло в сградата на фирма, която произвежда за ВМДО такива засичащи целта цели. Той е на мнение, че моделът изглеждал точно като антенното съоръжение на снимката на Лиа Хейли. Системите за засичане на целта могат да се разполажат на специален камион и да се използват в движение.

Ако преживяванията на Лиа Хейли са протекли реално, напълно е възможно военните да регистрират НЛО с разработени за ВМДО система за засичане и после да се опитват да тги свалят с ЕМР оръжия. Изследователят на НЛО Дейвид Спенсър проучи датите на наблюдение на MUFON между 1987 и 1994 и установи, че в областта на залива Брийз във Флорида има струпване на наблюдения на НЛО, и че тази областизглежда е "гореща точка" за НЛО.

Макар и трудно да може да се повярва на преживяванията на Лиа Хейли, американските военни, изглежда притежават оръжия, които правят описания от нея сценарии напълно реален".

xnetbg.com


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .