Банер
semargl1.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

В света на невероятното вълшебство на мантрите
Написано от Маг Селена   
Петък, 31 Август 2007 00:00
В Нищото обаче се породило „трептене“, защото никъде няма постоянен покой, в нито една материя. А „трептенето“ възпроизвело вибрация, а вибрацията добила честота на вълната, а честотата на вълната породила особена форма на живот. Според повечето древни източници се твърди, че словото е първо. А дали е точна така?! И да – и не. Защото действително словото е над всичко, но са много важни неговите първични форми и източници, неговите невидими преобразования в мисли или подсъзнателни, и несъзнателни прояви.

 

Всичко възможно съществуващо започва от Нищото и отива отново там. Дали ще го наречем „черна дупка“, вакуум, антиматерия или по-особен вид материя, квантова физика или ще го сложим в някаква друга подобна категория, това няма абсолютно никакво значение. То е просто въпрос на философия!

В Нищото обаче се породило „трептене“, защото никъде няма постоянен покой, в нито една материя. А „трептенето“ възпроизвело вибрация, а вибрацията добила честота на вълната, а честотата на вълната породила особена форма на живот. Тя пък започнала да се разраства в геометрична прогресия и така възникнал Живота в безкрайността на всички Мегакосмични светове и измерения, прилежащи към тях.

Тези Познания са се съхранили в най-древните и мъдри свещени индийски текстове. Именно в тях се говори и за

ВЪЛШЕБСТВОТО НА МАНТРИТЕ

Що е това мантра?! Тя започва от онова „трептене“ и свършва до словото изразено под неговите различни форми – говор, писане, пеене, мислене. Думата мантра идва от от санскритската дума „мантра“, която по принцип означава съвет или предложение. Всяка мантра се състои от „трептене“, честота на вибрацията, дължина на вълната и представлява силно въздействащ модел на определено енергийно ниво.

В ежедневието си всички ние използваме думи и мисли, чрез които контактуваме помежду си. Те от своя страна се състоят от срички и букви, а всяка сричка и буква представлява мантра. Обикновено една мантра се състои от физически мощни срички, които са способни да въздействат върху всичко видимо и невидимо – включително и върху цялата човешка система от физическо и психическо цяло. Така можем

ДА СЪТВОРЯВАМЕ ИЛИ ДА УМЪРТВЯВАМЕ

Чрез мантрите се въздейства върху всички нива на съзнание, както и всички физически планове. Те могат да събудят силни емоции, чувства, желания, както и да внушат информация от всякакво естество в ума на човека. Въздействат едновременно и върху този, които ги повтаря монотонно или не, и върху този, който ги слуша. Всяка мантра или дума, или звук предизвикват незабавна реакция в ума на човека. Всяка песен или музика – също, всяко четмо или писмо – също, всяка наша мисъл рефлектира върху всички и всичко. Ето защо казвам, че Животът е едно Цяло и ако ние продължаваме да не разбираме това Цяло, просто ще се унищожим един друг в най-скоро време.

Точно тук искам да кажа и няколко думички за нашата „фолк-нация“. Смятам, че схванахте основните позиции и значение на мантрата. А сега само си представете за какво се пее във фолка и каква музика се вихри в неговите трели?! Все пак нека не забравяме, че звука е пъстра феерия от тонове, полутонове, обертонове, които въздействат върху нашето съзнание и тяло на абсолютно всички нива. И базирайки се на принципа на мантрата енергията, която се възпроизвежда от една фолк-певачка е в състояние

ДОРИ ДА НИ УМЪРТВИ.

В текста на фолк-песните присъстват в повечето случаи груби, арогантни и цинични думи и звуци, както под формата на текст, така и под формата на музика, а вече знаем, че те са своего рода мантри. Там предимно се говори и насърчава секса под формата на някаква привидна и илюзорна любов, там се говори за изневери, за насилие, за убийства, за пари, за лъжи, за измами, като всичкото това се поощрява и подсилва чрез определена интонация на мелодични извивки, които стимулират първите три чакри в човека, свързани с неговите материални потребности и сладострастни удоволствия. А те пораждат престъпления. Музиката повлиява ума и го предразполага към танц. В случая танца под звуците на фолк-музиката разбива окончателно цялата енергетика на тялото на човека, налага му негативни модели на чувства, емоции и желания и така го зомбира лесно, щото неговите идеали да бъдат единствено и само земните блага, които са

КРАТКОТРАЙНИ И БЕЗКРАЙНО УНИЩОЖИТЕЛНИ

Трептенията и съответните обертонове, породени от тях, независимо от това дали са създадени чрез говор, писане, пеене или мислене задействат един много сложен механизъм в човешкото тяло и психика. Те въздействат върху нервните клетки от симпатиковия и парасимпатиковия дял на нервната система, които са разположени във фина мрежа около нашите вътрешни органи. Симпатиковата реакция поражда невромоторната реакция и въздейства върху двете мозъчни полукълба на мозъчната кора. Лявото мозъчно полукълбо е свързано с образите и възприемането на думите, а дясното с мелодичния характер на речта и музикалното отношение. Тук е мястото да ви припомня, че мантрата означава съвет или предложение. И тъй като има два конкретни модела на емоции, възприятия и действия – положителни и отрицателни – мога да кажа следното: отрицателния емоционален тон е по-тясно свързан с образното мислене и проявява склонност към конкретни образи. Това е древна по природа образна памет, която в днешно време се използва за всякакъв вид псиманипулации. Положителния емоционален тон е тясно свързан с абстрактното мислене и улеснява прехода към създаването на абстрактни модели, които са слабо свързани с действителността. Това е новата по природа за псивъздействие словесна памет. Така, че с оглед на всичко казано от мен до тук, ние живеейки в цялото гъмжило от богато многообразие на всякакъв вид и род информационно затлачване просто пребиваваме предимно в

НАПЪЛНО УНИЩОЖИТЕЛНИ ВИБРАЦИИ

Но всичко това може да бъде променено чрез мантрите в най-положителните тенденции и да ни извади, все още, от този унищожителен процес, който сме създали самите ние поради нашето невежество и незнание.

Божествените мантрите са били чути от йогите и ведическите мъдреци по време на тяхната медитация (самадхи). Те не са създадени при нормално състояние на съзнанието, а са чути в по-висше състояние на съзнанието (турия). И тъй като са резултат от по-висше съзнание, те пренасят всеки, който ги практикува, до същото това пространство, от което произлизат. Тези мантри се наричат „шрути“, което се отнася едновременно и до честотите, и до звука, който се чува. Същността на мантрата се състои в това, да концентрира и съживи мисълта и силата на волята, които отварят пътя към вярата, а

ВЯРАТА ТВОРИ ЧУДЕСА

Така, че вярата преди всичко е тази, която поражда ефекта от мантрата. Мантрите се изпълняват на определени места, тялото на човека в зависимост от нея също се намира в особено положение, тя се произнася по различни начини, казва се на определен брой пъти като за целта се използва мала (специална броеница). Всичкото това се извършва при много специален обреден ритуал. Има много и различни видове мантри, като най-важни от всичките тях са „Десетте карми на мантрите“. Те включват в себе си мантри за освобождаване на човека от болести, страх, илюзии и всякакви проблеми свързани с ежедневието и заобикалящата го среда; мантри, които се използват, за да спрат движението на всяко живо същество или на неодушевен предмет в природата; мантри, за да привлекат мъж или жена, или животно; мантри, за да коригират или нарушат душевното равновесие на дадено живо същество; мантри, които увеличават съмнението, несигурността, самозаблудата, като направят човека тотално зомби; мантри, които се използват за покоряването или освобождаването на друг човек; мантри чрез които може да се контролира изцяло съзнанието на човека в положително или отрицателно направление; мантри, които се използват за увеличаване на богатството, славата, признанието, властта; мантри за възкресяване при смърт и дори мантри, чрез които

МОЖЕ ДА СЕ УБИВА

Такава мантра предизвиква незабавна смърт без каквито и да било видими физически причини. От нея спасение няма! Психотронното въздействие и псивнушенията се базират именно върху мантри.

Рецитирането или мантруването на мантрата с или без инструмент за броене (мала), е известно като „джапа“. Съществуват три вида джапа: гласова, безмълвна и писмена. Гласовата джапа-мантра се напява по особен начин – бавно, бързо, високо, ниско, тихо – в съпровод с музикален инструмент или без такъв. Това е практика, която се използва от всички религии – християни, евреи, мюсюлмани – като мощно средство за контрол на ума. Безмълвната джапа-мантра се счита за по-мощна от тази, изпълнена на глас. Поради нейният специфичен характер на изпълнение тя е изключително ефикасна, тъй като мозъчната кора на човека ще продължи да я повтаря още много-много дълго време, дори години наред. Писмената джапа-мантра е още по-мощна разновидност на безмълвната джапа-мантра. Тя изисква написването на името на специалното Божество върху специален лист хартия, кожа или дървесна кора. В зависимост от естеството им е и по-силно или по-слабо въздействието на писмената джапа-мантра. Тя се изписва със специално мастило, със специален цвят в точно определено време. Писмената джапа-мантра формира навик за безмълвната и се счита, че е поне десет пъти по-силна от нея. Писмената джапа-мантра може да стане още по-мощна, ако върху нея се изпише не само името на Божеството, а и неговия облик.

Всяка една мантра може да се използва и за добро, и за зло.


МАГ СЕЛЕНАДобавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .