Банер
44XNXDG_-PQ.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Гуру - необходимост и значение
Написано от Маг Селена   
Четвъртък, 06 Януари 2011 15:28

Необходимостта от Гуру

Ищвара (Бог) е Гуру на гуру. Той премахва воала на невежеството и благославя невежата джива (душа). Аспирантът трябва да разглежда неговия непосредствен гуру – във физическата му форма, като инкарнация на Гуру на всички гуру. Той трябва да има еднакво обожание към него. Гуру във физическата си форма е основният източник и въплащение на всичкото добро и щастие, което се спуска над последователя.

Ученикът трябва да разбере върховната необходимост от подчинението на заповедите и повелите на Гуру. Той трябва да поддържа неопетнена и  непоколебима вярата си в Гуру. Разкрийте тайните на сърцето си пред вашия Гуру. Колкото повече правите това, толкова по-голяма ще е симпатията. А това  означава увеличаване на силата ви в борбата срещу греха и изкушението. Един Духовен Учител действително изпраща своята духовна мощ към своя ученик.

Наистина една определена духовна вибрация се прехвърля към ума на ученика. Шри Рамакришна Парамахамса действително е прехвърлил своята мощ на Свами Вивекананда. Бог Исус е направил същото със своите учeници. Това е докосването на Учителя.

Това е, който превръща малката джива (душа) във великия Брахман, безкрайното. Той е, който прави основен ремонт на старата, грешна, порочна природа (самскара) на аспирантите и ги събужда за достигането на знанието на вътрешната същност. Това е той, който издига джива от кошмара на тялото и самсара (светския живот), който премахва воала на авидя (невежеството), всички съмнения, страхове и т.н. Той е, който събужда кундалини и отваря окото на интуицията.

Никога не гледайте за недостатъци при Гуру. Обожествявайте Гуру. Гуру, свара, Брахман, Oм, истината, всичко това е едно. Стриктно се подчинявайте на Гуру и изпълнявайте заповедите му. Вие трябва да мислите, че под името и формата на Гуру е всепроникващото, чисто съзнание. С времето физическата форма ще изчезне, и вие ще разберете вашата собствена същност, чистото Брамично съзнание, което лежи от другата страна на физическата форма на вашия Гуру.

Веднъж приели някой човек като ваш Гуру, вие никога не трябва да го сменяте, дори да срещнете друг човек с огромни сидхи (сили). Единствено тогава ще имате силна вяра. И с тази силна вяра, вие ще разберете Бога в Гуру.


Гуру Бхакти

В Гита ще намерите: “Научете това чрез ученичество, запитване и чрез служба. Мъдрият и светците на  духовната същност ще те инструктират в мъдростта” (Глава IV – стих 34).

Гуру трябва да бъде не само Брахман-шротрия (компетентен), но също така и Брахман-ништа (установен в Брахман). Простото изучаване на книги не може да направи някой Гуру. Онзи, който е изучил Ведите, и който има пряко знание за Атман чрез анубхава (пряко преживяване), той е Гуру. Ако усетите мир в присъствието на свят човек (Махатма) и съмненията ви са премахнати в присъствието му, вие можете да го приемете за свой Гуру. Когато Гуру дава мантра на учениците си, той дава част от своята сила.

Точно, както водата тече в реката, така джанана (знането) и бхакти (посвещението) винаги текат от Мъдреца. Само

 жаден човек пие вода. Така също, един жаден аспирант, който има абсолютна вяра в своя Гуру и има силно желание да погълне ученията му, може да пие нектар от него. Ученикът може да приеме от своя Гуру само в пропорцията на вярата си в него.

Гуру тества учениците си по различни начини. Някои ученици не го разбират и губят вярата си в него. Така те не са облагодетелствани. Но тези които издържат тестовете, накрая смело успяват.

Периодичните изпити в “Университета на Мъдреците” са много тежки понякога. Веднъж великият мъдрец (Горахнач) поискал от няколко ученика да се качат на високо дърво и да се хвърлят надолу с главата върху много остър тризъбец (трисула). Много от обезверените учиници останали тихи настрана. Но един верен ученик веднага се качил на дървото със светлинна скорост и се хвърлил надолу. Той бил предпазен от невидимата ръка на мъдреца и получив веднага себереализация. Този човек нямал деха-адхяса (чувството, “аз съм тялото”), но другите имали силно привързване към телата си.

Веднъж Гуру Говинд Сингх изпитал учениците си. Той казал: “Мои скъпи  ученици, ако имате истинско Посвещение от мен, нека шестима от вас излезнат напред и ми дадат главите си.” Двама верни ученици отдали главите си.

Много хора разискват необходимостта от Гуру. Някои бурно утвърждават, че няма  необходимост от Гуру за духовното развитие, и че човек може да достигне себереализация единствено със собствени усилия. Никакъв духовен прогрес не е възможен, докато човек не получи любезната милост и директно напътствие от духовен наставник.

 

Важността на Гуру Бхакти

Общопризнато е, че един способен учител е необходим във всички области на знанието, че психическата, умствената, морална и духовна култура и израстване могат да бъдат достигнати единствено с помощта и водачество на компетентен учител или майстор. Това е един универсален, непреклонен закон на природата. Защо тогава отричате прилагането на този универсално приет закон в областта на духовността?

Духовното знание е с природата на Гурупаранпара – то се предава от Гуру на ученик. Изучавайте Брихадараняка Упанишад. Ще получите изчерпателното разбиране на тази истина.

Някои последователи правят самостоятелно медитация в течение на няколко години. После те наистина започват да чувстват истинската необходимост от Гуру. Те срещат трудности по Пътя и не знаят как да продължат по-нататък. Тогава започват да търсят Гуру.

Учителят и ученика винаги живеят заедно, така както баща и предан син, с върховна честност и преданост. Последователят трябва да притежава пламенен и възприемчив ум, готов да попие учението на Учителя. Само тогава последователят ще бъде духовно облагодетелстван. В противeн случай няма и най-малката надежда за духовно издигане на последователя, за съвършеното регенериране на неговата стара и разпусната природа.

Веднъж Шанкарачаря поискал да изпита предаността на своя ученик Падмапада. Реката Kaвери била придошла. Шанкара стоял на единия бряг на реката, а Падмапада на другия. Шанкара повикал Падмападa с ръка да дойде веднага. Нямало лодка. Падмапада не се поколебал, веднага скочил в реката. Той не знаел да плува. Ето това е истинската преданост. Чрез милостта на Шанкарачаря, Падмапада лесно излязъл на другия бряг. На всяка негова стъпка се появявал лотосов цвят. Името по този начин той получил своето име Падмапада, което означава Лотос в нозете.

Няма надежда за спасението на заблудената душа без лечението, магнетичното докосване и водачество на духовния наставник. Гуру е този, който може да осъществи радикалната промяна и ъгъла на виждане при човека, и да го издигне към възвишени, трансцедентални висини на вечния живот в Атман (същността) с Космическо Съзнание, Божествена слава, Атмичен блясък и величие.

 

Славата на Гуру

Гуру е самият Бог, проявен в персонална форма, за да води последователите. Милостта на Бог приема формата на Гуру. Да видите и срещнете Гуру е все едно да видите и срещнете Бог. Гуру е едно цяло с Бог. Той вдъхва преданост у другите и неговото присъствие пречиства всичко.

Гуру наистина е връзка между индивидуалното и безсмъртното. Той е същество, реализирало се от това към Онова, така е свободен и има
невъзпрепятстван достъп и до двете сфери. Той стои на Прага на Безсмъртието; и навеждайки се изправя борещите се индивиди с една ръка, а с другата ги издига в територията на вечната радост и безкрайно осъзнаване на истината.

Истинският Гуру е самият Брахман. Той е океан от радост, знание и милост. Той е капитанът на вашата душа, фонтан от радост. Той премахва всички ваши трудности, мъки и препятствия. Той ви показва правилния Божествен път и разкъсва вашия воал от невежество. Той ви прави безсмъртни и Божествени, като преобразува вашата нисша, дяволска природа. Той ви дава въжето на знанието, и ви изтегля, когато се давите в този океан на раждане и смърт.

Не го считайте просто за човек, ако правите това, сте звяр. Почитайте вашия Гуру и му се покланяйте. Гуру е Бог. Всяка дума от него, е дума изречена от Бог. Той няма нужда нищо да ви учи. Дори само присъствието или компанията му са издигащи, вдъхновяващи и вълнуващи, неговата същинска компания е себепросветлението. Живот в неговата компания е духовно издигане. Прочетете Гранд-Шахеб (свещените писания на религията на Сикхите). Там ще узнаете за величието на Гуру.

Човек може да се учи само от човек, затова Бог учи чрез човешко тяло. Във вашия Гуру е идеала ви за съвършенство, моделът който искате да изваяте от себе си. Умът ви охотно ще бъде убеден, че такава велика души е годна да бъде почитана и прекланяна.

Гуру е врата към освобождението, прага към трансцеденталното съзнание-истина. Но аспирантът е този, който сам трябва да влезе през нея. Гуру е помощта, но истинската задача на практическата духовна практика пада единствено върху последователя.

Нежната усмивка на Гуру излъчва светлина, блаженство, радост, знание, мир. Той е благословия за страдащото човечество. Каквото и да каже, е учение от Упанишадите. Гуру знае и познава духовния път. Той знае капаните и клопките по пътя. Той дава навременно предупреждение на своите ученици. Той спуска милост над главите им. Всички агонии, мизерии, изпитания, следи от светски живот и т.н., изчезват в присъствието му.

Узнайте Гуру

Гуру води човека към Бога. Гуру, мантрата (мистична формула) и Девата (Божество) формират едно цяло. Гуру присъства в мантрата, която той оживява и предава. Мантрата е тялото на Девата. Гуру е въплъщение на Божеството, което е извикано.

Истинският Гуру е жив Бог. Обожанието на Гуру тренира сърцето и ви подготвя за обожанието към Бога. Гуру са много, но добрите ученици са редки. Когато последователят е готов, Гуру се появява. Само този който има Гуру може единствено да узнае и се докосне до Брахман, а единствено знанието получено от Учител става перфектно.

За да се върви по духовния път е необходимо Посвещение. Гуру ви показва пътя. Когато станете Посветени, вашето тяло и ум се пречистват. Най-висшата духовна мъдрост, достигнала от пророци в древни времена е предавана до днешни дни чрез непрекъсната линия от Учители.

Имайте себеконтрол, спокойствие, честност и смиреност. След това приближете духовния наставник. Само тогава ще бъдете облагодетелствани. Слушайте в тишина – каквото и да ви каже вашият Гуру  - слушайте го с вяра и бхава. Адаптирайте се към неговите способи. Онзи, който служи на наставника си и следва инструкциите му, има най-голяма полза. Онзи, който говори лошо за своя Гуру и не следва инструкциите му, губи най-много.

Един перфектен Гуру е изучил писанията и е без желания. Той е неизчерпаем океан от милост. Той познава напълно Брахман. Той е приятел и Водач за тези, който са му се предали.

Гуру е думата. Думата е Гуру. Въпреки, че Бог е неописуем, вие можете да видите и осъществите Бог чрез Гуру.

Съществуват определени характеристики за истинския Гуру. Ако ги намерите, в който и да е човек, приемете го като ваш Гуру. Един истински Гуру е онзи, който има пълно знание за вътрешната същност и Ведите. Той разсейва съмненията на аспирантите. Той има равно виждане и балансиран ум. Той е свободен от харесвания и нехаресвания, радост и мъка, егоизъм, гняв, похот, алчност, слава и т.н. Той е океан от благодат. В негово присъствие човек получава мир и издигане на ума – всички съмнения се проясняват. Гуру не очаква нищо от никого. Той има образцов характер. Той е изпълнен с радост и блаженство. Той винаги търси истински последователи.

Шивананда Дейли,
Свами ШиванандаДобавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .