ПСИХОМЕТОДИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Написано от Маг Селена   
Понеделник, 21 Май 2007 00:00
Това че обикновените хора подценяват явлението, не е толкова голяма беда, но че учени и лекари, родители и политици го пренебрегват - това е бъдеща и сигурна беда! Доскоро тази тема беше табу. Фактите обаче показват, че тя повече не може да се отминава и подценява. И задължава всеки от нас да се замисли сериозно. Защото, който веднъж е пострадал, не може да си намери ни място, ни лек. Който пък не е, смята това явление за лудост! А всеки може да пострада, и то когато най-малко очаква.

Това че обикновените хора подценяват явлението, не е толкова голяма беда, но че учени и лекари, родители и политици го пренебрегват - това е бъдеща и сигурна беда! Това е безотговорност, защото когато методите и средствата са негласни и невидими, те имат вътрешен, скрит инкубационен период на действие и развитие и се проявяват след време.

Преди няколко години, когато за пръв път започнахме с г-н Кубрат Томов открита борба, искахме да предупредим обществеността и държавниците за последствията от психофизическите въздействия при масови и индвидуални сеанси на чужди мисионери сектанти. Тогава учени и експериментатори на човешката личност показваха методи за обучение и управление на сложни системи (хора), открито пишеха и говореха, че са секретни космически изследователи, че имат полигони и изследователски лаборатории и сложна техника в над 60 страни в света. От страх или незнание, малко хора откликнаха - имаше и заплахи за международен съд, за енергийно и физическо убийство.

Днес свободно се говори на тази тема, но уви - със закъснение, защото жертвите са вече много, разплаканите майки - също. Свършва скритият период на действие на психическото оръжие. “Учениците”, които овладяха споменатите методи и в България, са също много. Невежи и шарлатани, хора с нисък морал или, за жалост, зомбирани интелектуалци, политици, водени от други закони и норми.

Що е психофашизъм?
В самата дума се крие и смисълът й. Още преди 500 г. Нострадамус вижда настъпването му и иска да предупреди и спаси човечеството. Що е фашизъм, всички знаят - олицетворен от Хитлер и пречупеният кръст в свастика - символ на разрушение на единството в природата. А психофашизъм?
Това е реализация на фашизма с психологически оръжия и средства в резултат на научно-техническата революция, на базата на опознаване на феномена човек, неговия мозък и биоенергетичните му възможности. Това е т.нар. психотронно оръжие. Иначе казано, психотронното оръжие е използване на психотронни качества на човека за шпионаж и контрашпионаж, за манипулиране от разстояние, за въздействие върху поведението на хората извън тяхното съзнание - на подсъзнателно ниво. Именно затова човекът, върху когото е използвано то, оценява като собствени действията си и намира логика да ги осъществява. Те всъщност са внушени чрез прехвърляне през съответните телепатични канали мисли, заповеди, команди и т.н., като са използвани методите на хипнозата и телевнушението.

Трябва най-после да се разбере, че става въпрос за използване на психическите качества на човека, а не за признаци на психически отклонения. Не че няма и много психически заболявания. Психическите въздействия са факт и сериозна заплаха особено за лабилните, социално слабите, наркоманите, безработните, хората, за които е отворена вратата на любопитството (ученици и студенти) или е затворена вратата за работа.

Но какво е психотронното оръжие? Общо взето, авторите на материали по този въпрос се придържат към тясното разбиране на този термин. Това е електронна апаратура, както и биоенергетична, която, от чисто научна гледна точка, не представлява никакъв проблем - конструиране на генератор на определен електромагнитен спектър, с който се облъчва даден човек, група хора. Всяка вълна от този спектър действа резонансно върху определени клетки в човека - в мозъка му или в други органи, системи, тъкани. В резултат - нарушени функции и промяна на мозъчната и психическата дейност в някаква посока, загуба на съзнание или ориентация, неадекватност, изпълнение на команди за убийство, самоубийство и др. Ако спектърът на излъчването се променя по определен начин и периодично във времето, човек може да бъде управляван отвън, т.е. превръща се в биоробот. Всичко това може да стане както с електронна апаратура, така и чрез силно екстрасензорно въздействие на силен сенс (магьосник, шаман) или група сенси при изполване на телевнушение за управление на поведението от разстояние и предаване на мисли на определения обект, който ги приема като свои при запазено съзнание. Ако въздействието е по-силно, обектът на въздействие може да изпълнява командите като биоробот подсъзнателно. Това е най-страшно и може да доведе до жестоки престъпления - примери вече има!

Има различни форми и методи за проникване и въздействие върху психиката на човек - различни упойващи вещества, словесни внушения. Ненапразно най-респектираща личност в първобитните племена е шаманът. Той използва ризлични начини за въздействие, между които е биенето на барабан, чийто ритъм е в синхрон с импулсите на главния мозък. Тези резонансни преходи и импулси са се постигали и чрез опияняващите ароматни вещества, които са дъвчели и дишали хората (сега - наркоподобни вещества, като смоли, лепило, марихуана и др.). Това състояние днес е известно като алфа ниво. Човек е отпуснат, спокоен, унесен и податлив, с отворени мозъчни канали. Може всичко да възприеме - заповед, мисъл, въздействие върху подсъзнанието. Методът е известен като нервнолингвистично програмиране и в основата му е резонансният ефект. Така най-невинно, незабелязано всеки, който иска да научи чужд език, попада в капана.

Автор: Мария Мандаджиева


Добавете тази страница към любимата Ви социална мрежа, към любими, отметки....
 
Сходни статии
За сайта
© 2016 selenabg.com. Този сайт е притежание на Окултен Център Селена. Всички права запазени .