Банер
10702004_10203031011963785_2513345543680584113_n.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Космическият Христос: Сатя Сай Баба
Написано от Маг Селена   
Сряда, 27 Април 2011 13:33

"Ръцете, които помагат, са по-святи от устните, които се молят."

Сай Баба


Съществува един велик учител, живеещ сега в Индия, който е толкова величествен в своето духовно великолепие, че думите са неспособни да му отдадат дължимото. Името на това величествено и великолепно същество е Шри Сатя Сай Баба.

Чудесата, които Исус Христос е правил в последните три години от живота си, като възкресяване на мъртвите, превръщането на водата във вино и ходенето по водата, Сай Баба също ги демонстрира вече няколко десетилетия. Трудно е да се повярва, че същество от такава величина е на Земята, защото Сай Баба е Космическият Христос.

Владетелят Майтрея е Планетарният Христос. Той е главата на Духовната йерархия за тази планета. Сай Баба е космическият му еквивалент. Планетарният Христос и Космическият Христос са тук по едно и също време. В духовен смисъл никога в историята на тази планета не е имало по-добро време, да бъдеш инкарниран.

Идването на Сай Баба е било предсказано преди пет хиляди години в "Махабхарата". това е една от най-светите книги на Индия. Тя съдържа "Бхагавад Гита", историята на Кришна, минала инкарнация на Владетеля Майтрея. В тази книга Вишну, който е част от индуиската Троица на Брахма, Вишну и Шива, предсказва бъдещата епоха на морален упадък, наречена Кали юга.

В тази епоха, в която сме сега, той казва, че ще се завърне велик духовен Аватар, същество, познало Бога. Даже Исус и Буда не са били Аватари в смисъла, който влагам тук в този термин. С други думи, един Аватар няма нужда от духовни практики, за да постигне самореализация, защото той е самореализиран още при раждането си. Такъв е случаят със Сай Баба.

"Махабхарата" и другите древни пророчества дават подробни предсказания отпреди пет хиляди години със специфичните характеристики на този бъдещ Аватар. Бих искал да споделя с вас някои от тези пророчества.

Според тях той ще е нисък, с голяма корона на главата. Ще може да материализира различни неща по желание със силата на своя ум. Ще притежава всякакви способности още при раждането си. Ще носи кървавочервена роба. Ще носи името на Истината. (Първото име на Сай Баба е Сатя, което на индийски означава "истина".) Ще има тройна инкарнация като Аватар. Ще се роди в южна Индия.

Ще има голям знак на Аватар на стъпалото на крака си. Ще бъде роден в тяло на индиец. Родителите му ще бъдат последователи на Кришна. Той ще е напълно Божествен и познал Бога. Ще бъде знаещото всичко и най-великото същество в света. Ще притежава способността да удължава живота и да бъде на много места едновременно. Богопознанието ще се увеличи за всеки, който го е видял.

Всяко от тези пророчества, дадено преди повече от пет хиляди години, идеално описва Сай Баба. В моето лично преживяване на всички духовни учители, книги, духовни пътища и школи по мистериите, с които съм бил свързан, никога не съм се натъквал на същество със силата и величината на Сай Баба. Смело казвам това, защото по-голямата част от моята работа е съсредоточена върху Втория лъч и Ашрама на Джуал Кхул Кутхуми.

Никога не съм бил в Индия и не съм виждал Сай Баба на живо. Имал съм, обаче, много лични преживявания и срещи с него в сънно състояние и в медитации. Всичко, което мога да кажа, е, че след като бъдеш изложен на въздействието на Сай Баба, вече никога не си същият, мога да ви гарантирам това. Сега моята скромна и изпълнена с радост задача е да споделя с вас някои от разказите за неговия живот и някои от неговите учения.

 

Разкази за Сай Баба

Съществуват толкова много невероятни разкази за Сай Баба, че ми е трудно да реша откъде да започна. Когато бил роден, музикалните инструменти свирели сами. Като малко момче можел да материализира моливи, бонбони, храна или каквото му било необходимо, направо от въздуха. На един от свещените индуски празници, по време на които в парада участвали всички свети хора, които преминавали на малки групи по улицата, наблюдаващите парада видели Сай Баба на петгодишна възраст, седнал на най-святото място. Те попитали защо това малко дете седи там. Всички светци и риши казали, че това петгодишно дете е техен гуру.

На тринадесетгодишна възраст го ухапал скорпион и бил в безсъзнание двадесет и четири часа. Когато дошъл на себе си, цялото му семейство били около него. Той им казал, че в миналия си живот е бил велик светец и Аватар, Ширди Сай Баба. Семейството и приятелите му, които също присъствали, не му повярвали. Ширди Сай Баба бил един от най-великите светци на Индия в края на XIX и началото на XX век. Ширди Сай Баба също бил Аватар.

По време на периода, през който живеел обаче, мюсюлманите и индусите се мразели взаимно, но и двете групи почитали Ширди Сай Баба. Той имал
много от тези умения, които Сай Баба сега притежава. Ширди Сай Баба на смъртния си одър казал на своите последователи, че като умре, ще се върне след осем години в определено село в южна Индия. Осем години след това се родил Сай Баба, сбъдвайки пророчеството. Разбирайки, че семейството и приятелите му не му вярват, Сай Баба взел една ваза с цветя и я хвърлил на земята. Цветята и вазата се разлетели, а когато цветята паднали, изписали думите "Ширди Сай Баба".

Малко след този инцидент той казал на своето семейство: "Моите последователи ме очакват. Напускам дома си за добро." Сай Баба напуснал дома си и основал своя Ашрам.

Друга история от детските му години: Когато бил още в училище, всички останали деца му викали Гуру и той ги учел на духовни песни при постановките на духовни пиеси. Един ден, обаче, бил в клас и един от заместващите учители несправедливо го обвинил за някаква пакост, за която той нямал вина. Учителят го накарал да застане на един стол с гръб към класа и за наказание му забранил да напуска без разрешение. Звънецът ударил и децата си тръгнали. Сай Баба трябвало да остане на стола.

В това време обаче учителят седял на стола пред класа и необяснимо как бил залепнал за него. Опитал се да стане, за да отиде в следващия клас, но не успял. Следващият учител влязъл в стаята и го попитал защо не си тръгва и той обяснил за странната случка. Едва тогава учителят видял Сай Баба да стои в ъгъла и разбрал какво се било случило, защото всички учители знаели за неговите забележителни способности. Той казал на Сай Баба да стане от стола. Когато станал, учителят също бил освободен от стола си.

Сай Баба казва, че има тройна инкарнация като Аватар. В своя последен живот е бил Ширди Сай Баба. В този си живот той е Сатя Сай Баба. Той е казвал, че в бъдеще ще се инкарнира още веднъж. Сега (1992 г.), Сай Баба е на шестдесет и пет години и е казал, че ще живее до осемдесет и шест години. На възраст осемдесет и шест години ще премине в духовния свят, а след това, две години по-късно, ще се инкарнира отново като Према Сай Баба. Той дори е материализирал пръстен за един свой последовател, на който е изобразен той в своята бъдеща инкарнация като Према Сай Баба.

Когато Сай Баба пораснал, славата му се разнесла из Индия и по целия свят. Има над седемдесет и пет милиона последователи. На последния му рожден ден над два милиона души дошли в неговия Ашрам за празника. Сай Баба казва, че в своята инкарнация като Ширди той е бил инкарнацията на Шива или на енергията на Бащата. В настоящата си инкарнация като Сатя Сай Баба той е инкарнацията на Шива и Шакти или на енергията на Майката. В следващия си живот, на Према Сай Баба, той ще бъде инкарнация само на енергията Шакти.
Сай Баба може незабавно да материализира каквото пожелае и го прави постоянно.


Животът на Сай Баба като възрастен

В живота на Сай Баба като възрастен той често напускал тялото си, когато някой негов последовател или приятел от другия край на света го помолел за помощ. Последователите, които били с него по това време, имали грижа да пазят физическото му тяло. Една вечер той напуснал тялото си и неговите почитатели го положили на леглото. Внезапно тялото му започнало да левитира във въздуха и да плува из стаята.

От краката му започнала да се излива свещена пепел. Последователите му го чули да мълви: "Махариши е в моите лотосови крака." После той се спуснал надолу и останал на леглото. На следващия ден в Ашрама се получило съобщение, че Рамана Махариши, Богопозналият светец от Индия, бил умрял предишната нощ в девет часа вечерта - точно по времето, когато Сай Баба левитирал.

В друг случай Сай Баба изнасял лекция в Ашрама, въпреки че всъщност бил в една къща в друг край на Индия. С други думи, той се раздвоил на две места едновременно. Друг път в неговата кола свършил бензинът. Той казал на шофьора да отиде до реката и да напълни съд с вода. Шофьорът изпълнил поръката и дал на Сай Баба съда. Сай Баба пъхнал пръста си в него и превърнал водата в бензин. Налели я в резервоара и продължили пътя си.

В друг случай той пътувал с още двама души и спрели за обяд. Сай Баба попитал: "Каква храна искате?" Всеки назовал някакъв екзотичен плод, някои от които не се отглеждали в Индия. Сай Баба им казал: "Идете да си ги откъснете от онова дърво." Те погледнали към дървото и видели, че на него растели плодовете, които били поискали.

Един от тези забележителни разкази описва как един ден Сай Баба вървял със свой старши последовател от Запада, Джак Хислоп. Сай Баба се навел, откъснал едно стръкче и в продължение на десет секунди движел ръката си, както обикновено правел, когато материализира нещо. Внезапно се появило красиво дървено разпятие с металната статуя на Исус Христос, прикрепена към него. Сай Баба казал, че това разпятие показва точно как е изглеждал Исус на кръста при разпъването му.

След това Сай Баба споменал, че дървото на това разпятие е от кръста на Исус Христос. Обяснил, че не е лесно да се материализира това дърво, защото се намира в земята; ето защо му отнело малко повече време. Той дал това разпятие на Джак Хислоп като подарък. Джак Хислоп бил дълбоко трогнат. Върнал се в Америка и направил анализ на разпятието чрез датировка с въглерод. Казали му, че е на две хиляди години.

Една възрастна двойка от САЩ, господин и госпожа Уолтър Кауан, дълго време били последователи на Сай Баба.

Eдна сутрин, докато пътували в Индия, Уолтър Кауан получил сърдечен удар и умрял в град, който се намирал далеч от Ашрама на Сай Баба. Съпругата му изпратила телеграма на Сай Баба, но не могла да се свърже с него.

Шест или осем часа по-късно Сай Баба се появил в болницата, след като получил телеграмата. Семейството и приятелите на Уолтър вече си били тръгнали. Сай Баба казал на болничната управа, че иска да види мъртвото тяло на Уолтър. Бил придружен до стаята му и администраторът го оставил сам. Пет минути по-късно се появили Сай Баба и живият Уолтър Кауан. Служителите в болницата и лекарите останали втрещени. Уолтър Кауан отишъл да се види със съпругата си и семейството си, при което те едва не получили инфаркт.

Той им разказал, че когато умрял, Сай Баба бил с него в духовния свят. Бил отведен със Сай Баба в други измерения на реалността до една заседателна зала, пълна с хора, застанали около старейшината. Той разгръщал записи на миналите му животи и в продължение на два часа ги чел на висок глас.

Уолтър бил удивен от всичките си минали животи, прекарани в служба и помощ на хората. В края на двата часа Сай Баба казал на старейшината, че Уолтър все още не е изпълнил мисията си на Земята и затова иска да го върне във физическото му тяло. Той се съгласил и тогава Сай Баба върнал Уолтър във физическото му тяло и мъжът се събудил до Сай Баба.

Друга, още по-забележителна история, е за една двойка индийци, които били последователи на Баба. Съпругът имал много сериозна болест и лекарите казвали, че ще умре съвсем скоро. Съпругата изпратила телеграма на Сай Баба с молба за помощ. Той отговорил, че ще дойде. Човекът ставал все по-зле и по-зле и накрая умрял. Съпругата отново изпратила телеграма на Сай Баба и той отново отговорил, че ще дойде. Изминал един ден, изминали два. Тялото започнало да вкочанясва. Изминал трети ден и семейството вече не се надявало на Сай Баба. Той пристигнал чак след три дни.

Семейството все още оплаквало своята загуба. Сай Баба казал, че иска да остане насаме с мъртвото тяло. Затворил вратата, и, както твърди историята, подобно на Исус, който казал: "Лазаре, стани", човекът се съживил и станал след като бил мъртъв от три дни. Сай Баба му дал някакъв горещ чай, който човекът изпил. Тогава Сай Баба му казал, че неговото семейство се безпокои за него, затова нека излезе и ги успокои.

Друг път Сай Баба вървял с един много консервативен геолог, който не бил отворен за духовните неща. Както си вървели през гората, Сай Баба взел един камък и попитал геолога: "Какво е това?" Човекът отвърнал: "Това е камък, Баба." Сай Баба отвърнал: "Не, по-дълбоко, по-дълбоко." Ученият отговорил: "Атоми и молекули, вибриращи с определена скорост."

Сай Баба продължил: "Не, по-дълбоко, по-дълбоко." Геологът казал: "Не зная, Сай Баба, какво?" Сай Баба духнал върху камъка и го превърнал в статуйка на Кришна. Геологът бил шокиран. Тогава Сай Баба казал: "Изяж я." Геологът възкликнал: "Какво?" Сай Баба повторил: "Изяж я, де." Статуйката била направена от бонбони.

Друг път Сай Баба изнасял лекция пред група ученици в училището, което открил. Той им разказвал за изумрудената огърлица, която Кришна носел, докато бил жив преди седем хиляди години. Внезапно казал: "Искате ли да я видите?" Материализирал огърлицата на Кришна и я пуснал сред учениците да я разгледат. След като всеки успял да я види, той я дематериализирал и я изпратил там, откъдето била дошла.

Мой приятел ми разказа какво се случило на негов познат. Човекът бил почитател на Сай Баба, живеел в Калифорния. Преживявал тежък период и искал да се самоубие. Една нощ най-после решил да го направи. Взел пушката си, заредил я и бил готов да дръпне спусъка, когато звънецът на вратата иззвънял. Той скрил пушката под одеалото в спалнята си, затворил стаята и отворил входната врата. Там стоял негов съученик от гимназията, когото не бил виждал двадесет години.

Гостът влязъл и те поговорили няколко часа, което донякъде го въодушевило. След това човекът внезапно казал, че трябва да си тръгва. Мъжът не бил ставал от мястото си през цялото време, но когато приятелят му си тръгнал, отишъл в спалнята, за да вземе пушката, но тя била изчезнала. Имал смътното чувство, че Сай Баба е замесен в това. Тогава не успял да се самоубие, защото вече нямал пушка, затова се върнал в Индия на друго поклонение.

В един от първите дни бил в Ашрама и Сай Баба го избрал за личен разговор заедно с още двадесет и пет души от групата. Когато Сай Баба отишъл да ги поздрави, той посочил този човек и му казал да го последва. Отишли в една от задните стаи на Сай Баба и влизайки в помещението, човекът видял на масата пушка. Вглеждайки се отблизо в нея, установил, че е неговата. Сай Баба любезно му се усмихнал и попитал: "Ще имаш ли пак нужда от това?"

Когато някой иска да направи снимка на Сай Баба, тя никога не излиза, освен ако Сай Баба не е дал позволение да бъде сниман. Една жена от САЩ помолила Сай Баба за снимка. Той се съгласил, но й казал: "Ще ви позволя да ме снимате, но на нея ще ви покажа истинската си форма." Когато жената се прибрала и я проявили, на нея не било физическото тяло на Сай Баба, а снимка на Владетеля Дататрея. В индуизма той е инкарнацията на Брахма, Шива и Вишну в едно и също тяло.

Шри Ауробиндо, великият духовен Учител от Индия, един ден медитирал. Когато излязъл от медитацията, той казал на своите ученици, че Кришна е слязъл във физическия свят предишния ден, на 23 ноември 1926 г. Това бил денят, в който е роден Сай Баба.

Мохамед, основателят на мюсюлманската вяра, предрекъл идването на този, който той нарекъл "Златния". Трите пророчества за него били, че ще бъде нисък, ще има бенка на лицето си и ще живее до деветдесет и шест години. Това описва по съвършен начин именно Сай Баба. Пророчествата на индианците хопи говорят за бъдещ Аватар, който ще дойде от Изток и ще бъде облечен в червено. Сай Баба винаги носи червени и оранжеви роби. Тези пророчества са много специални и Сай Баба отговаря точно на всяко от тях.

Сай Баба казва, че Аватарът може да се познае по шестнадесет неща: контрол на петте функции на тялото, над петте сетива на тялото, над петте елемента
на природата. Първите петнадесет са постижими чрез духовни практики и духовна дисциплина. Шестнадесетото качество, казва Сай Баба, е постижимо само чрез слизането на Божествена инкарнация и Аватар, който е познал Бога от раждане - абсолютно всепознание, всеприсъствие и всемогъщество.

Когато попитали Сай Баба колко често спи, той отговорил "Никога". Когато го питали как прави своите чудеса, той казал, че прави това, за да привлече вниманието на хората и да ги обърне към Бог. Едно забележително чудо в Индия и по целия свят е създаваната от него свещена пепел - вибхути. Сай Баба я създава с махване на ръка - тя се използва за лечение и благословия.

По цял свят има хора, които държат урни и съдове, които постоянно се пълнят, независимо от това колко от пепелта използват или отдават тези хора. Тя буквално извира от само себе си в урни, контейнери и по картините на Сай Баба в цял свят.
Веднъж разговарях с една жена, която водеше класа по ченълинг, който и аз посещавах.

 Заговорихме за Парамаханса Йогананда, защото тя имаше негова снимка, а след това попитах дали е чувала за Сай Баба. Тя отвърна, че не била чувала за него до преди две години. Медитирала и пътувала из астрала. Била излязла от час-два, а когато се върнала, по някаква странна причина не могла да влезе в тялото си. Изплашила се, когато след около половин час внезапно множество тъмни същества от долния астрал започнали да се приближават към нея със зли намерения.

Каза ми, че обзета от истински ужас, започнала да пищи в астралното си тяло и да моли Бог да й помогне. Внезапно един човек в оранжева роба, с къдрава черна коса се появил пред нея и извикал: "Тишина!" Тогава сякаш всяка молекула във вселената застинала неподвижно при тази команда. Човекът й казал, че когато излязла от тялото си, се е обърнала с гръб към физическото си тяло. Тя му била много благодарна за помощта, макар че не знаела кой е той.

Две седмици по-късно отишла в къщата на една приятелка, която била почитателка на Сай Баба и имала негова снимка, окачена на стената. Като видяла снимката, тя възкликнала: "Това е човекът, който ми помогна! Кой е той?" Приятелката й отговорила: "Това е Негова Святост, Сай Баба."

Един последен случай, за който ще спомена, станал с един възрастен индиец последовател, който вземал лекарства за много силни болки. Посред нощ той станал да пие вода и паднал в кладенеца. При падането си извикал името на Сай Баба. Внезапно Сай Баба се оказал на дъното и го предпазил от удавяне. Два часа по-късно неговото семейство узнало какво се е случило и го извадили от кладенеца. Когато впоследствие Сай Баба видял човека в Ашрама си, преди той да успее да му благодари, Сай Баба му казал: "Ръката ме заболя да те държа толкова време в онзи кладенец."

В края на тази глава ще ви дам адреса, на който можете да му пишете писма. Сай Баба казва, че чете всички писма. Всичко, което трябва да направи, е да докосне писмото и незабавно узнава какво е написано. Сай Баба казва също, че никой никога не може да го сънува, без той да иска, затова ако го сънувате, значи сте установили личен контакт с него. Едно от хубавите неща във връзка със Сай Баба е фактът, че той е физически инкарниран и достъпен и във физически, и в духовен смисъл.


Ученията на Сай Баба


Когато Сай Баба бил запитан как може да прави всичките тези чудеса, той отвърнал, че причината е, че той е Бог. И единствената разлика между него и останалите хора е, че той го знае, а другата част от човечеството все още не го е осъзнала. Той създава всичките неща със силата на ума си. Тези чудеса са наистина прекрасни, но най-прекрасното нещо е неговата безусловна любов и абсолютна безкористност.

Той никога не взема пари за своите чудеса и не прави чудеса по егоистични причини. Той е тук само за да обича и да служи.

Той споделя, че не е тук, за да създава нова религия, а да подготвя древните пътища към Бог. Неговата препоръка е човек да запази религията, към която е привързан. Той ще достигне до истинска връзка с Бог независимо от формата, защото всички форми са всъщност една. Сай Баба заявява:

"Съществува само една религия, религията на любовта. Съществува само един език, езикът на сърцето. Съществува само една раса, расата на човечеството. Съществува само един Бог и той е всемогъщ."

Основното му послание е, че всеки е Бог, Христос, Буда, Атма, Вечният Аз; че всички трябва да видят сами този Път и да забележат всеки, който срещнат по него, защото така, както човек се отнася с другите, така ще се отнесат и те с него.

Неговото определение за Бог е: "Бог е равен на човека минус егото." Егото е илюзорната вяра в разделението, страха, и егоизма. Той казва, че "нашите умове създават връзките и нашите умове създават освобождението". Друга мисъл на Сай Баба е: "Ръцете, които помагат, са по-свети от устните, които се молят."

Две от най-важните духовни практики, които Сай Баба препоръчва, са повтарянето на Божието име и пеенето на религиозни песни. Няма значение кое Божието име напявате или какво визуализирате. Това е много обичайна практика в източните религии и не толкова срещана в западните. Махатма Ганди каза, че това е един от ключовете за неговия успех. Той напявял името на Рама. Когато бил убит, докато умирал, пеел Рама.

Казват, че според "Бхагавад Гита", мястото, на което човек отива след смъртта си, е свързано с последната мисъл в ума му, докато умира. Мога да препоръчам настойчиво повтарянето на Божие име и визуализирането на Божията форма. Когато личността се отдели от центъра си или е обхваната от негативни емоции, това име ще работи, за да изчисти негативността и да я настрои отново към Бог. Пеенето на религиозни песни е подобна практика, но включва повече емоционалното тяло, което е чудесно.

За гуру Сай Баба казва: "Гуру е Светлината да покажеш на някого Пътя, но крайната цел е Бог. Човек е благодарен на своя Гуру, но именно Бог е този, на когото той се покланя, Днес хората се покланят на своя Гуру, но това е погрешно."

Сай Баба е и силен защитник на трансцендентността на дуалността. Това е способността да останеш с равен ум и в състояние на невъзмутимост, независимо от това какво става. Идеята е да останеш хладнокръвен, независимо от печалбата и загубата, удоволствието или болката, болестта или здраето, победата или поражението, критиката или похвалите, Превъзходството на дуалността е част от процеса на отделяне от своето его. Тя има много общо с будисткото учение за това как да спреш да се привързваш към неща.

Медитацията, на която учи Сай Баба, е същата, която препоръчват Парамаханса Йогананда и Баба Муктананда. Това основно е мантрата Ом и мантрата Co Хам. Изпълнението на мантрата Co Хам е да се каже "Co" на вдишване и "Хам" на издишване. Идеята е да оставиш дъхът ти да води каданса на мантрата. Ако дишането е бавно, тогава кадансът ще е бавен. Ако дъхът е бърз, и кадансът ще е бърз. Думите "Co Хам" означават "Аз съм Бог" или "Аз съм себе си". Тези думи, казва Сай Баба, всъщност не са нито индийски, нито санскритски. Co Хам е звукът на дъха, както Бог го чува. Когато някой си ляга вечер, Co Хам се слива със звука на Ом.

Има и друга мантра, която Сай Баба препоръчва, и тя също е име, което се произнася така лесно както името Сай Баба. и това е "Сай Рам". Сай Рам е нещо като визитната картичка на Сай Баба. Последователите на Сай Баба често се поздравяват и сбогуват казвайки си "Сай Рам". Повтарянето на това име или припяването му като мантра привлича Сай Баба, също както и произнасянето на името му. При нужда от помощ човек може да произнесе името му и да визуализира формата му или само да произнесе името му.

По отношение на любовта Сай Баба казва: "Започвайте деня с любов. Изпълнете деня с любов. Прекарайте деня с любов. Завършете деня с любов, защото това е Пътят към Бог." Той също така учи да се избавяме от всички желания с изключение на желанието за освобождаване и познаване на Бога.

Според Сай Баба повечето хора са като електрически крушки с различна мощност. "Всички ние сме като крушки, с изключение на това, че мощността при мен е хиляда вата, докато при повечето хора тя е от двадесет до сто." Той също така казва, че Бог е скрит от огромния обхват на егото и че онзи, който може да контролира своя гняв, своето его и своята привързаност, е велик йогин.

Сай Баба учи, че физическото тяло е къща, дадена ни под наем от Бога. Човек живее там, докато Бог иска това, и му плаща наем под формата на вяра, отдаденост и духовна практика. Сай Баба много говори и за важността от развиването на безупречен характер. Той съветва: "Прави най-доброто, на което си способен, а Бог ще се погрижи за останалото." Той учи, че каквото Бог предложи, човек трябва да го приветства еднакво безпристрастно.

Отстраняването на неморалността е единственият път към безсмъртието.

Опитах се да дам представа за ученията на Сай Баба, които са в голямо съзвучие с тези на Джуал Кхул, Исус, Сен Жермен, Буда и всеки друг духовен учител. Съществуват стотици книги за Сай Баба, някои написани от самия него. Ако никога преди не сте имали допир с него и желаете да прочетете нещо, бих ви препоръчал двете книги на Хауард Мърфет. Първата се нарича "Сай Баба, човекът с чудесата", а втората е "Сай Баба, Аватарът".

Не се случва често Космическият Христос да е инкарниран на планетата и да можем да го посетим във физическия свят.

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.
 

Източник: "Ръководство по Извисяване",
Автор: Джошуа Дейвид Стоун


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .