Банер
ВОДЕН ДУХ.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

УЧЕНИЕ ЗА КАРМАТА НА БЕЗДЕЙСТВИЕТО
Написано от Маг Селена   
Понеделник, 04 Февруари 2008 00:00
Възлюбеният Кут Хуми, 24 юни 2005    АЗ СЪМ Кут Хуми, дошъл отново.

Днешната наша беседа ще бъде посветена на кармата на бездействието. Чували ли сте някога за карма на бездействието? Вие мислите, че само действията могат да ви донесат карма. В хода на нашите предишни беседи се запознахте с това какво е карма и как се създава карма. Имахте също възможност да получите престава за благата карма. И ето сега, връщайки се на темата за кармата, аз желая да ви дам Учение за кармата на бездействието.

Представете си, че някой се обръща към вас за помощ и вие не желаете да му помогнете. Ще създадете ли в този случай карма? Та нали няма да правите нищо. Няма да предприемете никакви усилия, за да помогнете на човека, който иска от вас помощ.

Доста много хора на Земята създават карма именно с това, че не предприемат никакви действия в такива ситуации, когато трябва да действат.

Виждате, че Законът на Бога е такъв - вие създавате карма дори в случай, когато не правите нищо.

Вие идвате във вашия свят, за да получавате опит и да действате. Затова, ако се отклонявате от действие, създавате карма.

Позволете ми да дам разяснения по този въпрос. Помните, че карма, това е неправилно насочена от вас енергия при изпълняване на неправилни действия. Ако използвате Божествената Енергия, която постъпва във вас от Божествения свят в съответствие с Божествения Закон, вие създавате блага карма - вашите съкровища в Небесата.

Ако използвате неправилно Божествената Енергия, тя се натрупва във вашите четири низши тела във вид на отрицателна енергия. Тази енергия в съответствие с Божествения Закон привлича към вас ситуации, през които трябва да преминавате отново и отново, за да усвоите урока, да направите правилен избор и по този начин да изчистите кармата.

Например, ако завиждате или се обиждате, или злословите, вие създавате карма.

И тази карма ще се връща към вас във вид на ситуации, в които ще бъдете подложени на точно такива действия спрямо вас. Ще ви завиждат или ще ви обиждат, или злите езици ще говорят против вас.

За да изчистите своята карма, трябва да преминете през тези ситуации със смирение и покорност пред Волята на Бога, без да осъждате тези, които ви обиждат, безкрайно прощавайки на хората, които ви причиняват вреди.

Ето защо Иисус казваше, че трябва да се прощава до “седемдесет и седем пъти”. Вие никога не знаете колко пъти в своите предишни животи сте обиждали хората и сте вършили неблаговидни постъпки против тях.

А сега да се върнем към кармата на бездействието.

Например, към вас се обръща човек за помощ. И вие отказвате да му дадете помощ. Ще създадете ли по този начин карма? Та нали не разходвате Божествена Енергия. Просто не предприемате нищо. Тази ситуация не е толкова проста, колкото изглежда. Дали ще създадете карма или не зависи от много обстоятелства.

Преди всичко трябва да сте уверени, че човекът, който се обръща към вас за помощ, действително се нуждае от помощ. Ако той се обръща към вас за помощ и не се нуждае от нея, а вие все пак сте му помогнали, този човек създава карма.

В този случай вие не създавате карма, но косвено спомагате другият човек да създаде карма. Когато достигнете определено духовно ниво, сте длъжни да внимавате не само за себе си, но и да помагате на другите да избягват ситуации, в които те създават карма.

Следващият момент. Ако човекът, който се обръща към вас за помощ, действително се нуждае от нея, вие няма да създадете карма, ако му откажете помощта в случай, че не можете да дадете такава помощ.

Може да се случи така, че човекът е изпаднал в затруднено положение и действително има нужда от помощ, например има нужда от пари. И той търси тази помощ от вас.

Ако вие нямате възможност да помогнете на този човек или ако смятате, че е по-важно да дадете парите си, за да нахраните семейството си, в този случай не създавате карма. Твърде е възможно човекът, който се е обърнал към вас за помощ, да ви е отказвал помощ в някой предишен живот, когато сте се обърнали към него и вие просто му връщате кармичния дълг.

И накрая, ако човек се обърне към вас за помощ, нуждае се от помощ и вие можете да му окажете тази помощ, но откажете да му помогнете, вие създавате карма.

Длъжни сте да помагате на хората, които се обръщат към вас за помощ. Когато можете да дадете помощта, но отказвате да я дадете, ви се струва, че не разходвате Божествена Енергия и следователно не създавате карма. Обаче чувствата и мотивите, които ви ръководят при вземането на решение, ви карат да създавате карма.

Например, ако искате да дадете урок на човека, който ви иска помощ или ви е приятно, когато някой се унижава пред вас, или много ви мързи да помагате, или ви обхваща алчност. Всяко от тези качества и много други качества, които са истинската причина на отказа ви за помощ, са небожествени качества и вие създавате карма, когато ги проявявате.

Затова преди да откажете на човек, който е потърсил вашата помощ, винаги внимателно претегляйте всички “за” и “против”.

Вашият най-добър съветник във всички ситуации, несъмнено, ще бъде вашето Висше Аз. Защото вашето Висше Аз винаги знае дали трябва да оказвате помощ или не. Но ако връзката ви с вашата Висша част е затруднена или сте неуверени в получаваните отговори, тогава анализирайте внимателно своя вътрешен мотив, своите чувства.

Вие не искате да помогнете на човека или защото ви мързи, или защото ви е жал за парите, или за времето. Или започвате да съдите този човек затова, че е стигнал до такова състояние, че няма сили сам да решава проблемите си.

Ако в главата ви влизат подобни мисли, преодолейте ги, насилете се и дайте помощта, за която ви молят. След като окажете тази помощ, вие изпитвате облекчение и това е знак, че сте постъпили правилно и сте изчистили някаква карма, която носите от миналото.

Ако не изпитвате никакви отрицателни чувства, но вашата интуиция ви подсказва, че не трябва да оказвате помощ на този човек, независимо, че той има нужда от нея, моли ви за помощ и вие може да му окажете такава помощ, то в един процент вероятност това може да бъде тест, който вие давате на човека, поискал помощта ви.

И вие отказвате именно защото подлагате този човек на тест. Но това е крайно рядък случай и  трябва да притежавате високо духовно ниво и да преминете посвещения за притежаване на мантия на Гуру, за да имате право да давате такъв тест. Затова ви препоръчвам винаги да оказвате помощ на човек, който има нужда от помощ, обръща се към вас за помощ и вие можете да му окажете тази помощ.

В действителност много проблеми във вашия свят са свързани именно с това, че хората се обръщат за помощ и не я получават. Например за помощ към чиновниците, чиято длъжност ги задължава да оказват помощ и дори получават  заплата за това, но не помагат на хората, дошли при тях за помощ.

Винаги трябва да помните, че в следващия живот вие ще си размените местата и чиновникът, който поради немарливостта си не е изпълнявал своя дълг както трябва, ще се окаже в положението на молител и ще бъде принуден да се обръща за помощ точно към онези, на които е отказвал да помогне.

Точно такъв проблем възниква по отношение на силните в този свят, които имат богатство в ръцете си. Голямото богатство винаги свидетелства за карма, която човекът притежава и която е свързана с неправилно отношение към парите.

И богатството се дава на хората като шанс за изчистване на кармата.

Затова човек, на чиято глава се е струпало голямо богатство, за да отработи карма, трябва да анализира много внимателно как може да се разпореди с това богатство, за да окаже помощ на колкото се може повече нуждаещи се хора.

При това именно да окаже помощ, а не да похарчи парите за показна благотворителност. Защото ако човек се разпореди неправилно с богатството, което е получил в този живот, като го похарчи за получаване на удоволствия и предмети за разкош и престиж, тогава може с 99 % вероятност да се каже, че в следващия си живот той ще получи обратно своята карма с това, че ще се роди в много бедно семейство и през целия си живот ще моли за милостиня и едва ще свързва двата края.

Затова никога не завиждайте на хората, които притежават голямо богатство. Голямото богатство е свидетелство за много голяма карма в настоящето и ако те се разпореждат неправилно с него, в бъдеще ще получат още по-голяма карма.

Мисля, че днешната беседа беше полезна. В краен случай това знание може да ви помогне да избегнете карма от бездействие в живота си.

    АЗ СЪМ Кут Хуми.

Татяна Микушина


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .