Банер
veles-2.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

МЕДИТАЦИЯ И МАНТРИ
Написано от Маг Селена   
Четвъртък, 15 Ноември 2007 00:00
Всяка мантра се състои от звукосъчетания (санскритската азбука съдържа 50 звука). Езикът санскрит още се нарича деванагари - език на Боговете. ДЖАПА МЕДИТАЦИЯ
"Мантра йога е точна наука. "Мананат траете ити мантрах" - чрез постоянно повтаряне на мантра човек е защитен и освободен от колелото на раждане и смърт.

Наименованието мантра показва, че мантрата се достига чрез умствен процес: коренът ман означава мисля, а наставката тра - защищавам или освобождавам от връзките със света на явленията.

Мантрата задвижва творческата сила и дарява вечна благодат. Непрекъснато повтаряна, тя събужда съзнанието.

Свами Шивананда
"Джапа йога"Мантрата е мистична енергия, затворена в звукова структура. Във вибрациите на всяка мантра се съдържа определена сила. При концентрация и повторение нейната енергия се освобождава и приема форма.

Джапа или мантра йога е тази практика, при която силата, съдържаща се в мантрата, се прилага за определени цели.

Всяка мантра се състои от звукосъчетания (санскритската азбука съдържа 50 звука). Езикът санскрит още се нарича деванагари - език на Боговете.

Древните мъдреци, настроени на по-висши нива на съзнание, са разбирали присъщата на звука сила и са използвали различни звукосъчетания, за да предизвикат определени вибрации; а последните, прилагани систематично, са можели действително да преместят планини.

Всъщност според една от теориите за строежа на египетските пирамиди древните египтяни са скулптирали и придвижвали камъни с огромни размери именно чрез високоразвитата наука за звуковите вибрации.

Съвременната наука все още не може да отговори дали това е възможно.

Но няма съмнение, че звукът има определено и възможно за предсказване въздействие върху човешката психика и тяло. Ярък пример за това е разликата между класическата и рок-музиката.

Първата по-скоро успокоява, докато втората възбужда сетивата.

Различните мантри, които се използват на по-фино ниво, имат различно предназначение. По-точно те насочват ума към концентрация върху Върховното и освобождават духовна енергия в чакрите на тялото.

Има различни мантри. Някои, наречени биджа (мантра-семе), нямат точно значение. Те въздействат върху надите - нервните проводници на астралното тяло, вибрират в чакрите по гръбнака и действат като фин масаж, освобождавайки блокировки; така те позволяват на кундалини да тече по-свободно.

При тях името и формата на звука са слети и не могат да се разграничат. Има и мантри със значение, което може да бъде преведено.

Ниргуна - абстрактните мантри - също възбуждат силни вибрации в тялото, а словесно утвърждават единството с непроявеното чисто съзнание.

По-често срещани са мантрите на отделните божества, в които повтарянето на звука е съпроводено с визуализиране на специфична форма с атрибути. Напр. човек, склонен към уединение, който се стреми да разруши отрицателни качества, ще повтаря мантра на Шива.

Човек със семейство, чийто идеал е любящият, изпълнен с отговорност съпруг, ще медитира върху името на Рама.

Онзи, който вижда Бога като безкраен, възлюбил всичко и дори малко закачлив, ще изгради тези качества в себе си, като повтаря мантра на Кришна.ЙОГА НА ФИЗИКАТА
Важно е да се разбере, че визуализацията на божеството служи само като помощ за съсредоточаването на ума. Повтарянето на мантри, които са имена на божества, възбужда силата на вибрациите, съдържащи се в името.

Съсредоточеното повтаряне на името на Шива фактически разрушава лошите качества. На времето Шива е бил обясняван по митологичен път; сега учените разкриват, че когато енергията се разгражда, тя образува определени мотиви, като че ли танцува. Това е същото като танца на Шива.

Фритьоф Капра, автор на "Тао на физиката", отбелязва приликата между индийския бог Шива - силата на разрушението, и квантовата теория, според която материята е винаги в движение и никога в покой. В откъса, цитиран по-долу, от неговия доклад на симпозиума "Физика и метафизика" ( състоял се на 29.10. 1977 г. в Лос Анжелес), д-р Капра обяснява това отношение.

"Какви са природата и произходът на вселената? Каква е природата на човешкото съществуване? От какво е направена материята? Какво е пространството? Какво е времето? През вековете хората са били пленявани от тези въпроси, и съобразно историческия период и културния контекст към тях са били използвани различни подходи.

Моята област е физиката - наука, която в ХХ в. доведе до радикални изменения в много от основните ни понятия за действителността. Напр. във физиката на елементарните частици понятието материя е съвсем различно от традиционната идея за материално вещество, господстваща в класическата физика.

Това се отнася и за други понятия от реалността, като пространство, време, обекти или причина и следствие. От тези промени в нашите понятия за действителността се ражда нов възглед за света. Той се оказва тясно свързан с възгледите на мистиците от всички времена и традиции, особено с религиозните философии на Далечния Изток.

Според традициите на йога до духовното знание и себеосъзнаването водят различни пътеки. Вярвам, че съвременната физика може да бъде една от тях. В този смисъл ще говоря за йога на физиката.

Квантовата теория показа, че съставящите атома частици не играят роля като самостоятелни единици, а могат да бъдат разбрани само като взаимовръзки между различни действия на наблюдение и измерване.

Частиците не са неща, а взаимовръзки между нещата; а тази неща са взаимовръзки между други неща и т. н.
Така квантовата теория разкрива основното единство на вселената. Тя показва, че не можем да разложим света на независимо съществуващи най-малки частици.

Колкото повече проникваме в материята, толкова повече виждаме природата не като съставена от независими основни градивни елементи, а като сложна мрежа от отношения между различните части на едно цяло.

На тази мрежа е присъща динамичността. Погледнати макроскопично, материалите около нас изглеждат пасивни и инертни. Но ако увеличите къс метал или камък, ще видите, че то е изпълнено с живот.

Физиците говорят за непрекъснатия танц на материята, съставяща атома. Те действително употребяват израза "танц на съзидание и разрушение" или "енергиен танц". Това спонтанно изниква в ума, когато гледаме някои изображения на частици, направени от физици в техните мехурчести генератори."

Но физиците не са единствените, които говорят за този космичен танц. Може би най-красивият пример за тази метафора е в индуизма - танцуващият бог Шива. Шива е въплъщението на космичния танц. Според индийската традиция животът е ритмична смяна на раждане и смърт, на съзидание и разрушение.ЗВУКЪТ: СЕМЕТО НА МАТЕРИЯТА
"В началото бе Слово; и словото бе Бог, и Словото бе у Бога." Словото от Библията е шабдабрахман от индуистката тантра. Думата, звукът и мантрата са неразделни части от индийската космогония. Като взема от сферата на теорията космологичните принципи, джапа - повторението на мантри - ги прилага на дело.

Това е пътят от микро- към макрокосмоса, средството, което връща индивида към Източника.

В началото Шакти, непроявеният космос, плава като яйце в тихата, неподвижна Празнота. Маса от непроявена, недиференцирана енергия, тя съдържа силата-семе на всички вселени.

Тя почива в Празнотата, като ту разцъфтява като проявен Космос, ту се отдръпва в разпадане - пралая. Във вечността, като ден и нощ, вселената ту се разширява в материя, ту се свива в изначална енергия.

При разпадането Шакти, наричана още Божествена сила или Космична енергия, се намира в покой. Както цветът на лалето е скрит в пъпката, така и вселената с нейните имена и форми лежи увита в Шакти.

В сърцето й се намират трите качества: сатва (чистота), раджас (активност) и тамас (инерция), чието калейдоскопично преливане прониква във всички аспекти на Вселената.

Космичната еволюция върви от несъзнателния, неподвижен, непознаваем и непроявен към съзнателния, подвижен, познаваем и проявен микрокосмос. От другаа страна, човешката еволюция е пътуване обратно - от грубото физическо ниво на микрокосмоса към Абсолюта.

В единия случай силата е центробежна, в другия - центростремителна.

Според тантра звукът като вибрация на недиференцирания разум е катализаторът, който ускорява разцъфтяването на проявения космос. Първична тръпка разтърсва дремещото равновесие на Шакти и възбужда раджас - принципа на активност, който ще сътвори безбройните вселени.

Причинната вибрация Шабдабрахман е недиференциран, беззвучен звук. Това е дължината на вълната, познавана като Бог.

Тази велика космична вибрация разделя Шакти на две полета от магнитна сила и я проектира като два аспекта - нада и бинду. Като центробежна положителна сила и мъжко начало, бинду е основата, от която действа нада.

Като центростремителна, отрицателна сила и женско начало, нада изгражда видимата вселена. Това са два аспекта - баща и майка - на Върховната сила. Раздвояването на Шакти е двойственост в единството, а не разделяне.

Тази двойственост на противоположностите в основата на проявената Шакти всъщност осигурява магнитната сила, която задържа в състояние на вибрация молекулите на физическия свят.

Чрез съвременната фотография може да се наблюдава как розовата пъпка експлодира в цвят. По същия начин и Вселената разцъфтява и се разширява. След първото диференциране, съдържащо енергиите-семе на Вселената, вибриращата маса енергия продължава да се диференцира и разширява като дължини на вълните.

При петото отделяне енергията се разгъва на грубо физическо ниво със създаването на 50 артикулирани звука или варни. Варна означава цвят и всички звуци имат съответни цветови вибрации в невидимия свят.

От комбинациите на тези основни звуци се ражда вселената на формите.

Звуците, както и физическите вибрации, създават форми, които могат да бъдат предвиждани. Опитите показаха, че звуци на дадени музикални инструменти чертаят по пясъка определени геометрични форми.

За да се създаде дадена форма, трябва определена нота да прозвучи в определен тон. Повторението на тази нота и тон създават точно копие на формата.

В основата на всички форми на физическия свят са вибриращите на различна дължина на вълните 50 изначални звука в различни съчетания. Така звукът е потенциална форма, а формата - проявен звук. Поради осцилиращия-1 характер на материята на ума като реципиент-2, светът на проявените форми може да бъде изживян само в изкривяване, като илюзия.

Разпокъсани и разпаднали се, петдесетте основни звука са избледнели в коридора на времето и са загубени за човешката памет. Но санскрит произхожда пряко от тях и от всички езици е най-близък до тях. Мантрите са сили на звука, развили се от варните и разкрити на древните мъдреци в сричките на езика санскрит.ЗВУКЪТ КАТО ЕНЕРГИЯ
Свещените срички, използвани при медитация от духовните ученици, са обикновено санскритски имена на Абсолюта. Като божествена сила, проявена в звука, мантрата сама по себе си е финото тяло на божеството.

Според теорията за джапа-медитацията, повторението на сричките с абсолютна точност и отдаденост събужда формата на божеството-управител на съответната мантра. Медитацията върху Ом Намах Шивая създава формата на Шива, а Ом Намо Нараяная - тази на Вишну.

Вибрациите,създадени чрез тона на мантрата, са особено важни и произношението не може да бъде случайно.

Чрез настройването на дължината на вълната на мантрата човек излиза от грубото ниво на произнесения звук и през прикриващото було на материалната вселена се връща към персонализираното божество и в крайна сметка към първичната недиференцирана енергия на Върховната сила.

Тук е необходимо да разгледаме микрокосмоса, който е умален макрокосмос. Той е средството, чрез което човек се връща от изречения звук към Причинната сила.

Както и космосът, човек непрекъснато претърпява разцъфтяване и разпадане през безброй прераждания, периоди на активност и почивка. В него се проявяват и центробежни, и центростремителни сили - като дишането и сърцебиенето.

В човека нада - жизнената сила на вселената - приема формата на кундалини - психическа сила, навита в астрална дрямка в основата на гръбнака. Тази енергия пулсира с дължините на вълните на петдесесетте основни звука, които накрая достигат груба артикулация с гласните струни.


Превод: Вяра Петрова


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .