Банер
СВЯТОГОР.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Гурджиевите седем типа хора
Написано от Маг Селена   
Четвъртък, 29 Януари 2009 19:06

Гурджиев е направил великолепна класификация на човешките типове.

Винаги, когато някой го питал нещо за хората, той веднага спирал и казвал: "Не ме питай за хората. Първо ми кажи номера. Човек номер едно? Човек номер две? Човек номер три? Човек номер четири? Или човек номер пет? Кой от всичките имаш предвид, когато казваш човек?"

Гурджиев имал седем "човека". И е бил съвършено прав. Нищо не може да се каже за хората, защото не съществува такова нещо като хора по принцип. Някои са човек номер едно, други - човек номер две, а трети - човек номер три.

Първите три типа са лесни за разбиране, защото всички вие принадлежите към тях. Човек, който живее в тялото си, принадлежи към първата категория, може да се срещне навсякъде.

Той живее за тялото; не яде за да живее, а живее за да яде. Това е първият номер.

Човек номер две е емоционален; живее чрез емоциите си - винаги възбуден или потиснат, настроенията му скачат нагоре надолу по скалата. Когато при мен дойдат хора и ги попитам как вървят нещата, те отговарят: "Горе - долу". Това е човек номер две.

Понякога се чувства много, много добре, в еуфория, а понякога е тъжен и унил като смъртта; понякога е в ада, а друг път - в рая; понякога се смее щастливо, а друг път плаче.

Вторият тип също може да се срещне навсякъде. Няма защо да ходиш много далеч, той може да живее в теб самия.

Току-що преглеждах един речник. - много обичам речниците, защото обичам думите и тяхната биография - и попаднах на думата "сантиментален". Такъв е вторият тип човек: емоционален, винаги готов да рони сълзи и да хленчи, сантиментален.

Погледнах етимологията на думата, нейния произход и наистина това бе цяло откритие.

Тя произлиза от "Мария Магдалена". Сигурно си виждал картини на Мария Магдалена, на които тя мие краката на Исус със сълзите си - плаче, а очите й са червени. "Магдалена" (Маgdalen) малко по-малко е станало "сантиментален" (maudlin). Това е вторият тип човек.

Третият тип е типът на интелектуалеца.

Той живее чрез интелекта си. Той е само глава; няма тяло, няма сърце. Контролира нещата от главата си. Продължава да манипу­лира сърцето, тялото си и всичко останало чрез главата; той е ученият, аскетът, пандитът, човекът на знанието, на паметта, логиката, философията. Третият тип контролира целия свят.

Но всички тези типове се намират на едно и също ниво - нивото им не е различно. Тези три типа хора са широко разпространени: третият тип е характерен главно за мъжете, вторият - главно за жените, а първият - и за двата пола. И трите типа се намират в теб самия. В никой човек те не са в чист вид, те са смесени, смесени като миш-маш. Тези три типа не могат да се срещнат в чист вид.

Ако можеш да откриеш човек, при когото тези три типа са абсолютно отделни един от друг, този човек принадлежи към четвъртата категория: йогин, факир, мистик. Той е разделил съществото си на различни слоеве. Когато е в тялото, той напълно е в тялото, не разрешава на емоциите да му пречат или главата да го контролира. Когато е в емоциите си, не допуска главата или тялото да се намесват в тях.

Такъв човек не е смесица, той не подправя и не смесва нещата; в него всичко е чисто и ясно. На него може да се разчита. Когато мисли - мисли, не разрешава на емоциите да се намесват, защото емоциите се превръщат в облаци. Пречат на ясната мисъл.

Ето защо жените не могат да мислят с яснотата на мъжете. Те принадлежат повече към втория тип, към типа на Мария Магдалена, защото са толкова емоционални. Никога не съм срещал жена, за която наистина да мога да кажа, че е интелигентна. Почти невъзможно е, защото каквото и да мисли... в действителност тя никога не мисли, при нея мисълта се създава от емоциите й. Някъде дълбоко е емоцията. Тя "емоционализира" и разсъждението следва като сянка.

Жената никога не е непредубедена, никога. Тя не може да бъде просто наблюдател, съдия, зрител, не. Тя винаги ще се ангажира.

Мъжът може да бъде наблюдател. Ето защо повечето учени; философи, логици са мъже. Като изключим мадам Кюри, жените не са създали нищо. А аз подозирам, че мадам Кюри трябва да е имала повече мъжки хормони в сравнение с останалите жени.

Някой ден трябва да се направи изследване върху хормоните. Индира Ганди трябва да има повече мъжки хормони от Морарджи Десай. Човек не бива да се подвежда по външния вид.

Тези три слоя лежат на една и съща основа. Те не са като етажи, един над друг. Те са разделения на една и съща равнина, които са се размесили помежду си. Тези слоеве трябва да бъдат отделени един от друг.

Четвъртият тип е този човек, който е разделил съществото си, така че всеки център да се занимава със своята определена работа. Ако това разделение липсва, всичко е смесено и нищо не функционира, както трябва.

Твоят сексуален център е център в тялото ти. Можеш да се влюбиш в жена, която е шудра, недосегаема, а ти да си брамин. Чувствата не знаят кой е брамин и кой е недосегаем.

Един индус може да се влюби в мохамеданка. Емоциите не знаят, но разумът знае, че тя е недосегаема. Тялото нищо не знае, емоциите не са рационални, не са благоразумни, но умът обмисля ситуацията. И той незабавно ще се намеси. Ще ти каже: "Избери някоя друга. Тази жена не е за теб. Тя е мохамеданка, а ти си индус. Как можеш да се ожениш за мохамеданка?" Или в друг случай - "Тя е толкова бедна, а ти си толкова богат. Как можеш да се ожениш за толкова бедна жена? Какво ще кажат хората?"

Главата пречи на емоциите. Тогава потискаш любовта и се опитваш да се влюбиш в жена, която е браминка и също принадлежи към твоята каста. Никой не може да се влюби насила. Насила човек може най-много да се ожени, но никога да се влюби. Този брак никога не ще бъде стабилен, няма да има силата на истинската любов.

Ти непрестанно се намесваш и пречиш. Тялото казва: "Гладно съм.", но ти му възразяваш: "Сега не му е времето." Когато тялото каже: "Не съм гладно", продължаваш да го насилваш с храна, защото заявяваш: "Сега е време за обяд и тъй като не разполагам с друго време, именно сега ще трябва да ядеш."

Гурджиев казвал, че всички тези три центъра са смесени и това е причината ти да си толкова объркан. В теб няма яснота. Всичко е в страхотен хаос, всичко е забулено в дим. В теб няма пламък. Така че първото нещо, което Гурджиев правел, било да внесе ред и да накара всеки център да функционира самостоятелно.

Престани да престъпваш границите на отделните центрове. Остави тялото да функционира като тяло; остави чувствата да функционират като чувства; остави главата да работи като глава. Не им позволявай да се намесват в работите си, иначе съществото ти ще бъде като миш-маш, няма да има център. Тогава ще живееш в объркване и ще умреш в объркване. Ще бъде чиста проба провал.

Четвъртият тип човек се ражда, когато всеки един от центровете започне да функционира в своята собствена територия и не пресича границите на другите. Това изисква продължително старание.

Ще ти бъде трудно да откриеш този четвърти тип, защото е рядкост. Но в някой йогин и в суфистките мистици ще можеш да откриеш четвъртия тип човек. Все пак четвъртият тип човек съществува.

Петият тип е още по-голяма рядкост. Четвъртият просто разпределя трите нива, трите слоя, и прави така, че да работят всеки според собствената си първична природа, без да се намесват помежду си, без никакво външно влияние. Петият тип осъзнава това. Четвъртият може да работи без осъзнаване, може да работи и с помощта на учител или чрез някаква дисциплина или методология и по този начин да ги разпредели. Не е нужно голямо осъзнаване, известно разбиране ще свърши работа.

Петият тип е осъзнатият човек.

Той осъзнава цялото явление - трите различни центъра и старанието на четвъртия да ги накара да функционират всеки в своята територия. Петият се превръща в наблюдател, в свидетел. Човекът от петата категория е наистина много рядко срещано явление.

Успенски, най-големият ученик на Гурджиев, принадлежи към петата категория. Но той е само осъзнат - понякога осъзнатостта е тук, друг път се губи. Той не може да бъде непрекъснато осъзнат, защото за това е необходим обединен, цялостен център, който обаче липсва при петия тип. Ето защо Успенски се отклони.

Той стана осъзнат, но на него му липсваше онзи цялостен център, така че беше осъзнат само понякога. Когато беше осъзнат, той биваше един човек, но когато не беше осъзнат, беше съвършено различен. Успенски стана добър преподавател, но не успя да стане учител, защото един учител трябва да бъде непрестанно, цялостно осъзнат, осъзнат дори в съня си, осъзнат двадесет и четири часа в денонощието.

Шестият тип е нещо много, много рядко. Ще минат векове, преди шестият да стане по-често срещано явление.Шестият тип е този човек, който е не само осъзнат, но който също е и центриран, който е достигнал до своя център.

Петият тип наблюдава; шестият наблюдава от един вечен център: той е достигнал до една кула вътре в себе си. Неговата съзнателност е стабилна, никога не се колебае. Неговият вътрешен пламък остава устойчив, не трепти.

И накрая идва седмият тип човек, за когото нищо не може да се каже.

Описанието е възможно само до шестия, но за седмия описание няма. Ти трябва да бъдеш близо до него, за да разбереш какво представлява той. И колкото повече научаваш, за него, толкова по-малко ще знаеш. Колкото повече знаеш, толкова повече ще чувстваш, че все още остават много неща, които трябва да се опознаят.

Седмият тип е абсолютна мистерия, необикновено обикновен.

Обикновен, но възможно най-мистериозен. Буда, Лаодзъ, Гурджиев - всички те принадлежат към седмата категория. Но за тях нищо не може да се каже.

Хората, принадлежащи към първите три категории, са почти сходни помежду си.
Хората от четвъртата категория също са повече или по-малко сходни. Хората от четвъртата категория ще се различават от първите три, но помежду си няма да бъдат толкова различни. Йогите, факирите са много по-различни от първите три категории, но иначе много си приличат.

Човекът от петата категория започва да става уникален, превръща се в нещо рядко срещано. Ще откриеш, че двама души от петия тип са толкова различни един от друг, колкото е възможно.

Шестият тип човек е абсолютно обединен, цялостен. Той е станал абсолютно уникален.
А при седмия тип цялата възможна уникалност е постигната.

Той е кулминацията, неопределим и непознаваем посредством интелекта. Има само един начин да познаеш седмия тип, и индусите наричат това сатсан?. Този начин е просто да бъдеш в присъствието на този човек.

Ако имаш щастието да срещнеш такъв човек, просто позволи на съществото му да проникне твоето същество - стани приемащ. И тогава ще почувстваш какво е той. Съществото му е най-блестящият диамант в целия свят.

 

ОШО
osho.com

 Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .