Банер
sv78THxhAl0.jpg

ОБУЧЕНИЕ АВС"Създай Себе си"

Банер

ВАЖНО!

Във връзка със зачестилите напоследък обаждания от хора, изгорели от "услугите" на измислени мошеници, представящи се за част от екипа на "Окултен Център Селена" уведомяваме най-учтиво, че екипът ни се състои от двама души Маг Селена и Маг Живин. Всяко друго позоваване на "Окултен Център Селена", на неговия Уебсайт, на авторските ни материали и регистрирани девизи и слогани е чист опит за измама и въвеждане в заблуждение на хората в беда с цел извличане на неправомерна печалба.

Екипът на "Окултен Център Селена"

Оберегите и връзката им с нашите 9 тела
Написано от Маг Селена   
Сряда, 22 Юни 2016 15:56

Оберегите и връзката им с нашите 9 тела

Отдавна настъпи Епохата на Белия Вълк в Деня на Сварог, или както я наричат ню ейджърите "епохата на водолея", което далеч не е така, но това е друг въпрос за разискване. Онова, което искам да кажа е, че...ще бъдат необходими поне от 400 до 600 години време, докато Мидгар-Земята ни се изчисти от смердите (летариите), не-хората, нежитите и бесовете. Последната битка за Мидгард-Земята ще бъде най-жестоката от всички до сега. Затова трябва да бъдем защитени най-напред на тънките, фините нива и планове !!! Няма да ни помогне естествено нито една ню ейджърска техника; нито пък някоя от съвременните трансцедентални медитации и пси-еквилибристики, защото нито една от тях не е във вибрацията на нашите Пра-Отци и Предци от Бялата РАСА !!! Но за сметка на това ще ни помогнат най-древните магически техники, които сме наследили от тях - Волхвите (Влъхвите, Жреците, Шаманите) са ни ги предали. Те са свързани с най-мощната наука в това отношение - ОБЕРЕГИТЕ !!!

Оберегите са свързани не само със Славяно-Арийските Богове от Световете на Нав, Яв, Прав и Слав, но и с 9-те основни сили/тела, които са част от нашата жизнена компонента. Ще ви ги представя...

1. Физическото тяло, което се формира благодарение на храната ни, която сега е под всякаква критика - всъщност, ние не разполагаме с истинска храна за него. Тази енергия се нарича ЖИ, откъдето идват и думите: ЖИвот, ЖИто, ЖИло, Жив, ЖИерц (Жрец). Натрупването на енергията ЖИ в човешкото тяло води до увеличаване на физическата сила. От енергията ЖИ произлиза думата "жим", т.е. това, което е натрупала енергията ЖИ. Старото наименование на физическото тяло е "Тялото на Живота" или ЖИзненото тяло. Свещеният звук, който стимулира физическото (жизненото) тяло е ОР. Този звук се намира в самите Обереги, тъй като те са плод на самите древни Руни.

2. Ефирното тяло е свързано с впечатленията, получавани от органите на чувствата. Енергията на това тяло се нарича ХИ. С нея са свързани такива думи като: ХИщник, ХИмия, ХИтон и др. Енергията ЖИ се появява в резултат на натрупване, докато енергията ХИ се получава в резултат на разтегляне. Старото название на Ефирното тяло е ХИмическо тяло, наречено така в името на енергията ХИ. Натрупването на ХИ в организма води до гъвкавост на тялото. Свещеният звук, който стимулира ХИмическото тяло е ОД. Той също е съчетан в конструкцията на Оберегите.

3. Астралното тяло се формира под въздействието на емоционалната енергия, която се нарича ФИ (фита - растения) от където идват: ФИгура, ФИксация, ФИзиогномика, ФИзиология и др. Не е трудно да се досетим след като ЖИ и ХИ са се акумулирали в организма на човека чрез натрупване и разтегляне, че ФИ се натрупва от статични натоварвания. Старото наименование на Астралното тяло е ФИзическо тяло, в чест на енергията ФИ. Свещеният звук, който го стимулира е ОБ.

4. Менталното тяло се храни с енергията на мислите. Тази Енергия се нарича МИ. С нея са свързани думи като: МИсъл, МИслене, МИг, МИнута, МИр. Енергията МИ се образува в организма, когато човек от отпуснато състояние постепенно е довел себе си до напрегнато, поради което е възпроизвел тласък (например на ядро) или изхвърляне (да речем на копие). Натрупването в организма на енергията МИ прави тялото жилаво. Старото наименоване на Менталното тяло не се е изменило с времето. Свещенния звук, който стимулира Менталното тяло е ОМ.

5. Каузалното тяло се формира с помощта на енергията на интуицията, която се нарича ЛИ (литос- камък), от където идват и думите вЛИяние, сЛИване, ЛИтване  и т.н. От тук именно произхожда думата "лежане", упражнение, което способства за натрупването на енеригята ЛИ, т.е. тя се раждала при пълното отпускане на човека. Натрупването на ЛИ в организма води към адаптивност (приспособяване) на организма и именно чрез тази енергия човека се подмладява, и не старее. Затова трябва да се спи повече. Старото название на Каузалното тяло е ЛИтално тяло в чест на енергията ЛИ, от където идват и думите летя, и лято, което дава възможността на човека след натрупването на ЛИ да лети. И не случайно паразитиращите завоеватели са свързали думата "летален" със смъртта. Свещения звук, който стимулира ЛИталното тяло е БА.

6. Тялото на Душата се формира от енергията на Предците (РОДа) възникваща при изпълнение на моралните и нравствени принципи. Нарича се е ПИ, от къде идва и: ПИтри (от санскрит означава Предци), ПИпалла (от санскрит означава Дървото на Позаннието), ПИтам, ПИпам, ПИя и мн. др. Тялото на Душата се формира с помощта на възПИтанието като натрупването на тази енергия води до усилването на паметта. Старото наименование на тялото на Душата се нарича ПИтално тяло. Свещенния звук, който формира Тялото на Душата е МА.

7. Тялото на Духа се формира от енергията на Волята. Нарича се ЧИ, от където идва и думата Човек, която е израз на староруската "ЧИловик" и старобългарска "ЧИловек". С тази енергия са свързани също така и думите: ЧИстота, ЧИн, ЧИсло. Натрупването на енергията ЧИ води до подсилване на Волята - важно качество, което обединява човека и Бога. Старото название на тялото на Духа е било поЧИтателно, ЧИтално тяло. Свещенния звук, който стимулира ЧИталното тяло е ПА.

8. Етичната (Божествената) обвивка на тялото се е формирала благодарение на усилията и стремежа на човека към Божествени цели. Тя се е натрупала от енергията възникнала при изпълнението на 40-те заповеди на Ведо-Вестизма и се нарича СИ или...Ситалното (Атмичното тяло). От тук идват и думите: СИла, СИгнал, СИмвол, СИметрия, СИдерален (Космически), СИбили (Пророчици), СИдхи. Генерирането на енергията СИ се осъществява чрез СИдение (седене) в симетричното пространство и слушане на музика от китара. Свещения звук, който стимулира тази Божествена обвивка е БА.

9. Езиковата обвивка е деветата, която завършва първия цикъл на развитието и е характерна за тези, които са овладели Деванагари. Езиковата обвивка подхранва енеригята на езика, която се нарича ЦИ, от където идва думата ЦИкъл, ЦИвилизация, ЦИклопически (огромен), както и съхранилото се в Китай учение за енергиите ЦИ - ЦИгун. От тук също така произхождат и думите - целя, цял, ценност. Енергията ЦИ възниква при овладяването на Деванагари. Тази обвивка се  нарича още ЦИтална. Свещеният звук, който стимулира Дев тялото (Деваконичното от Деванагари) е ДА.

Всички Обереги са свързани с тези човешки тела.

Затова са и най-могъщата защита за човека на фините нива! Оберегите са строго индивидуални и с тях трябва да се работи много внимателно. Една неволна грешка при избора на Оберега може да доведе до изключително голяма вреда или беда. Но...за сметка на това няма по-могъща защита от тази на Оберега, защото той едновременно изпълнява функцията не само на пазител като амулета, не само на приносител на щастие и успехи като талисмана, Оберега изпълнява много по-събирателна функция, тъй като в същото това време съдейства за постигането на съответна цел.

Повече за оберегите ТУК

Превод от руски: © Н.Т.Н-Селена (Вещата Ярослава)
Автор: В.А.Шемшук

 
Сходни статии
За сайта
© 2024 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .