Банер
1536688_876453355711666_3156722124647366143_n.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Броеница от въпроси - отговаря Свами Дев Мурти
Написано от Маг Селена   
Събота, 11 Юли 2009 11:58

В разговор със свои ученици, последователи и симпатизанти Свами Дев Мурти разкрива най-дълбоките тайни на ведическата философия и приложението й в живота и в пътя на йога. Като традиционната Мала (броеница за мантри) те са предадени в 108 въпроси и отговори, свещено число в индийската традиция.

Как човек може да реализира вездесъщието, всезнанието и всемогъществото на Себето?
ОТГОВОР: Вездесъщието, всемогъществото и всезнанието се излъчват от Себето, както лъчите се излъчват от Слънцето. Както лъчите не могат да съществуват без Слънцето, така и вездесъщието, всемогъществото и всезнанието не могат да съществуват без Себето. Тези, които искат да преживеят вездесъщието, всезнанието и всемогъществото, трябва първо да преживеят Себето. Няма друг начин. Този, който иска да ги преживее, без да преживее Себето, си губи времето.

Как може да се освободим от нещастието?
ОТГОВОР: Като изживеем истинско щастие, Сат-Чит-Ананда. Истинската природа на Атман е блаженството. Нещастието само е напластено върху индивидуалната душа и то не е нейната присъща природа. Природата на индивидуалната душа е вечно Съществуване, Съзнание и Блаженство.

Какъв е пътят към Блаженството?
ОТГОВОР: Добиването на знание за Реалността е пътят към Блаженството – постигането на знанието за Реалността е Блаженство само по себе си. Невежеството е причината на страданието, нещастието и трагедиите, провалите, депресиите, тревогите и склонността към самоубийство. Познанието на Атман е познание на собственото Себе, което ни освобождава от нещастията. В страданията и безпокойствата, собственото ни тяло, ум и сетива горят непрекъснато, това наистина е адът, който е описан символично в митологията. С изгрева на Себепознанието нещастието изчезва и Блаженството, като наша истинска природа, се осъществява, както с изгрева на Слънцето тъмнината изчезва и светлината тържествува.

Кой е основният път към Просветление?
ОТГОВОР: Различни пътища водят към Себереализация. Такива са например Пранаяма, физически упражнения, Мантра йога, киртани и мантруване, медитация върху различни форми на божества (муртидхиана), джапа, поклонничество, милосърдие и благотворителност. Но всички те водят само до частична Себереализация. Мизерията и страданията, резултат от предишни прераждания, са скрити в нашия подсъзнателен ум и се появяват отново, когато възникнат подходящи обстоятелства. И търсещият Себето е отново без мир. Само Себереализацията премахва напълно страданията. Другите споменати пътища изчистват ума в съответствие с
интензивността на тяхното приложение. Но те не могат да установят вечността на Себето. Себето е вечно и Себереализацията сама по себе си е основният път за просветлението. При всички други пътища двойствеността не е победена. Само при Себереализацията вътрешната идея за двойственост и двойствена вселена се трансформира в Себето. Няма край на мизерията и страданията, докато търсещият е изправен пред предизвикателството на двойствеността във всякаква форма – физическа, умствена или духовна. Истинското Себе не е двойствено, а е Едно – без второ. И когато недвойствеността на Себето е осъзната, двойственността е разрушена естествено, както мракът на нощта изчезва в присъствието на слънчевата светлина.

Кое познание е ценно?

ОТГОВОР: Две Видия (знания) са ценните знания: 1) Апара Видия, науката за относителната вселена и 2) Пара Видия, науката за Себето. Науките за относителната вселена, такива като физика, химия, биология, инженерни науки, медицина, математика и т.н. са свързани с материалната вселена. Тяхната цел е да добият знание за относителните неща и да организират нещата в материалния свят – в индивидуалния, семейния, социалния, националния и интернационалния живот. Науката Пара Видия е тази, чрез която Атман е директно изживяван като Сат-Чит-Ананда. Гладът и нуждите в живота са, но са мъртви ако ги сравним с реализацията на Себето – то е придобиването на нектара на вечността. Докато не бъде победена смъртта, дотогава не можем да придобием и пием тази амброзия на живота. Чрез Апара Видия се постига смъртта на привързаността и желанията, а чрез Пара видия се придобива нектарът на Себето. Знанието, което е вечно, не носи хляб и масло, а знанието, което носи хляб и масло, не е вечно. Истинският път в живота е да съвместяваме заедно Апара Видия и Пара Видия, това е най-висшата Видия.

Кое е най-ценното разбиране?
ОТГОВОР: Знанието за Себето и за не-Себето. Знанието за не-Себето принадлежи на емпиричния свят, както се казва светът на сетивата. Знанието за Истинското Себе е знание за вездесъщието, всезнанието и всемогъществото на Аза. Този, който има такова знание, е мъдър.

Каква е истинската и основна форма на човека?
ОТГОВОР: Човекът е микрокосмическа форма на вселената, а вселената е макрокосмическа форма на човека. Човек минус желанията е Бог, а Бог плюс желанията е човек. Всеки човек е проявление на Бога и когато той осъзнае този прост факт, ще стане едно с Бог. “Аз и Отец сме едно.” Както светлината на електрическата лампа доказва съществуването на електричеството, така и светлината на Съзнанието у човека доказва съществуването на Върховното Съзнание. Ако Бог действа чрез ограниченията на тялото, ума, чувствата, егото и свръхегото в тази относителна вселена, Той ще се превърне в човек, и ако човек действа без ограниченията на тялото, чувствата и ума, той ще се трансформира в Бог. “Бог създаде човека по свой собствен образ.” Със Самадхи идва опитът да бъдеш едно с Бог. Обаче тези, които не са достигнали Себереализацията, се опитват да създадат Бог по техния собствен образ. Бог не е образът на човека, но човекът е образът на Бог.

Реализацията на някой човек помага ли на другите?

ОТГОВОР: Да, разбира се. Това е най-добрата помощ. Без сам да има знания преподавателят в университета и училището не може да учи учениците си. Така и по пътя на Себереализацията
човек не може да помогне на другите, без да е реализирал своето собствено Себе. На практика няма други, на които да се помага, защото Реализираното Себе е Едно – без второ. Затова за Себереализирания човек няма други. Той вижда Себето навсякъде и във всичко, също както златарят вижда само златото във всяко бижу. Когато човек идентифицира своето Себе с тялото, тогава и само тогава се появяват имената и формите, но когато човек трансцендентира своето тяло и ум, всички други имена и форми изчезват.

Какво е Авидя (невежество)?
ОТГОВОР: Невежеството на Себето е Авидя. Да схващаш чистото като нечисто и нечистото като чисто, вечното като временно и временното като вечно, страданието като щастие и щастието като страдание, не-Себето като Себе и Себето като не-Себе – всичко това е резултат от Авидя.

Какъв е произходът на невежеството?
ОТГОВОР: Невежеството не е нищо друго освен илюзия. Следователно то няма начало и ще остане без край за невежия. То няма реално съществуване. То може никога да не възникне, защото всичко е самото Знание. Разпръскването на невежеството е мъдрост. В мрака, когато някой обърка парче въже със змия, се ужасява. Мисълта, че това е змия, е плод на невежеството. Може ли някой да разкаже за началото на тази мисъл? Тя е без начало и без край за невежия. Но когато внесете светлина, виждате, че това е само парче въже и няма никаква змия. По същия начин, когато станете осъзнат за Осъзнатостта и съзнателен само за Съзнанието, тогава няма да виждате различни обекти, а всеки обект ще осъзнавате като вибрация на Върховния. Така за мъдрия невежеството е една илюзия.

Може ли чрез практикуването на йога да се лекуват умствени и психически заболявания?

ОТГОВОР: Да. Психическите и умствените болести са проява на лоша карма, складирана в ума. Цялата система йога е за това, за да премахне болестити.

Какви са отличителните черти на истинския йога, на истинския Учител?
ОТГОВОР: Който пребивава постоянно в Себето, гледа по един и същи начин на всичко и има непоклатим кураж по всяко време и на всяко място. Той е истински Учител и истински йога.

Какво е истина?

ОТГОВОР: Истина е това, което съществува постоянно без промяна. Действията, възприятията, мислите и чувствата постоянно се променят и те може да не съществуват даже в следващия момент. Будността се променя в сън, сънят – в сън без сънища, а сънят без сънища – отново в събудено състояние. Така се получава постоянен и продължителен кръг от промени. Единствено Себесъзнанието е непроменящият се свидетел на всички явления. Накратко можем да кажем, че има два типа истина - условна Истина и безусловна Истина. Условната Истина е тази, която съществува условно, а безусловната или реалната Истина е тази, която съществува безусловно. В нашия живот тялото, сетивата, умът, мислите и чувствата се променят постоянно и те съществуват само в известни условия, но Себето зад тях съществува безусловно.

Каква е крайната цел на познанието?

ОТГОВОР: Крайната цел на знанието е да знаеш истинската форма на знанието и да знаеш първичния извор, от който идва. Атман е истинският и първичен извор на знанието. Когато чистият знаещ и чистият субект се познаят, тогава е достигнато съвършенството и края на знанието.

отбрано от "Хималайската йога на Свами Дев Мурти"

Автор: Наско АТАНАСОВ

Книгата можете да закупите ОТТУКДобавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .