Банер
11390270_1673632489514908_6168170673437955116_n.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

МЕКОТО ЗОМБИРАНЕ
Написано от Маг Селена   
Петък, 28 Септември 2007 00:00
ПЕРФЕКТНИТЕ МЕТОДИ ЗА СКРИТО КОМАНДВАНЕ НА ХОРАТА
Ще ви запозная с нещо много сериозно и вече твърде разпространено като практика, което отдавна е престанало да бъде обществена тайна. Но не всееки човек е наясно за какво иде реч. Наскоро ви говорих за зомбирането по принцип. Сега ще говоря конкретно за така нареченото
МЕКО ЗОМБИРАНЕ

Меката форма на зомбиране се използва относително рядко. Работата по тази методика изисква голяма загуба на човешки ресурси, време и пари. Но възможностите на този метод са наистина умопомрачителни: след подобна обработка зомбито се внедрява в средата като напълно обикновен човек, без изобщо да съзнава вмешателството в психиката му. При използването на на „меко“ зомбиране, може да се постигне реално раздвоение (или дори раздесеторение) на личността, като всяко нейно лъжливо Его се включва в програмирания момент и започва да живее свой самостоятелен живот. Най-често се използват две съвременни методики на „меко“ зомбиране – техногенната и психогенната.

Първите митологични отпратки към мечтата за прилагане на този метод на зомбиране можем да съотнесем още към поемата на Омир „Одисея“ от VIII век пр.н.е. - където са

„СЛАДКОГЛАСНИТЕ СИРЕНИ“

библейските текстове I в. от н.е. и ред други. Най-често използваният метод на техногенно зомбиране включва използване на хипновнушение (без въвеждане в транс) с помощта на инфразвукови генератори, използващи подаване на аудиоинформация на честота 0,5-30 херца, практически неотчитана от човешкото ухо. Така например чрез излъчването на свръхнисък звук, в подкоровите структури на мозъка се създава силна тревога. Инфразвукът предизвиква ужас и панически страх. Съществува така наречената

"СВИРКА"

за разгонване на демонстрации - и не само. Какъв е механизмът на това въздействие? Известно е, че човешкото тяло само по себе си представлява добър приемник на инфразвук. Много от органите ни можем да разглеждаме като резонансни рамки, настроени на определени честоти. Главата, например, е настроена на честота 20-30 херца, вестибуларният апарат – на 0,5–13 херца, ръцете - на 2-5 херца., а много други органи – сърцето, гръбнакът, бъбреците, имат обща настройка на честота около 6 херца. Ако попаднат в резонанс с изкуствен източник на инфрашум, те започват да вибрират досущ като тъпанчето на ухото, чиято функция, както е всеизвестно, е приемането на информация. От една страна, този ефект може да се използва за лечение с радиовълни, от друга страна – като средство за

ПОДСЪЗНАТЕЛНО ВНУШЕНИЕ

Така например, чрез „Инфразвуково устройство за персонално кодиране и отстраняване“, монтиращо се в микрофона на телефонната слушалка и генериращо звукова вълна с такава честота, че предадена по телефонната линия или съответно GSM до ухото на слушателя, може да въздейства както на подсъзнанието, така и

ДА МУ ПРЪСНЕ МОЗЪКА

в буквалния смисъл на думата.

През 1988 г в Ростовския медицински институт, съвместно с фирмите „Хипократ“ и „Биотехника“, завършват изпитанията на психотронен генератор от последно поколение. Новото оръжие е способно ефективно да отслабва човешката воля и да налага външна воля върху човека. Силата му на звука при излъчване е дотолкова под „ефирния шум“, че не може да бъде засечен. В наши дни тази методика се използва в проекти за широкомащабно зомбиране. Подобни вълни с лекота

ПРОНИКВАТ ПРЕЗ БЕТОН И БРОНЯ

Освен гореописания (и най-често използван) метод на инфразвуково подпрагово подаване на информация, съвременната наука предлага и множество специфични похвати и средства за управлението на поведението, мислите и чувствата на човека. Канали за разпространение на програми за зомбиране са практически всички информационни носители: преса, книги, музика, видео, телевизия, компютърни мрежи. При тях в частност се използват следните методики:

ВИДЕОСТИМУЛАЦИЯ

Подпраговият ефект на „25-ия кадър“ или „феноменът на Бърд“ - в киното и телевизията. При презапис, посредством оптичния прибор тахистоскоп или чрез проста допълнителна електронна схема във филма се „вклиняват“ много кратки (от порядъка на 0,04 секунди) картинни вметки с внушаемия текст или образ, които интензивно се повтарят на всеки 5-15 секунди. Методът се използва от 1962 година. Слабото място на този метод е възможността за откриване на специалния кадър чрез видеозапис и последващо бавно преглеждане на материала със спирания. Използването на този метод в реклами и публикации за подобни есперименти в свободния печат са забранени официално с решение на ООН.

ПОДПРАГОВА АУДИОСТИМУЛАЦИЯ

При презапис на приятна за обекта мелодия, върху музиката посредством миксер се наслагва многократно повтарящ се словесен текст на внушението записан със стандартната техника, но забавен до 10-15 пъти. След забавянето, записът в чистия му вид се възприема от слуха като глух вой, но след наслагването на музиката става съвършено недоловим за ухото, като работи доста ефективно.

„ПОДЧЕРТАВАНЕ НА СКРИТ ТЕКСТ“

В печатната реклама понякога попадаме на сравнително голям текст в който има разхвърляни множество думи, различаващи се от останалите, да речем с удебелен шрифт. Ако ги подредим една след друга, образуват изречение и бихме могли да прочетем внушението, но в „разхвърлян вид“ са външно незабележими и „работят“ хипнотично – на подсъзнателно равнище. Родствен на гореописания метод при възприемане, но в слуховата модалност: Смяна на музикалната тема от фонограмата в момент, когато говорителят поднася новина или текст, изискващ повишено внимание от слушателите. Непроизволната реакция на зрителите при смяната на музикалния фон повишава възприемчивостта им към подавана информация, както и запаметяването й.

„КОМПЛЕКСНО ТЕЛЕВИЗИОННО ЗАКОТВЯНЕ“

представяне на зрителя на предмет, лице, име или фраза с едновременно преднамерено формиране на съответни емоции чрез определени съчетания на цветове и смесване със специално подбрана музика. Всичко това има за цел да изработи у зрителя специално отношение, мотивация, нагласи към определени действия (особено приложим метод в рекламата и преизборните клипове). Освен това съществуват и още две поредни методики: ултразвуково подаване на информация и ударни вълни – за снижение на волевата функция.

ТОРСИОННО ИЗЛЪЧВАНЕ

Особен вид физично излъчване, което не може да се екранира с природни средства; използва се за управление на психофизичната активност, за програмиране на желания; специализираната апаратура за практически цели е засекретена.

СВРЪХВИСОКО ЧЕСТОТНО ИЗЛЪЧВАНЕ

или така нареченото за по-кратко СВЧ. Последният метод – електромагнитно микровълново нейонизирано излъчване. Способно е да въздейства на биотоковете с честота 1-35 херца и да внедрява информация директно в мозъка. В подобно поле се ускорява всяка психообработка на подсъзнанието. То предизвиква заболявания, възникнали вследствие на работа с устройства, излъчващи в СВЧ диапазона. Какви видове технологии се изпозват: технически средства (генератори, излъчватели) за въздействие върху поведенческите функции на човека (създаване на биороботи); научни изследвания и опитно-конструкторски разработки в областта на създаването и използването на СВЧ-генератори и ускорители за военни цели и за използването на тяхното излъчване за въздействие върху различни военни обекти, както и върху човека.

А чрез въздействие върху хората чрез

МОДУЛИРАНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ

импулси може да се предизвика изкуствен сън от разстояние с помощта на радиовълни. Подобен прибор може да бъде монтиран в блоксхемата на дадена инсталация, чиито импулси предизвикват необходимите акустични колебания в мозъка. Въздействието му може да варира от лек изкуствен сън до дълбоко

ГИБЕЛНО ПРОЧИСТВАНЕ НА МОЗЪЧНИТЕ КЛЕТКИ

Една единствена подобна инсталация може да „обработи“ площ от 100 кв. км?! Макар по принцип да е възможно и по-точно прицелване. При него като антенни предаватели на вълните се използват мрежата от най-обикновените телефонни кабели или например отходните канали. През 1973 в Централната лаборатория на Киевския завод „Арсенал“ се изработват и първите подобни инсталации за монтаж върху космически спътник, способни да оказват въздействие върху огромни територии.

За развитието на проучванията и разработките в областта на псивъздействията и психотронното оръжие, Съветът на министрите на СССР приема специално тайно постановление за създаването в Украйна на НПО „Отклик“, оглавявано от професор Ситко. А откритието на И. С. Качалин и „човекът Х“ е регистрирано от Държавния комитет по изобретенията и откритията едва на 31 януари 1974 година.

Всичкото това написах, защото при мен много често идват хора, които се оплакват от подобен род въздействия, но упражнени в директно индивидуално направление срещу дадени хора. Най-често

ЖЕРТВИТЕ СА ТЕХНИ БЛИЗКИ

приятели, роднини, съпрузи, бизнес партньори или съпружески партньори. Макар и твърде по-примитивно от по-гореописаните от мен методики, подобен род псивъздействия могат да унищожат не само дадения индивид, който е облъчван чрез съответно зададени команди по телекомуникативното пособие, с което разполага. Може да бъде унищожено цялото му семейство или съответно доведено до тежки и нелечими болести – СПИН, рак, лудост.


МАГ СЕЛЕНАДобавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .