Банер
10922548_1607587916119366_6379954884693221898_n.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Нищо не съществува, ако Аз не съществувам
Написано от Маг Селена   
Вторник, 24 Март 2009 11:52

  Аз съм абсолютното Съществуване-Познание-Блаженство.

Аз съм Това по самата си природа. Аз не мога да бъда нищо друго освен това, понеже аз съм само Това без начало и без край. То е Моя истинска, естествена природа. Аз съм Абсолютното и Върховно Себе и във, и вън от пределността. Аз съм Истина, вечна и независима от времето. Аз съм Абсолютният Единствен, целият в Мен самия: Нищо не съществува, ако Аз не съществувам във и чрез него.

Аз съм завинаги самото Всецяло Съществуване, Аз съм неизменният сред всички промени. Аз съм безформеният във всички форми. Промяната е свързана с формата и формата се назовава с промяната, но Аз съм отвъд тях. Аз не се поддавам на никакви болести на плътта, които съществуват пълзейки под нозете на формата и промяната.

Аз съм монистичното единство тук, там и навсякъде и по всяко време - завинаги дори. Къде е щастието, ако не в съвършеното осъзнаване на Единственото, което няма второ. Аз чувствам, че съм самото щастие. Самото блаженство съм аз. Самата радост съм аз. Само Моето Блаженство е това, което всички са чувствали и на което всички са се радвали - на бледата му сянка или на сияйната му величина, съзнателно или несъзнателно. Цялото Блаженство е Безкрайност и единствено Безкрайността е цялата Блажена.

Аз съм, наистина съм Брахман, основният първоизточник, от който цялата вселена сякаш е дошла.

Аз съм един и същ във всеки и във всичко. Аз целият съм мир и целият покой съм аз, в мен самия. За мен е естествено да бъда Съществуващ, Сияен и блажен Абсолют. Няма дори капчица съмнение в това.

Това е Моята вечна Истина, Аз съм Единното монистично Неизменно Същество в целия този свят, направен от счупени парченца илюзия, от изменчивите отлитащи модификации и от блясъка на златото на глупците. Аз Самият се разполагам в самото сърце на илюзията, без да бъда заблуден. Аз съм винаги устойчив и стабилен, независимо от всички превратности. Аз съм винаги непоклатим  във всеки мимолетен миг.

Аз съм Единствената вечна Истина в цялата лъжа.

Аз съм чистото Блаженство на Съвършената Свобода. Аз съм просто животът на Вечността. Аз съм едничката Светлина на безбрежната Истина. Аз съм моминската любов на Безсмъртието. Аз съм същината на всепроникващата Безкрайност. Аз съм единственият дъх на цялата природа. Аз съм Истина, Свобода, Живот, Светлина и Любов. Аз съм Вечност, Безсмъртие и Безкрайност.

Аз съм Един без Втори, единственият в Цялото и Всецелият във Всичко. Аз съм Върховната мъдрост, безучастна към всички размени и сделки между Джива и Джагат. Аз съм най-недоловим от неуловимите, въплъщение на Самата неделимост. Аз съм на троицата Вечният знаещ - субект, обект и тяхното взаимоотношение, и още същинската основа съм Аз, върху която те се изявяват на относителен план и се разтварят на абсолютен план.

Аз сияя в слънцето и в луната, и в звездите, и в цялата вселена. Аз съм слънцето на слънцата, сияещо високо горе. Аз съм кристално ясната светлина на слънцето и моминската чистота на луната. Аз съм блещукащата искрица на звездата и вечно бликащият първоизвор на вселената. Докато светя Аз, свети и слънцето. Слънцето топло ми шепне за Моето вечно Присъствие в него. Аз действително съм цял Себе си във всичко - слънцето, луната, звездите и целия космос. Аз съм Атман без форма, неспособен да се дели, наотделим от безначалното Блаженство. Аз съм непорочен во веки веков.

Аз съм всепроникващият Единствен, безкраен във времето, неограничен от пространството, чист и свещен по природа.

 

Аз съм безконечен, и обиталище съм на безсмъртното знание и съвършената Свобода… Аз съм Абсолютът, Вечното Блаженство, проникващо навсякъде - и вътре, и вън. Аз съм един Единствен, чиста неизменима и еднаква същина или същество, нероден и безсмъртен.

Аз съм вечнобликащият първоизвор на динамично съществуване отвъд границите на въображението, лишен от всяка двойнственост и единство. Аз не съм нито недостъпен, нито достъпен за познание; нито ограничен, нито свободен и нито извършител, нито наслаждаващ се. Аз съм Единственият и Всецелият и Аз съм винаги цял Себе си. Никой друг не съществува. Аз съм Той, монистичното неопровержимо, неопределимо Блаженство.

Аз съм отвъд съсредоточаването, съзерцанието, Йога и всички други практики.

Аз съм неделим и моето естество е самосияйното съзнание. Аз съм съзнанието на Реалността, която не се поддава на определяне. Единствен Аз съм всевключващ, представляващ крайната цел и самоосъзнаване, чист и прост. Аз съм абсолютно не-двойствен по своята природа.

Аз съм наистина Брахман, без разлика, без промяна и от естеството на Реалността. Познание и Блаженство. Аз съм живият океан на екстаза, който вилнее диво и бушува, и беснее, и изравнява земята и небесата. Аз изпращам с такова постоянство, вълна след вълна, неизразим екстаз към света, че той потъва дълбоко и разпръсва всички свои мисли и грижи. А

Аз туптя в гърдите на всеки, виждам с всяко око, трептя във всеки пулс, усмихвам се във всеко цвете, бляскам в светкавицата и ехтя в гръмотевицата. Аз плющя в листата, Аз свистя с ветровете и се вихря с бушуващите морета. Аз съм мъдростта на мъдрите, Силата на силните, и Героизмът на героите. Аз съм самият живот на Безкрайността - и във времето, и извън него.

Аз съм Едното във всичко и Всичко в едното.

Аз съм безличната Личност на цялата вселена. Какво може да Ме уплаши? Аз не съм подвластен на природните закони. Смъртта е шега за мен и Аз съм смъртта на смъртта.
Аз съм Безкрайното, Вечното, Безсмъртно Себе. Мен огън не може да Ме изгори, нито вода да Ме разтвори, нито вятър да Ме изсуши, нито пък меч да Ме прониже.

Аз съм това Върховно Себе, пред чието величие слънцата и луните и всичките им системи изглеждат като незначителни точици в океана, и пред чиято слава пространството се стопява в нищото, времето изчезва в небитието и причинността потъва в пустотата.

Странствайки отвъд имената и формите, минавайки свободно в горите и дебрите, планините и реките, през деня и нощта, облаците и звездите, преминавайки свободно в мъжете и жените, животните и ангелите, понеже себето на всеки и на всичко съм Аз.

Истината протича през Мен точно както светлината се излъчва от слънцето и уханието се носи от цветето.

Понякога тя се втурва и обгръща всичко, с грохот и гръм, разтърсвайки и разбуждайки света за истинското значение на живота. Аз изпълвам целия свят с трепета на тази единствена истина за Свободата, Моята Божествена същност.

Аз съм трансценденталното блаженство, Абсолютната интелигентност, Върховният Синтез на Съзнанието, сияещо в храма на всяко сърце. Аз съм божествената вътрешна хармония на вселената в ненарушимия покой на душата. Аз съм единствената музика на целия живот в най-дълбоките му бездни.

Аз съм неизмененният и неотменимият, неописуем Атман, динамичният първоизвор на Съществуването и безкрайният океан на вечната Радост.

В моето присъствие всеки ад и всеки рай избледняват в призрачното небитие и цялата вселена е само едно мехурче в миг готово да се пръсне.

10:30 p.m., September 26, 1952
Satguru Babaji Nagaraj
/in the presence of  Yogi S.A.A. Ramaiah/
babaji-web-space.site40.net

 Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .